smart valve

Интелигентен вентил от Siemens: самооптимизиращ се и свързан с облака

Нов интелигентен вентил с оптимизация на топлообменника за отоплителни групи и климатични камери

Интелигентният вентил е първият самооптимизиращ се динамичен вентил за отоплителни групи и климатични камери на направление Сградни продукти на Siemens, който може да бъде свързан към облачно пространство. Устройството управлява дебита, измерва температурата и автоматично настройва вентила. Вентилът може да бъде пуснат в експлоатация бързо и надеждно чрез безжична LAN мрежа посредством приложението на Siemens ABT Go. Благодарение на гъвкавите възможности за монтаж, вентилът може да бъде поставен на подходящо място според наличното пространство и отделно могат да бъдат инсталирани сензори за дебита, вентила и кутията на контролера.

Интелигентният вентил оптимизира топлообменниците

Температурата, дебитът и енергията се измерват непрекъснато. Въз основа на измерванията интелигентният вентил проверява дали неговите настройки са в съответствие с нагряването или охлаждането на топлообменника. Вентилът се настройва автоматично към променящите се стойности, причинени от замърсяване по време на работа, като по този начин се избягват повтарящи се ръчни корекции през целия жизнен цикъл на системата. В същото време  функцията за оптимизация на топлообменника на интелигентния вентил гарантира, че системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК) работят енергийно ефективно по всяко време.

Пускането в експлоатация на интелигентния вентил е автоматично, бързо и надеждно. Могат да се използват различни методи за пренос на данни към вентила. Настройките могат да бъдат свалени директно на вентила чрез инструмента за пускане в експлоатация Desigo ABT Site или чрез мобилното приложение ABT Go. Свързването на вентила директно към облака е още по-удобна опция, тъй като позволява чрез отдалечен достъп да бъдат правени промени в настройките дори и в процеса на работа. Стойностите могат да бъдат оптимизирани по всяко време. Освен безжичната LAN връзка и директната облачна свързаност, интелигентният вентил разполага с трети комуникационен интерфейс: BACnet / IP.

Гъвкави възможности за монтаж

По време на ремонти и размествания често пространството за монтаж е малко, но интелигентният вентил разполага с гъвкави опции за монтаж. За да се спести място, ултразвуковият датчик за дебит може да се монтира на подаващата, а вентилът  - на връщащата тръба. Кутията на контролера може да се монтира паралелно или напречно на тръбата,  осигурявайки  достатъчно пространство за изолационни работи, или отделно на стената. Благодарение на цветово кодираните проводници, свързването на сензора за дебит, вентила и кутията на контролера е бързо, лесно и без грешки.