Siemens лансира на пазара Building X - софтуерен пакет с приложения с изкуствен интелект за въглеродно неутрални сгради

* Building X е първото решение от ново поколение, разработено като част от цифровата платформа на Siemens - Xcelerator  * Модулен, мащабируем, отворен софтуерен пакет за умни сгради с възможност за непрекъсната интеграция на сградни системи с цел повече гъвкавост и постигане на нулев въглероден отпечатък  * Улесняване на сътрудничеството с партньори за ефективен отговор на предизвикателствата на дигитализацията 

Направление Интелигентна инфраструктура на Siemens лансира на пазара Building X, нов отворен, високо съвместим, облачно базиран софтуерен пакет за умни сгради. Това е първото решение от ново поколение, изградено на базата на отворената, цифрова бизнес платформа Xcelerator на Siemens, чиято цел е ускоряване на дигиталната трансформация и създаване на добавена стойност в  индустрията, транспорта, мрежите и сградите. 

Building X е предназначен да помага на инвеститори, собственици и обитатели на сгради, компании за  недвижими имоти и фасилити мениджъри да се справят с предизвикателствата. Решението улеснява процесите в умните сгради и подпомага постигането на нулев въглероден отпечатък. То дава възможност да се събират данни за сгради от различни източници, дисциплини и системи, да се дигитализират и анализират в една платформа - Building X. Това позволява безпроблемна работа на потребителите и интеграция на съществуващия им софтуер и екосистема, включително на приложения на други доставчици чрез опцията за независима свързаност и отворени интерфейси за програмиране на приложения.  

Пакетът включва приложения с изкуствен интелект и вградени функции за киберсигурност. Също така улеснява дейностите по разработване на приложения съвместно с клиенти и партньори, което води до по-бързо отстраняване на проблеми. Отвореният дизайн и облачните технологии допринасят за високата ефективност и спомагат за по-лесна, бърза и всеобхватна дигитална трансформация.   

„Building X е алтернативата на силозите с данни. Вече можем да свържем цялата информация, която генерират системите на умните сгради, в общ пул с данни, да ускорим тяхното надграждане и да се доближим до визията за енергийно независими, въглеродно неутрални сгради.  Building X води до резултати, базирани изцяло върху реални данни, като гарантира по-висока ефективност, по-добро представяне и потребителска удовлетвореност и така ни помага да подобрим професионалните и ежедневните дейности, които извършваме в сградите”, споделя Матиус Ребелиус, член на Управителния съвет на Siemens AG и изпълнителен директор на Интелигентна инфраструктура. „Очакваме с нетърпение да си сътрудничим с нашите партньори и клиенти в разработването на нови приложения и функционалности за Building X и така да ускорим трансформацията на сектора в по-иновативен и по-устойчив.” 

Building X разкрива нови възможности за дигитализиране, управление и оптимизиране на оперативните дейности в сградите, като това включва както нови, така и съществуващи сгради. 

Приложенията покриват ключови параметри на сградния мениджмънт, включително потребление на енергия, сигурност и оперативните дейности в сградата, и позволяват извършване на детайлен анализ на данни. Те гарантират на потребителите постоянно висока ефективност при интелигентното комбиниране на данни с цел постигане на резултати според нуждите на клиентите. 

Дигитален близнак на оперативните дейности в сградата

Building X съчетава физическия с дигиталния свят на сградите, като обединява данни от различни източници във виртуален близнак на оперативните дейности в сградата. Виртуалното представяне на една сграда позволява на оператора да разрешава проблемите по-бързо. Потребителите могат да се възползват от прозрачността на данните, която предоставя решението Building X, за да направят сградите си по-устойчиви, да подобрят ефективността им и да оптимизират дейностите на обитателите им – всичко това води до по-високи бизнес резултати. 

Развиващ се набор с приложения

Building X - приложенията са модулни и персонализирани, като предоставят точните данни на точните хора. В допълнение на възможността да участват в създаването на приложения, потребителите могат да избират от определен брой готови апликации. Опциите за избор от наличния сет са ориентирани както към потребителя, така и към работния процес. Информационните панели и изгледите на данни могат да се персонализират според индивидуалните нужди на потребителите. Към момента са налични четири приложения, като се предвижда броят им да нарасне с течение на времето:

 

  • Приложението Energy Manager проследява потреблението на енергия, разходите и  въглеродния отпечатък на сграда или сграден автопарк и позволява вземане на своевременни мерки при необходимост. Прогнозира потреблението на енергия на база данни за предишни периоди и помага на потребителите да измерят резултатите си по отношение на целите си за устойчивост и да направят сградите си въглеродно неутрални.  
  • Приложението Operations Manager управлява и наблюдава сградните системи и техническото оборудване в реално време. Може да следи множество обекти (сгради) централизирано от едно място и да гарантира бързо идентифициране и отстраняване на проблеми и намаляване на  принудителните спирания. Предимства за потребителите са повишената непрекъснатост на бизнес процесите и подобреното време за реакция.
  • Приложението Security Manager управлява и поддържа системите за сигурност с унифицирани и автоматизирани работни процеси. Централизирано управлява ежедневните процеси и инциденти, свързани със сигурността за всички системи.  
  • Приложението 360° Viewer представя обекта като виртуална 3D среда, което позволява да се разгледа отблизо топологията и монтажа на оборудването.

Софтуерът като услуга и как да постигнем ефективни резултати

Решението Building X се предлага по модела “софтуер като услуга” (SaaS) на база на абонамент. Посредством него се предоставя достъп до готова версия на приложението на заинтересованите страни в сектора на сградите, което им гарантира, че ще могат да се възползват от най-новите функционалности и да надграждат софтуера в различните етапи от жизнени цикъл на сградите си според индивидуалните си потребности. 

Освен модела софтуер като услуга (SaaS), клиентите могат също да изберат и цялостната програма на Siemens - Xcelerator Building Services, която ще  бъде базирана на Building X. Това им позволява да разчитат на Siemens за постигане на бизнес целите си.  

За изграждането на този модел, Siemens разчита на комбинацията на технологиите си и експертизата на специалистите си по дигитални сгради. Програмите са персонализирани за реализиране на предварително зададени цели като намаляване на оперативните и енергийните разходи, оптимизиране на ефективността по отношение на непрекъснатост на експлоатацията на техниката и продуктивността в сградата, спазване на регулаторните изисквания и повишаване на удовлетвореността на обитателите на сградата. 

Xcelerator на Siemens е отворена дигитална бизнес платформа, която включва подбрано портфолио от  IoT хардуерни и софтуерни решения, непрекъснато разрастваща се екосистема от партньори и развиваща се търговска платформа, която спомага за ускоряване на дигиталната трансформация.