Ефективен и устойчив енергиен мониторинг в сградата на Siemens България

От ноември 2022 г. централата на Siemens България разполага с най-съвременното решение за енергиен мониторинг. Проектът е разработен и осъществен от екип на направление Интелигентна инфраструктура по възлагане и със сътрудничеството на Siemens Real Estate (SRE) България. 

Инициативата бе част от глобалните усилия на Siemens за увеличаване на прозрачността при потреблението на комунални услуги (електричество, газ и вода) и отчитането на емисиите въглероден диоксид посредством въвеждане на единна стандартизирана концепция за измерване и отчитане на стойностите в офисите и производствените сгради на Siemens. Очаква се да се постигне цялостно, разбираемо и документирано отчитане, обработване, предаване и архивиране на данни. Въвеждането на тази концепция бе провокирано от необходимостта от повече устойчивост, от непрекъснато покачващите се цени на енергията, както и от по-строгото законодателство.

 

Проектът бе реализиран в три фази: подготовка, инсталация и свързване, последвани от въвеждане в експлоатация. Във фазата на подготовка бе направена оценка на съществуващото положение на сградата и бе разработена концепция, която предвиждаше цялостно решение: добавяне на електромери, инфраструктура и софтуер за визуализация и последваща обработка на данните. По време на фазата на инсталация съществуващите електромери бяха подменени с нови комуникативни измервателни уреди и бе направено окабеляването, на база одобрената техническа концепция в предходната фаза. В последната фаза те бяха интегрирани чрез специализиран гейтуей X200 в облака на Siemens.

 

В резултат потреблението на енергия може да бъде ефективно измервано, прецизно анализирано и респективно намалявано. Решението също така повишава информираността на служителите по отношение на енергийната ефективност и е важна стъпка към по-висока устойчивост на сградата на Siemens България.