Cerberus PRO - система за противопожарна защита

Siemens Cerberus PRO fire protection system

Когато става въпрос за защита на значими неща, има значение как ги защитавате. Системата за противопожарна защита Cerberus ™ PRO предоставя интегрирано решение, съответстващо на всеки елемент от противопожарната защита. Интегрира цялостно портфолио, ноу-хау и експертни консултантски услуги за оптимално решение за противопожарна безопасност.

Научете повече за Cerberus PRO

Cerberus PRO

Перфектната среда е защитената среда

Защитаваме значимото

Защита на живот, активи, непрекъснатост на дейността

От гарантирането на безопасността на служителите и бизнеса, пълноценното използване на сградата, максимизирането на експлоатационната ефективност, гарантиране на цялостта на системата,спазване на стандартите, регламентите и законовите изисквания,  се покриват широк спектър от нужди. Защитата ви дава сигурност. Защото, когато се чувствате защитени, можете да се съсредоточите върху задачите си, да бъдете креативни, да бъдете продуктивни и успешни. Знаейки, че животът, имуществото и непрекъснатостта на бизнеса са защитени в случай на възникване на пожар.

Информация за продукта

Всички елементи на противопожарната защита в една система

Cerberus PRO покрива всички елементи на противопожарната защита. С всеобхватно портфолио от продукти, системи и услуги през целия жизнен цикъл, Cerberus PRO защитава това, което има значение за Вас. Защото само защитената среда е идеална среда.

Cerberus PRO в действие

Planning tools Cerberus tools

Поддръжка при планиране със Cerberus PRO 

Cerberus PRO улеснява планирането на системите за пожарна безопасност чрез инструменти за планиране, създадени за инженери, планьори и инсталатори. Те показват всички компоненти в системата, важни технически характеристики и всички възможности за работа в мрежата

 

You want to know more? Check out our consultant program!

Consultant program