Вентили и задвижващи механизми

Acvatix valves and actuators

Acvatix - най-важните компоненти за икономични и ефективни ОВК инсталации

 С Acvatix™ можете да избирате от цялостна гама вентили и задвижващи механизми, които предлагат максимално точно регулиране, енергийна ефективност и в същото време лесна употреба. Независимо дали подбирате вентили с електро хидравлични, електромагнитни задвижващи механизми или комбинирани вентили, Acvatix значително намалява консумацията на енергия и оперативните разходи в последствие. Обширната гама от продукти Acvatix предлага вентили и задвижващи механизми с дълъг експлоатационен живот, покриващи всички изисквания за регулация или хидравлика, що се отнася до генерирането, разпределението и употребата на отоплителна или охладителна енергия. 

Правилните вентили и задвижващи механизми са само на няколко клика разстояние

Научете повече за Acvatix

Intelligent Valve from Siemens

Интелигентен вентил

Интелигентните вентили са самооптимизиращи се динамични вентили за отоплителни системи и климатични камери, които могат да бъдат свързани към облачното пространство. Устройството управлява дебита, измерва температурата, автоматично настройва вентила и създава отчети с консумираната енергия при съответните настройки на вентила за оптимизация на системата.  

Предимства на интелигентните вентили:

 • Улесняват работата
 • Пестят време
 • Осигуряват комфорт в сградите
 • Повишават енергийната ефективност
Acvatix

Комбивентили (PICVs)

PICVs (pressure-independent combi valves или независими от налягането комбивентили) съчетават комфорт и редуциране на разход, като същевременно поддържат оптимална температура. PICV са ефективни, защото използват динамично балансиране, за да се справят с колебанията на налягането в хидравличната система на сградата, намаляват консумацията на енергия и експлоатационните разходи. Освен това, PICV позволява прецизно управление на температурата и подобрява благосъстоянието на обитателите в сградите. Siemens препоръчва PICVs специално за радиатори, охладени тавани, VAV и конвектори.

 

Предимствата на продуктите Acvatix:

 • Лесно планиране и изпълнение на енергийно ефективни ОВК системи
 • Гъвкаво планиране благодарение на непрекъснатите обемни диапазони на потока и големи диапазони на диференциално налягане
 • Опростено оразмеряване, предварително настройване, хидравлично балансиране и въвеждане в експлоатация
 • По-лесно разширение на системата с независим контрол на налягането
Седлови вентили

Седлови вентили

Седловите вентили се използват за регулиране на потока и неговото спиране или смесване на флуиди в повечето приложения на ОВК системите. Siemens препоръчва седловите вентили за подово отопление, зоново управление, отоплителни групи, централно отопление и котелни инсталации.

  

Седловите вентили осигуряват:                                                                      

 • Надеждност и дълъг експлоатационен живот дори при екстремни температури и високо налягане
 • Бърза инсталация
 • Дисплеи за работа и за лесно отстраняване на проблеми при поддръжка
 • Улеснена модернизация на системата
 • Сертификация на качеството на продуктите на Siemens HVAC Lab
Регулиращи сферични вентили

Регулиращи сферични вентили

Ефективност, прецизно управление и работа без течове, регулиращите сферични вентили се използват за непрекъснат и прецизен контрол в затворени вериги. Siemens препоръчва регулиращите сферични вентили специално за въздуховодите и 6-пътните вентили за отопление и охлаждане на тавани.

  

Ползите на Acvatix:

 • Лесна работа и бърза инсталация, без грешки
 • Висока ефективност, с нисък въртящ момент и триене
 • Широка гама изпълнителни механизми и специфични за потребителя настройки
 • Гъвкава връзка с вътрешни и външни винтови фитинги за 6-пътните вентили.
Magnetic valves

Магнитни вентили

Магнитните вентили са вентили с предварително инсталиран магнитен изпълнителен механизъм. Те се използват за затваряне и смесване на пара и течности (вода, вода с антифриз, течност за пренос на топлина и др.) в почти всички ОВК приложения. Магнитните вентили също са подходящи за приложения със строги изисквания, включително за области свързани с индустрията. Siemens препоръчва магнитни вентили специално за битова гореща вода и охладителни инсталации.

  

Ползите на Acvatix:

 • Енергийна ефективност
 • Бързо, магнитно управление на вентила за по-малко от две секунди
 • Прецизен контрол капка по капка, за висока ефективност и стабилни условия на управление
Ротационни и сферични вентили

Ротационни и сферични вентили

Close off and mix reliably

Ротационни вентили – "ball", "slipper" и "butterfly" вентили - използват се главно при генериране и разпределение на енергия. Типичните приложения са: свързване на  бойлер или за превключване на зареждането на резервоар. Siemens препоръчва ротационните и сферичните вентили специално за охладителни кули.  

