Sinorix NXN – технология от следващо поколение за гасене с натурални агенти

Keyvisual Sinorix

Гасене с натурални агенти – защита от пожар с грижа за околната среда

Да изберем устойчиви продукти, които защитават околната среда, е от изключителна важност за всички нас. Решенията Sinorix откриват пожара почти веднага, като намаляват потенциални вреди. Sinorix използва гама от инертни гасителни агенти, естествено съществуващи в природата и щадящи околната среда, предлага отлични характеристики при гасене на всички видове пожар, без остатъчни материали след активирането му. 

Всичко за Sinorix NXN в нашия продуктов каталог

Продуктов каталог

Защо да използваме натурални агенти за гасене?

Защитете бизнеса си и околната среда

Гъвкави, устойчиви и икономични

Sinorix NXN използва изключително трите натурални гасителни агента аргон, азот и въглероден диоксид (CO2). Тъй като са подходящи за различни цели, натуралните агенти предоставят отлична гъвкавост при адаптиране на решението към индивидуалните нужди на специфичното приложение. В допълнение на това, че те не замърсяват и са в съответствие с предписанията за опазване на околната среда, тези агенти са широко достъпни и правят повторното пълнене на бутилките лесно и икономично.

Sinorix NXN – опростеност, комбинирана с умна технология

Ползи

Вашите ползи накратко

Малък екологичен отпечатък 

 

Натуралните гасителни агенти се отличават с нулев коефициент за разрушаване на озоновия слой и не попадат в ограниченията за т. нар. “парникови газове”, определени от протокола в Киото. За разлика от други гасителни агенти те не създават замърсяване след изпускане в атмосферата. Така бизнес процесите могат да бъдат възстановени бързо, без ангажименти по почистването и изхвърлянето им.

Подкрепа още в ранна фаза на планиране и проектиране

Siemens осигурява подкрепа през целия жизнен цикъл на вашата система за гасене. Особено когато става въпрос за планиране и проектиране на специфично решение като система за гасене, която изисква значителни познания. Ние ви подпомагаме с най-актуалните инструменти за планиране и проектиране, включително спецификации, BIM данни, онлайн избор на продукт, конфигуриране и поръчка и онлайн инструменти за калкулация.

По-ефективна инсталация и поддръжка

Отличителна черта на Sinorix NXN са и новопроектираните системни компоненти, които позволяват нови функционалности, с потенциал за спестяване на време и разходи.

Предоставяйки по-леснен монтаж, с по-малко на брой компоненти и сглобяване „на ръка“, Sinorix NXN намалява усилията за инсталиране с до 25%. Вече не е необходим тест под налягане след като системата е сглобена на обекта, а и подмяната на бутилките е по-ефективна, тъй като линията за активиране остава цяла по време на дейностите по поддръжка. 

Научете повече за характеристиките и предимствата на Sinorix NXN

Изтеглете брошура

Сърцето на Sinorix NXN

Ключови компоненти за натурално гасене

Изискванията от вас – решението от нас

Всеки проект има индивидуални изисквания

Sinorix NXN е особено подходящ за някои често срещани приложения, при които натуралните агенти са оптималният избор. В чиста форма или смесени като състав натуралните гасителни агенти предоставят отлични характеристики срещу различни опасности от пожар.

Готови ли сте да стартирате следващия си проект?

Намерете в инструмента за онлайн селекция на продукти HIT всичко, от което се нуждаете, за надеждна, автоматизирана и устойчива система за гасене Sinorix NXN.