comfy_zug

Приложението Comfy бе представено в централата на Siemens в Цуг, Швейцария

В края на юни 2018 г. Siemens обяви разширяването на дигиталното си портфолио с придобиването на Building Robotics Inc. Седем месеца по-късно в новопостроената централа на Siemens в Цуг бе демонстрирано и имплементираното workplace приложението Comfy.

Стартирал през 2012 г., екипът на Comfy - Building Robotics Inc., използва експертизата си в машинното обучение, UX дизайна и корпоративното обслужване, за да разработва софтуерни решения за операторите и потребителите на сгради. Чрез приложението Comfy Siemens свързва хората, местата и системите, създавайки уникална работна среда с фокус върху хората.

Comfy се интегрира директно със съществуващите системи за автоматизация на сградите, информационните мрежи и IoT системите, за да осигури контрол при поискване и интелигентна автоматизация в рамките на едно-единствено интуитивно приложение. Днес, когато интелигентните технологии се превръщат във все по-голяма необходимост в офиса, служителите могат да използват приложението, за да правят бързи промени в температурата и осветлението, да запазват зали за срещи и да изпращат обратна връзка за работното си пространство. Също така могат да:

·         откриват и резервират места в откритите офис пространства и залите за срещи;

·         регулират температурата и осветлението в конферентните зали и откритите пространства в офиса;

·         имат достъп до етажния план и до информацията за цялото офис оборудване (например в залите за срещи и в помещенията (кабинките) за „усамотение“);

·         могат да поискат помощ или да подадат обратна връзка.

Контакт

Свържете се с нас

Свържете се с нас за повече информация относно нашето портфолио от технологии, решения и услуги.