Облачни решения за пожарна безопасност

cloud solutions

Най-добрият начин да наблюдавате няколко обекта едновременно е чрез данните.

Нашето портфолио от облачни решения извежда дигитализацията на пожарната безопасност на ново ниво чрез използване на пакет от приложения и облачна свързаност на системите за защита от пожар. Това подпомага доставчиците на сервизни услуги да дигитализират своето портфолио за поддръжка и обслужване, като повишава ефективността им и намалява времето и разходите за транспорт. 

Свържете се с наш експерт по облачни решения за пожарна безопасност.

Свържете се с нас

Какви са ползите?

Дигитализирайте противопожарния си бизнес

С облачните приложения за пожарна безопасност можете да направите следваща стъпка към по-добро разпределение и усвояване на ресурсите си и да откриете нови бизнес възможности, които помогнат да увеличите броя на доволните си клиенти.
Приложение

Увеличете ефективността на услугите си

Как работи?

Технологията зад нашите облачни приложения

От първостепенна важност за нас е осигуряването на най-висока надеждност и сигурност за сервизните компании и клиентите.

Сигурност, заложена още на етап проектиране

Като всеки продукт на Siemens нашите облачни приложения са проектирани с особено внимание към сигурността и поверителността на данните на клиента. Високите нива на криптиране и защита гарантират, че само вие разполагате със своите и тези на клиентите си данни.

Реализиран с Mindsphere

Mindsphere е облачно базираната, отворена IoT операционна система на Siemens, която свързва вашите продукти, производствени предприятия, системи и машини. Тя позволява да се възползвате от възможностите на данните, генерирани от IoT система с помощта на съвременни аналитични модели.

Downloads and support

Further resources

Контакти

Свържете се с нас

Свържете се с нас за повече информация за технологии, решения и услуги за пожарна безопасност