Надеждно решение от Siemens за безопасно съхранение на енергия при литиево-йонни системи

* Siemens разработи и предлага цялостно решение за ранна детекция и гасене на пожари, възникнали при литиево-йонни батерии.                                * Сертифицираното по VdS решение се състои от аспирационен детектор и система за газово гасене с натурални газове Sinorix NXN N2.

Днес енергийната инфраструктура преминава през радикална трансформация. Нараства необходимостта от енергия, като все повече се използват възобновяеми източници на енергия например  вятър и слънце. Много често към тези системи се изграждат и системи за съхранение на енергия, а като най-ефективни сред тях се доказват системите, базирани на литиево-йонни батерии.  Тези системи за съхранение на енергия имат многобройни приложения –  при съоръжения, генериращи енергия от слънцето и вятъра, също така като интегрирано решение  в UPS устройства за дейта центрове, болници, чисти помещения, телекомуникационно оборудване и др., друго приложение е в индустриални предприятия, складови бази, транспортни съоръжения, метростанции, където има необходимост от балансиране на натоварването.

 

Литиево-йонните системи за съхранение на енергия са изградени от много на брой батерии, които позволяват съхранението на голямо количество енергия, но също така те съдържат и силно запалими електролити. При евентуален възникнал проблем, те са склонни към бързо възпламеняване и мощни експлозии. Такива пожари са огромна заплаха за хората и могат да причинят големи материални щети на бизнеса.  Ето защо осигуряването на ефективни и надеждни системи за пожароизвестяване и пожарогасене е от първостепенно значение, когато се използват такива системи.

 

След провеждане на редица тестове и експерименти Siemens разработи и предлага цялостно решение за ранна детекция и гасене на пожари, възникнали при литиево-йонни батерии. Решението е на пазара от декември 2019 г., и притежава  сертификат от VdS. То се състои от аспирационен детектор и система за газово гасене с натурални газове Sinorix NXN N2.

 

Аспирационният детектор FDA241 на Siemens непрекъснато взема проби и изследва въздуха във високо рисковите зони и прави оценка за наличието на признаци на горене, като дим и топлина. Детекторът може да идентифицира литиево-йони електролитни изпарения, познати като негазови частици, пет пъти по-бързо и надеждно от алтернативните технологии за детекция благодарение на специалната технология за оптична детекция с двойна дължина на вълната.

 

Ранната детекция се комбинира с ефективна система за гасене Sinorix NXN N2 за гарантиране на цялостна защита на съоръженията. Sinorix NXN N2 е последно поколение система за газово гасене с инертен газ азот, която е разработена в съответствие с най-новите изисквания и технологии. Гасенето с азот е доказано най-доброто решение при пожари, възникнали в резултат на възпламеняване на литиево-йони батерии. Естественият агент е щадящ както за хората, така и за оборудването и за околната среда. Ранното освобождаване на гасителния агент не позволява натрупването на големи количества на експлозивни електролитно-кислородни смеси във въздуха и възпира по-нататъшното разпространение на пожара към другите съседни батерии, предотвратявайки възникването на  т.нар. „топлинен пробив“ в тях и спирайки разпространението на пожара.

 

Решенията на Siemens успешно помагат редуцирайки рисковете от пожар при употреба на литиево-йонните системи за съхранение на енергия.