Cerberus Cloud

Cerberus Portal

Решения за пожарна безопасност с облачна свързаност

Решения за пожарна безопасност с облачна свързаност Cerberus Portal

Cerberus Portal полага основите на дигитализацията в продуктите на Siemens за пожарна безопасност. Той представлява основен компонент от новото портфолио с облачно базирани приложения Cerberus Cloud (Cerberus Cloud Apps), което задава тенденциите в сферата на пожарната безопасност: „В нашата индустрия за пожарна безопасност се наблюдават революционни промени. Тази революция се нарича цифровизация. Дълбоко съм убеден, че тя ще промени начина, по който правим бизнес”, казва Йоханес Марио Калерт, ръководител на отдел „Пожарна безопасност“ в Оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens.

Като облачно приложение Cerberus Portal може да бъде използвано от всяко устройство, свързано с интернет – компютър, лаптоп или таблет, като е съвместим с всяка операционна система. Това позволява цялата информация от пожарния контролен панел като грешки, известия и съобщения за общия статус на системата да бъде достъпна дистанционно. Опростеният потребителски интерфейс и ясният обзор на всички свързани обекти насочват фокуса на оператора на системата към истински важната информация: системата за противопожарна защита да е изправна и работеща през цялото време. Cerberus Portal е особено полезно в случай на инцидент, защото данните в реално време могат да бъдат проверени преди изпращането на сервизни техници. С осигурената предварително информация те са добре подготвени и разполагат с всичко необходимо - инструменти и оборудване, когато пристигнат на обекта. Cerberus Portal е онлайн базирано приложение и затова операторът на системата няма нужда да се тревожи за актуализирането му. Това му позволява да се фокусира изцяло върху осигуряването на възможно най-добрата услуга за клиента.

В бъдеще се очаква да бъдат представени на пазара и следващи Cerberus Cloud приложения, базирани на облака, за да се подпомогнат допълнително сервизните компании, обслужващи системите. Приложението Cerberus Test mobile и Cerberus Tunnel са два примера, които ще бъдат от полза на доставчиците на сервизни услуги. Cerberus Test помага да се намали ръчния труд при периодична поддръжка чрез визуализиране на тестваните детектори в реално време през смартфон. В резултат на това тестването на детектори става по-ефективно и според първоначалните оценки - до 40% по-бързо. Със Cerberus Tunnel виртуална версия на противопожарния панел може да бъде показана на отдалечен монитор чрез защитена връзка. В комбинация с други инструменти специалистите по противопожарна безопасност могат да настройват и променят от разстояниe конфигурацията на панела. Използването на Cerberus Tunnel е без ограничения съгласно местните юридически разпоредби във всяка страна.

 

Цифровизацията на системите за противопожарна защита и свързаните с тях дейности по поддръжка позволява на доставчиците на сервизни услуги да пестят време и средства за пътувания. Изчислено е, че облачно базираните приложения Cerberus Cloud позволяват на компаниите по поддръжка да обслужат 10% повече клиенти, без да увеличават броя на персонала си.

 

Йоханес Марио Калерт добавя: „Включването на тези технологии към нашето продуктово портфолио отваря нови възможности за създаване на дистанционни услуги, увеличава удовлетвореността на нашите клиенти и ни позволява да мислим за нови иновативни приложения като прогнозируема поддръжка. Чрез Cerberus Portal и бъдещите софтуерни продукти Siemens Пожарна безопасност се утвърждава като лидер в цифровата революция“.

Научете повече

За повече информация от Siemens Интелигентна инфраструктура, моля, вижте