Consultants

Проектирайте бъдещето.

Превърнете идеите в перфектни места. #CreatingPerfectPlaces
Ефективно планиране

Подгответе се за утре

Сградите стават все по-сложни. Съоръженията, които преди са били пасивни, трябва да отговарят на по-високи изисквания за ефективност, безопасност, устойчивост и комфорт. Дигитализацията дава възможност за нови начини за свързване и експлоатация на сгради, но разходите и натискът във времето при проектиране, създават съпротива за приемането на тези нови технологии. Изпитваме същите предизвикателства като вас и бихме искали да ви помогнем да ги преодолеете.

Всичко, от което се нуждаете за превръщането на идеите в идеални места

Колкото по-сложна става една сграда, толкова по-детайлен трябва да бъде процесът на проектиране. С нашия опит искаме да го направим възможно най-ефективен във времето. С инструменти за проектиране, обширни данни и изчерпателна информация за сертифицираното ни продуктово портфолио, ние сме готови да ви помогнем да превърнете идеите си в перфектни места.

Новини и трендове

Бъдете информирани с най-новите новини

Intelligent Valve from Siemens

Интелигентен вентил

Вижте най-новия интелигентен вентил. Първият самооптимизиращ се динамичен вентил с облачна връзка от Siemens. С интелигентния вентил се възползвате от значителна икономия на време, високо ниво на комфорт и повишена енергийна ефективност.

Инструменти и ресурси

Всичко, от което се нуждаете за проектиране

Ускорете превръщането на идеите си в перфектни места - с инструменти за проектиране, данни и ноу-хау за всички приложения и типове сгради.
Grow together

Сградна автоматизация

Сградна автоматизация

Независимо от размера на сградата, нейното предназначение или приложение: нашата цялостна гама от системи за автоматизация и управление на сгради ни позволява перфектно да приспособим решение според индивидуалните нужди на всеки проект. В резултат на това отворените комуникационни протоколи позволяват лесната им интеграция с други системи и възможността да се модернизират и разширят по-късно.

Desigo Room Automation

Стайна автоматизация

Стайна автоматизация

Стаята е сърцето на всяка сграда и е предпоставка за промяна в перспектива – с автоматизация, която поставя хората на първо място. Знаете ли, че наемът на сгради със здравословен и продуктивен вътрешен климат е по-висок? Стайната автоматизация е от съществено значение за защитата и подобряването на здравето на обитателите и в същото време увеличава тяхната продуктивност.

Fire safety

Пожарна безопасност

Пожарна безопасност

Пожарната безопасност се състои от много елементи - от локализиране на пожара, известяване, евакуация и гасене до интегрирането й в системата за управление на сградите. Когато всички те са взаимно свързани и съгласувани според специфичните изисквания на обекта, можете да бъдете сигурни, че вашите служители, посетители и активи са максимално защитени. Ние предлагаме всички системи за сигурност и безопасност от един доставчик, гарантирайки непрекъсваемостта на вашите бизнес операции.

Siemens Sello

Полева автоматика

Полева автоматика

От вентили и задвижващи механизми до сензори и термостати: всички наши продукти отговарят на най-високите стандарти за качество. Енергийната ефективност, лесната работа и дългите жизнени цикли са сред основните характеристики на всеки един от нашите продукти. Отворените стандарти за комуникация като KNX и BACnet подобряват съвместимостта и лесно позволяват безпроблемно интегриране в системите за автоматизация и управление на сгради. Нашето портфолио ви предлага всички продукти, от които се нуждаете, само от един източник.

KNX Products

KNX продукти

KNX Products

 KNX продуктите от Siemens предлагат интелигентни решения и услуги за увеличаване на енергийната ефективност и комфорт в сградите.

Продуктите оптимизират контрола на осветлението, слънцезащитата, отоплението и охлаждането в помещения и сгради. Като партньор, Siemens предлага иновативни решения за подобряване на техническата инфраструктура, които осигуряват на клиентите повече комфорт в стаите.

Cybersecurity

Кибер сигурност

Кибер сигурност

Изкуственият интелект и анализа на големи данни правят революция в начина, по който вземаме решения. Милиарди устройства се свързват чрез IoT и си взаимодействат на съвсем ново ниво и мащаб. Колкото и тези предимства да подобряват нашия живот и икономика, рискът от излагане на злонамерени кибератаки също нараства драстично. 

BIM

BIM

BIM

Повече от 90% от проектантите потвърждават, че нямат достъп до необходима информация по време на проектиране. Засилената координация по време на BIM процеса дава на всички заинтересовани страни - включително архитекти и проектанти - достъп до желаните данни в точния момент. 

Energy Efficiency

Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

Сградите играят ключова роля за изграждането на устойчивост и конкурентноспособност на компаниите: влияят върху финансите и репутацията им, върху предоставянето на услуги, благосъстоянието и производителността на техните служители. Благодарение на нашата експертиза, технологии и услуги, ние спомагаме за редуцирането на  оперативните разходи и рискове и намаляваме въздействието върху околната среда. Данните, генерирани от сградите, се използват за  оптимизиране на потреблението, снабдяването и предлагането на енергия, както и проследяват качеството на електроенергията.  

За допълнителна информация се свържете с нас

С компетенцията ни в областта на дигитализацията добавяме стойност за нашите клиенти. Създаването на перфектни места е наша ежедневна мотивация – за усъвършенстване на сградните технологии и подобряване начина на живот. Ние ви подпомагаме през всички етапи на проекта - от проектиране, специфициране, поръчка, доставка и инсталация, догаранционна и следгаранционна поддържка.