  

Ползи на Acvatix:

 • Бързо и лесно сдвояване на задвижка и вентил
 • Големи размери за големи обеми потоци
 • Видимост на работния статус и дисплей за лесно отстраняване на проблеми при поддръжка
Refrigerant valves

Вентили за управление на хладилни агенти

Гамата Acvatix предлага херметично затворени смесителни, отклоняващи се и двупортови вентили за хладилни инсталации. Те също включват вентили за хладилен агент за приложения за разширяване, горещ газ и смукателен газ. Всички хладилни клапани Acvatix спестяват енергия в хладилната инсталация, чрез тяхното прецизно управление на прегряването, както и при ситуации на частично натоварване.

  

Предимства на Acvatix:

 • Херметически затворени вентили за хладилен агент – наличен и с IP65 дизайн
 • Пестене на енергия с прецизен контрол на прегряването, фина резолюция на хода и <1 секунда време за позициониране
 • Без вибрации
 • Функция за безопасност при спиране на захранването
 • Контрол на динамичните процеси
 • Лесен за инсталиране и поддръжка
 • Висока степен на екологична съвместимост
Задвижващи механизми за седлови, комби и ротационни вентили

Задвижващи механизми за седлови, комби и ротационни вентили

Eфективност, надеждност и дълготрайност

Задвижващите механизми Acvatix за седлови, комби и ротационни вентили се състоят от широка гама от електрохидравлични, електромоторни, термостатични и термични задвижки, които могат да работят в широк спектър от приложения. За всеки тип задвижващ механизъм са налични подходящи вентили Acvatix.

Задвижващи механизми за сферични вентили

Задвижващи механизми за сферични вентили

Гамата Acvatix предлага задвижващи механизми  за "butterfly", "mixing" и "slipper" вентили, както и задвижващи механизми за сферични вентили. Те обхващат широк диапазон на приложение и за всеки тип задвижващи механизми са налични подходящи вентили Acvatix.

Intelligent Valve from Siemens

Интелигентен вентил

Интелигентните вентили са самооптимизиращи се динамични вентили за отоплителни системи и климатични камери, които могат да бъдат свързани към облачното пространство. Устройството управлява дебита, измерва температурата, автоматично настройва вентила и създава отчети с консумираната енергия при съответните настройки на вентила за оптимизация на системата.  

Предимства на интелигентните вентили:

 • Улесняват работата
 • Пестят време
 • Осигуряват комфорт в сградите
 • Повишават енергийната ефективност
Acvatix

Комбивентили (PICVs)

PICVs (pressure-independent combi valves или независими от налягането комбивентили) съчетават комфорт и редуциране на разход, като същевременно поддържат оптимална температура. PICV са ефективни, защото използват динамично балансиране, за да се справят с колебанията на налягането в хидравличната система на сградата, намаляват консумацията на енергия и експлоатационните разходи. Освен това, PICV позволява прецизно управление на температурата и подобрява благосъстоянието на обитателите в сградите. Siemens препоръчва PICVs специално за радиатори, охладени тавани, VAV и конвектори.

 

Предимствата на продуктите Acvatix:

 • Лесно планиране и изпълнение на енергийно ефективни ОВК системи
 • Гъвкаво планиране благодарение на непрекъснатите обемни диапазони на потока и големи диапазони на диференциално налягане
 • Опростено оразмеряване, предварително настройване, хидравлично балансиране и въвеждане в експлоатация
 • По-лесно разширение на системата с независим контрол на налягането
Седлови вентили

Седлови вентили

Седловите вентили се използват за регулиране на потока и неговото спиране или смесване на флуиди в повечето приложения на ОВК системите. Siemens препоръчва седловите вентили за подово отопление, зоново управление, отоплителни групи, централно отопление и котелни инсталации.

  

Седловите вентили осигуряват:                                                                      

 • Надеждност и дълъг експлоатационен живот дори при екстремни температури и високо налягане
 • Бърза инсталация
 • Дисплеи за работа и за лесно отстраняване на проблеми при поддръжка
 • Улеснена модернизация на системата
 • Сертификация на качеството на продуктите на Siemens HVAC Lab
Регулиращи сферични вентили

Регулиращи сферични вентили

Ефективност, прецизно управление и работа без течове, регулиращите сферични вентили се използват за непрекъснат и прецизен контрол в затворени вериги. Siemens препоръчва регулиращите сферични вентили специално за въздуховодите и 6-пътните вентили за отопление и охлаждане на тавани.

