Пожарна безопасност 

fire safety

Перфектното място е защитеното място

Пожарната безопасност се състои от много елементи - от локализиране на пожара, известяване, евакуация и гасене до интегрирането й в системата за управление на сградите. Когато всички те са взаимно свързани и съгласувани според специфичните изисквания на обекта, можете да бъдете сигурни, че вашите служители, посетители и активи са максимално защитени. Ние предлагаме всички системи за сигурност и безопасност от един доставчик, гарантирайки непрекъсваемостта на вашите бизнес операции.

#CreatingPerfectPlaces

Научете повече

fire protection

Системи за противопожарна защита

Направление Сградни технологии е Вашият доверен партньор, който може да покрие всякакви изисквания в областта на системите за пожарна безопасност. Направлението предлага изцяло иновативно пожароизвестяване за различни по големина сгради и съоръжения, от самостоятелна конфигурация до сложна, мрежова такава. Възможно е бързо и лесно надграждане на системите в случай на разширение. Всички наши системи отговарят на най-високите стандарти за безопасност EN, UL и GB / CCCF, гарантирайки качеството на продуктите.

Siemens fire detection

Системи за детекция на пожар

Колкото по-бързо узнаете за пожара, толкова по-бързо ще можете да се преборите с огъня.

Портфолио за детекция на пожар включва: 

  • Мощни и лесни за работа пожарни централи
  • Компактни централи за пожароизвестяване и контрол на гасенето
  • Пожарни детектори с технология за предотвратяване на лъжливи сработвания
  • Широка гама периферни устройства
  • Надеждни детектори за специални приложения
alarming and evacuation

Известяване и евакуация

Защитата от пожар означава да отдалечите хората от огъня

Портфолиото ни от продукти и решения за известяване и евакуация включва:

  • Модулни и мащабируеми гласови алармени системи
  • Широка гама пожароизвестителни  и оповестителни устройства
Гасене на пожар

Пожарогасене

Да защитим важните неща. Пожарогасене за защита на хора и активи.

Портфолиото ни от продукти и решения за гасене на пожар включва системи с природни газове или химически средства, комбинирани с газ/вода, както и системи с водна мъгла. 

Siemens danger management

Софтуер за интеграция - DMS

Да управлявате сградата означава да управлявате защитата й от пожар.

Потенциалните опасности, застрашаващи активите и бизнес процесите, пораждат необходимостта от управление на риска и по-добра защита. Затова и сигурността и безопасността са се превърнали в централни елементи както в ежедневието ни, така и в бизнеса.  Инвестициите в технологии за сигурност са нараснали през последните няколко години - днес компаниите и обществените сгради обикновено имат повече от една система за сигурност. DMS системите разполагат с приложение за управление от един източник, обединяващо ги в една система.

cloud solutions

Облачни решения

Най-добрият начин да следите няколко локации по едно и също време е чрез данните  

Портфолиото ни Cerberus Cloud Apps включва набор от приложения, които спомагат за процеса на цифровизиране на системите за пожаробезопасност. Това помага на нашите партньори да дигитализират предлаганите от тях услуги и поддръжка.

applications

Приложения

Приложения

Рискът от пожар до голяма степен зависи от предназначението на сградата и може да варира значително в отделните помещения. Siemens предлага специализирани решения за защита на всеки вид среда, намираща се обикновено в корпоративни или обществени сгради. Вижте нашите специфични препоръки, свързани с дизайна на системата за пожарна безопасност.

Perfect place

Перфектното място е защитеното място

Когато защитавате това, което е важно за вас, всеки елемент е от значение. Научете повече как продуктите и решенията за пожаробезопасност на Siemens Ви помагат в това.

#CreatingPerfectPlaces

Научете повече

Акценти

Иновативна технология, която дава предимство

Бизнесът и сградите стават все по-сложни и поради това изискват усъвършенствани подходи към пожарната защита. Можете да разчитате на нашето иновативно портфолио, за да бъдете винаги в крак с най-новите технологични разработки. Ние гарантираме възможно най-добрата защита, която се възползва от всички възможности - днес и утре.

Пожарозащита за системи за съхранение на енергия чрез литиево-йонни акумулаторни батерии

Системите за съхранение на енергия чрез литиево-йонни акумулаторни батерии имат широк набор от приложения - от производство до потребление, като спомагат за стабилизиране на честотата и напрежението и балансират колебанията в търсенето и предлагането. Следователно ранната и надежднa детекция на пожар е задължителна при проектирането на системи за пожарна защита. Бързото гасене също е от съществено значение и може да бъде осигурено чрез използване на автоматизирани системи за гасене с подходящ агент.

Нововъведение

От съществено значение в корпоративния свят днес е гарантирането на безопасността на хората, непрекъснатостта на работата и готовността да се  реагира бързо и адекватно на променящите се пазарни изисквания, потребностите на клиентите и потенциалните рискове. Мисленето в перспектива е особено важно за пожарната безопасност. Новите бизнес процеси, колебанията в работата на системите или увеличението на оперативните разходи (поради завишени изисквания за поддръжка или фалшиви аларми) могат да изискват по-модерни защитни мерки. С помощта на най-съвременните системи за детекция, оповестяване, евакуация, гасене и сграден мениджмънт от обширното ни портфолио можем да предложим персонализирани решения за модернизиране и разширяване на системата ви, за да отговорят на днешните и бъдещите стандарти.

Тихо гасене

Данните са сърцето на съвременния бизнес . В днешно време неговата непрекъснатост и оцеляването му до голяма степен зависят от тях и рискът от загубата им е един от най-сериозните за всеки малък или голям бизнес. Разполагате ли с правилното решение за защита на вашите данни? В случай на пожар е съществено важно да можете да реагирате бързо и ефективно, но също така и да сте в състояние да сведете до минимум щетите върху ценното и чувствително електронно оборудване. Нашата технология за тихо гасене Sinorix е специално разработена, за да подсигури сигурността на съвременните системи за съхранение на данни и да подсигури непрекъснатостта на бизнеса дори и в случай на пожар.

Пазарен фокус

Отговаряме на специфичните изисквания на вашия пазар

Изискванията към пожарната безопасност могат да варират, в зависимост от сферата на дейност. Например в центровете за данни предотвратяването на повредата на сървърното оборудване е от най-голямо значение, докато в историческите сгради или музеите най-важно е опазването на целостта на сградата. Разработили сме специфични решения според областта им на приложение, които идеално съответстват на характеристиките и рисковете от пожар.
Референции

Референтни проекти

Контакт

Свържете се с нас

Свържете се с нас за повече информация относно портфолиото ни от технологии, решения и услуги за пожарна безопасност.