Термостатът на Siemens RDG200 с опция за мониторинг и контрол на нивата на CO2 във въздуха

Термостатът RDG200 вече разполага с вграден сензор за CO2 за мониторинг и контрол на качеството на въздуха в затворени помещения; Помага за създаване на здравословен микроклимат и безопасна работна среда; Допринася за по-висока енергийна ефективност и по-ниски разходи за енергия

Серията термостати RDG200 на Siemens вече включва модел със сензор за CO2  и възможност за контрол на качеството на въздуха. Тези характеристики позволяват качеството на въздуха в затворени помещения да се следи и да се адаптира с цел да се осигури здравословна работна среда за обитателите на сградите, а продуктивността им да се поддържа висока през целия ден.  Когато качеството на въздуха се влоши поради повишаване на концентрацията на CO2, вентилационната система автоматично се задейства, за да се осигури необходимото количество свеж въздух за помещението. 

Термостатът може лесно да се интегрира в системите на Siemens Synco и Desigo или в системи на други доставчици благодарение на отворената KNX комуникация. С новия си сензор за  CO2, RDG200 не само осигурява подходяща вентилация за гъсто населени помещения, но и намалява вентилацията, когато концентрацията на CO 2 е ниска и така се поддържа висока енергийна ефективност в помещенията.  

 

Богато разнообразие от  предварително заредени приложения предоставя голям брой опции за устойчива стайна автоматизация. Изписването на данни за  нивата на  CO2  в помещенията на дисплея на термостата позволява на обитателите на сградите да са  информирани за състоянието на въздуха. Функцията “Green Leaf” насочва потребителите как да използват помещенията по възможно най-енергийно ефективния начин. 

 

Според проучване на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ, лошата вентилация е причина за над 50% от заболяванията на служителите, а ниското качество на въздуха в затворени помещение осезаемо понижава ефективността на работата в офиса.  В допълнение пандемията повдигна въпроса за значимостта на качеството на въздуха в затворени помещения - както в офисите, така и в обществени сгради като училища и университети. 

 

Избор на термостат според индивидуалните потребности на всяка сграда

 

Обширното портфолио от термостати на Siemens включва както механични и цифрови термостати за базов стаен контрол, така и високотехнологични комуникативни термостати с възможност за интеграция в системи за сградна автоматизация. Различните модели  термостати от серията RDG200 отговарят на потребностите на всяка една сграда, включително отопление и охлаждане,  вентилаторни конвектори и променлив въздушен обем. Компактните комбинирани термостати с големи дисплеи и многофункционални вградени сензори са лесни за монтаж и пускане в експлоатация и поддържат рентабилни решения за стайна автоматизация.