Сигурна KNX комуникация през IP от Siemens

Направление Сградни продукти на Siemens разширява Gamma instabus портфолиото си с нови IP рутери и IP интерфейси, които поддържат най-новия стандарт KNX IP Secure.
  • Нови IP рутери и IP интерфейси гарантират сигурнa и достъпна KNX комуникация през IP 
  • KNX IP Secure устройствата отговарят на най-високите изисквания за сигурност в интелиентните сгради
  •  По-голяма гъвкавост при захранването намалява консумацията на KNX

Направление Сградни продукти на Siemens разширява Gamma instabus портфолиото си с нови IP рутери и IP интерфейси, които поддържат най-новия стандарт KNX IP Secure. Това разширение на KNXnet / IP протокола дава възможност за пълно криптирано предаване на данни. По този начин се осигурява сигурна и надеждна комуникация между KNX IP рутерите в една мрежа.

Новите продукти помагат на системните KNX интегратори да отговорят на  изискванията на своите клиенти за сигурна комуникация в сградите, между сградите или за сигурен отдалечен достъп. Специфичният KNX софтуер (ETS - Engineering Tool Software) подсигурява както комуникацията по време на работа, така и при пускането в експлоатация. Сертификатът  за устройството е отпечатан като QR код и позволява на ETS да идентифицира устройството.

Високата степен на сигурност позволява използването на съществуващите мрежи за данни за комуникация, особено в търговски сгради. Съществуват редица предимства и допълнителни възможности: бърза комуникация между KNX линии, разширяване на KNX системата извън сградата чрез използване на LAN и WAN връзки, директно предаване на KNX данни на всеки потребител в мрежата и дистанционно конфигуриране на KNX на всяка точка за достъп.
Не на последно място, новите устройства KNX IP Secure на Siemens са изключително гъвкави по отношение на електрозахранването. В допълнение към основното захранване от 24 V AC/DC  те поддържат също и Power-over-Ethernet (PoE). Тази допълнителна възможност осигурява минимална KNX консумация на ток - само около 4 mA.