  

Ползите на Acvatix:

 • Лесна работа и бърза инсталация, без грешки
 • Висока ефективност, с нисък въртящ момент и триене
 • Широка гама изпълнителни механизми и специфични за потребителя настройки
 • Гъвкава връзка с вътрешни и външни винтови фитинги за 6-пътните вентили.
Magnetic valves

Магнитни вентили

Магнитните вентили са вентили с предварително инсталиран магнитен изпълнителен механизъм. Те се използват за затваряне и смесване на пара и течности (вода, вода с антифриз, течност за пренос на топлина и др.) в почти всички ОВК приложения. Магнитните вентили също са подходящи за приложения със строги изисквания, включително за области свързани с индустрията. Siemens препоръчва магнитни вентили специално за битова гореща вода и охладителни инсталации.

  

Ползите на Acvatix:

 • Енергийна ефективност
 • Бързо, магнитно управление на вентила за по-малко от две секунди
 • Прецизен контрол капка по капка, за висока ефективност и стабилни условия на управление
Ротационни и сферични вентили

Ротационни и сферични вентили

Close off and mix reliably

Ротационни вентили – "ball", "slipper" и "butterfly" вентили - използват се главно при генериране и разпределение на енергия. Типичните приложения са: свързване на  бойлер или за превключване на зареждането на резервоар. Siemens препоръчва ротационните и сферичните вентили специално за охладителни кули.  

  

Ползи на Acvatix:

 • Бързо и лесно сдвояване на задвижка и вентил
 • Големи размери за големи обеми потоци
 • Видимост на работния статус и дисплей за лесно отстраняване на проблеми при поддръжка
Refrigerant valves

Вентили за управление на хладилни агенти

Гамата Acvatix предлага херметично затворени смесителни, отклоняващи се и двупортови вентили за хладилни инсталации. Те също включват вентили за хладилен агент за приложения за разширяване, горещ газ и смукателен газ. Всички хладилни клапани Acvatix спестяват енергия в хладилната инсталация, чрез тяхното прецизно управление на прегряването, както и при ситуации на частично натоварване.

  

Предимства на Acvatix:

 • Херметически затворени вентили за хладилен агент – наличен и с IP65 дизайн
 • Пестене на енергия с прецизен контрол на прегряването, фина резолюция на хода и <1 секунда време за позициониране
 • Без вибрации
 • Функция за безопасност при спиране на захранването
 • Контрол на динамичните процеси
 • Лесен за инсталиране и поддръжка
 • Висока степен на екологична съвместимост
Задвижващи механизми за седлови, комби и ротационни вентили

Задвижващи механизми за седлови, комби и ротационни вентили

Eфективност, надеждност и дълготрайност

Задвижващите механизми Acvatix за седлови, комби и ротационни вентили се състоят от широка гама от електрохидравлични, електромоторни, термостатични и термични задвижки, които могат да работят в широк спектър от приложения. За всеки тип задвижващ механизъм са налични подходящи вентили Acvatix.

Задвижващи механизми за сферични вентили

Задвижващи механизми за сферични вентили

Гамата Acvatix предлага задвижващи механизми  за "butterfly", "mixing" и "slipper" вентили, както и задвижващи механизми за сферични вентили. Те обхващат широк диапазон на приложение и за всеки тип задвижващи механизми са налични подходящи вентили Acvatix.

5 години гаранция - едно от многобройните предимства на ОВК продуктите от Siemens 

Вече предлагаме 5 години гаранция за вентили, задвижващи механизми,

изпълнителни механизми за въздух и сензори. 

Свържете се с нашите експерти за допълнителна информация:

Свържете се с нас

Intelligent Valve from Siemens

Интелигентен вентил

Вижте чисто новия интелигентен вентил. Първият самооптимизиращ се динамичен вентил, свързан към облачното пространство. С интелигентния вентил се възползвате от  значителна икономия на време, високо ниво на комфорт и повишена енергийна ефективност.

Обалсти на употреба

Къде да използваме вентилите

Вентилите се използват във всички части на ОВК инсталации, но някои от тях са по-подходящи за конкретни приложения от други. Вижте препоръките на Siemens за максимална ефективност във всяка област на работа.

Лесно оразмеряване на вентила с плъзгащата се линийка Acvatix

Плъзгащата линийка Acvatix е инструмент, който ще ви помогне да намерите правилния вентил и задвижващ механизъм за Вашето приложение.

Защо PICVs?

Независими от налягането комбивентили (PICV), улесняват ежедневната ви работа - планиране, инсталиране или въвеждане в експлоатация - като същевременно осигуряват комфорт на обитателите и ниски разходи за енергия.

PICVs комбинират в един вентила следното:

 • Контролен вентил
 • Диференциален регулатор на налягането, който предпазва от колебания на налягането в хидравликата
 • Предварително зададена скала за желания максимален обемен поток

Референтни проекти

Изберете Acvatix за вашия проект

Правилните вентили и задвижващи механизми Acvatix са само на няколко клика.

Свързани линкове