Облачни решения за пожарна безопасност

cloud solutions

Най-добрият начин да наблюдавате няколко обекта едновременно е чрез данните.

Нашето портфолио от облачни решения извежда дигитализацията на пожарната безопасност на ново ниво чрез използване на пакет от приложения и облачна свързаност на системите за защита от пожар. Това подпомага доставчиците на сервизни услуги да дигитализират своето портфолио за поддръжка и обслужване, като повишава ефективността им и намалява времето и разходите за транспорт. 

Свържете се с наш експерт по облачни решения за пожарна безопасност.

Свържете се с нас

Какви са ползите?

Дигитализирайте противопожарния си бизнес

С облачните приложения за пожарна безопасност можете да направите следваща стъпка към по-добро разпределение и усвояване на ресурсите си и да откриете нови бизнес възможности, които помогнат да увеличите броя на доволните си клиенти.
Как работи?

Технологията зад нашите облачни приложения

От първостепенна важност за нас е осигуряването на най-висока надеждност и сигурност за сервизните компании и клиентите.

Сигурност, заложена още на етап проектиране

Като всеки продукт на Siemens нашите облачни приложения са проектирани с особено внимание към сигурността и поверителността на данните на клиента. Високите нива на криптиране и защита гарантират, че само вие разполагате със своите и тези на клиентите си данни.

Реализиран с Mindsphere

Mindsphere е облачно базираната, отворена IoT операционна система на Siemens, която свързва вашите продукти, производствени предприятия, системи и машини. Тя позволява да се възползвате от възможностите на данните, генерирани от IoT система с помощта на съвременни аналитични модели.

Downloads and support

Further resources

Контакти

Свържете се с нас

Свържете се с нас за повече информация за технологии, решения и услуги за пожарна безопасност