rooms

Контролери RDF870 от Siemens осигуряват здравословен и продуктивен климат в помещенията

Значението и влиянието на замърсения с фини прахови частици въздух (PM2.5) в помещенията, става все по-важна и популярна тема за големите градове в целия свят.

Значението и влиянието на замърсения с фини прахови частици  въздух (PM2.5) в помещенията, става все по-важна и популярна тема за големите градове в целия свят.
Редица компании се стремят да предложат на своите служители безопасни работни условия и здравословен вътрешен климат. По същия начин търговците на недвижими имоти се стремят да увеличат стойността на имотите или на наемите.
Това създава необходимост от наблюдение и контрол на фините прахови частици както в търговските, така и в жилищните сгради.

Според последни проучвания качеството на въздуха в затворени помещения оказва значителното влияние върху работата на служителите. Управлението на съдържанието на въглероден диоксид (CO2) играе основна роля, като допринася и за увеличаване на производителността със средно до 18%. Вследствие на това интересът към сензори за фини прахови частици PM2.5 и устройства за управление на качеството на въздуха продължава да расте.

Новите контролери RDF870 на направление Сградни продукти на Siemens могат да управляват устройствата за свеж въздух и оборудването за пречистване на въздуха, което гарантира, че средата в жилището и на работното място е комфортна, а вътрешният климат е здравословен.
BMS интеграцията може да бъде постигната и чрез KNX (RDF870KN) или Modbus (RDF870MB) интерфейси. Това позволява дистанционно наблюдение и управление за по-добро качество на въздуха в помещенията.

Устройствата RDF870KN (KNX) и RDF870MB (Modbus) следят нивото на PM2.5 и/или CO2,  и управляват според зададените стойности вентилаторите за свеж въздух или пречистватели на въздуха. Когато са налични стойности на PM2.5 и CO2, управлението на CO2 е с приоритет.

Стойностите на PM2.5 и CO2 могат да бъдат измерени чрез външни сензори. Затова използването на контролери RDF870 би осигурило ефективно използване на енергията, като същевременно се поддържа здравословна работна среда, т.е. не е необходимо вентилаторите да работят, ако няма проблем с PM2.5 или CO2 в съответните зони.
Ключови характеристики на контролери RDF870:

 • Работно напрежение AC 230 V, голям сензорен дисплей с подсветка
 • Настройка за измерване стойностите на PM2.5 и CO2
 • Показване на стайната температура, външната температура, летливи органични съединения (VOC) и относителна влажност (RH)
 • Поддръжка на 1- / 3- / 4-скорости и On/Off. Вентилатори или DC вентилатор
 • Два многофункционални входа за външни пасивни и DC 0… 10 V сензори
 • Режими на работа: Комфорт, Икономичен и Защита
 • KNX S-Mode с RDF870KN
 • RS485 Modbus RTU slave режим с RDF870MB
 • KNX въвеждане в експлоатация чрез ETS или локални контролни параметри
 • Modbus въвеждане в експлоатация чрез инструменти (Modbus scan, Modbus poll и др.)
 • Интегриране на KNX в Desigo чрез групово (ETS) или индивидуално адресиране
 • Интегриране на KNX в система на трети страни чрез групово адресиране (ETS)
 • Монтиране в квадратни или кръгли конзоли с прибл. 60 mm ширина и минимум 40 mm дълбочина

Версията RDF870MB Modbus може да се конфигурира и чрез джъмпери като room unit и предлага следните допълнителни функции:

 • Настройка на зададената стойност и показване на стайна температура, летливи органични съединения (VOC ), относителна влажност (RH ) и външна температура
 •  4x дистанционно, управлявано от главен контролер

Контакт

Свържете се с нас

Свържете се с нас за повече информация относно портфолиото ни от технологии, решения и услуги.