Cerberus Portal

Най-краткият път до ефективността.
Желаете да се регистрирате? Свържете се с наш локален представител.

Свържете се с нас

Какви са Вашите ползи?

Повишете своята ефективност. Спестете време и разходи за пътуване.

Cerberus Portal е сигурен облачно базиран уеб портал, който позволява на фирмите за поддръжка на системите за пожарна безопасност да направят следваща крачка към дигитализация на предлаганите от тях услуги. Решението пести разходи и намалява времето за пътуване, тъй като чрез дистанционна връзка Ви информира какво се случва на обектите на клиентите. Повишете ефективността на сервизните си услуги чрез възможността да виждате всичко, което се случва, в една платформа.
Какво представлява решението?

Сигурно. Ефективно. Лесно.

С Cerberus Portal виждате в един общ изглед системите за защита от пожар на всички ваши обекти, без да е необходимо да пътувате до локацията. Можете да направите справка за статуса на обектите и да разгледате допълнителни детайли чрез избиране на конкретния обект, който представлява интерес за Вас. Всичко е свързано с криптирана връзка и гарантира сигурността на Вашите данни.

Свързаност 24/7

С Cerberus Connect X300 имате сигурен достъп до данните от Вашите обекти. С лесната си инсталация и въвеждане в експлоатация той осигурява достъп отвсякъде и по всяко време до всички Ваши свързани обекти.

  

Обобщение за състоянието на много на брой обекти

Вижте обобщени данни в реално време за състоянието на Вашите свързани обекти. С ясно обозначени цветови кодове, които предоставят обобщена информация за техния статус. Научавате какво се случва на обектите на клиентите дори преди тях и реагирате по-бързо и по-ефективно.

  

Наблюдение в реално време

Планирате своя следващ маршрут с посещения за поддръжка? Проверете статуса на обекта в повече детайли и разберете в какво се състои проблемът на всеки един обект. Подгответе се добре с правилните инструменти, продукти и оборудване. Спестете време от пътуване, като дигитализирате сервизния си бизнес.

  

Лесен за използване 

Интуитивният потребителски интерфейс (UI) Ви помага да се фокусирате върху истински важните неща.  Последната му версия и регулярните актуализации са налични веднага. Регистрирайте се и го използвайте на всяко устройство!

    

  

Следващи стъпки?

Свържете Вашите противопожарни системи

Как да свържете обектите си?

Connect X300 е нашето бързо и лесно решение за свързване на вече съществуващите обекти на клиентите Ви към облака, осигурявайки интеграция с Cerberus Portal. Той Ви предоставя достъп за преглед и промяна на всички свързани устройства. Поддържа множество протоколи и така свързва различните типове системи в сградата. Инсталира се лесно, а въвеждането в експлоатация се случва без да е необходима промяна на ИТ инфраструктурата. Данните са криптирани и интегрираната „защитна стена“ може да бъде персонализиранa за конкретните изисквания на проекта.

Защитете важните неща с Cerberus PRO 

Cerberus Portal е разширение на продуктовата ни серия Cerberus. Защото, когато става въпрос за защита на важните неща, има значение как ги защитаваме.  При защита от пожар Cerberus PRO дава отговорите в едно интегрирано решение, което се грижи за всеки елемент на защитата.

Контакт

Желаете ли обектите Ви да бъдат свързани?

Свържете се с нас за допълнителна информация как можете да се регистрирате и започнете да дигитализирате своя сервизен бизнес.