Team of Research Scientists

BMS решенията на Siemens с принос за успешни фармацевтични проекти

Системите за сграден мениджмънт на Siemens създават оптимални условия за отглеждане и преработка на медицински канабис в Северна Македония

Отдел Сградни продукти на направление Интелигентна инфраструктура на “Сименс” ЕООД предостави BMS решения от най-ново поколение за шест модерни съоръжения за отглеждане и преработка на лечебен канабис в Северна Македония. Интеграцията на системите за сграден мениджмънт беше успешно реализирана от локалните партньори на Siemens  - НАЛКО СИСТЕМИ Д.О.О.Е.Л. и ТЕХНОИНСПЕКТ Д.О.О., едни от лидерите на пазара в инженеринговата интеграция. Партньорите на Siemens се справиха отлично с приключилите шест проекта, а тяхната висока ефективност и експертиза на Solution партньори дадоха основен принос още инвеститори в сектора да потърсят решенията на Siemens. Към настоящия момент нови пет обекта са в процес на проектиране и изпълнения - в Скопие, Струмица, Щип, Охрид, Кочани и Росоман. Общата стойност на доставките на продукти и системи на Siemens нахвърля 1 млн. евро.

Медицинският канабис има редица лечебни свойства. Клинични проучвания потвърждават, че той помага при сериозни медицински състояния като рак, СПИН, епилепсия, болест на Крон, множествена склероза, болест на Алцхаймер, анорексия, глаукома и др.

В потвърждение на неговите полезни свойства много държави по света са одобрили употребата и отглеждането на растението за медицински цели. През март 2016 г. с приемане на специален закон отглеждането на канабис за медицински цели е позволено и на територията на Република Северна Македония. Производителите  подлежат на строги проверки, преди да им бъде издаден лиценз. По последни данни се очаква отглеждането на медицински канабис бързо да продължи да се  разраства и да се превърне в проспериращ сектор в страната в следващите няколко години.  

Като всеки фармацевтичен продукт медицинският канабис изисква създаване на специална среда с определени параметри по отношение на светлината, вентилацията и поддържането на задължителен диапазон на температурни стойности в оранжериите, както и в лабораториите, в които се изследва, обработва и съхранява продуктът.

Благоприятен климат в оранжериите и оптимални условия в „чистите помещения“

BMS решенията на Siemens допринасят за създаване на климат, който благоприятства бързия растеж на медицинския канабис в оранжериите. Чрез системите за сграден мениджмънт много прецизно се следят и поддържат в определени граници нивата на въглеродния диоксид (CO2), влажността и температурата в оранжериите. Специално внимание бе обърнато и върху управлението на осветлението, което е също е от първостепенна важност за растежа на растенията. Контролът на климата се осъществява и посредством специални климатични камери. 

Процесите по изследване, обработване и складиране на медицинския канабис се извършват в характерните за фармацевтичната индустрия „чисти помещения“, които трябва да отговарят на строги изисквания по отношение на температурата, влажността, вентилацията и налягането на въздуха. В тези помещения се поддържа т.н. „критична среда“, която налага поддържане на надналягане или подналягане в помещенията и контрол на аспирацията.

Оптималните стойности на всички тези параметри се гарантира от платформата за сграден мениджмънт на Siemens – Desigo CC, която успешно се комбинира със специализираните решения на Siemens за „критична среда“.

В някои от проектите в Р. Северна Македония освен параметрите за поддържане на оптимално осветление и климат в платформата за сграден мениджмънт са интегрирани и системи за пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на достъпа с блокировки и електрозахранване, с което се осигурява цялостно решение за сграден мениджмънт. 

Интегрирани решения за „критична среда“

Siemens предлага обширно портфолио от решения за стайна и сградна автоматизация за „критична среда“ за обекти с различен мащаб и комплексност. Това включва чисти стаи, медицински складове, лаборатории, операционни зали и др.  Високата ефективност на решенията на Siemens в тази област се постига със специализирани контролери на въздушния поток и допълнителни компоненти за осигуряване на безопасно, точно и бързо измерване, контрол и мониторинг на обема и налягането на въздушния поток в сградите. Интегрираните технологии допринасят за по-лесно проектиране, по-бързо и ефективно въвеждане в експлоатация и оптимизиране на работата на системите в сградата. 

За „критична среда“ за складиране на фармацевтични продукти, какъвто е и лечебният канабис, Siemens предлага портфолио за всички етапи от жизнения цикъл - от началната оценка до разработване на решение, което да съответства на дългосрочните цели на проекта. Това включва инженерингова инфраструктура и информационна мениджмънт система, която поддържа определена температура, контролира климата в помещенията, осъществява мониторинг на качеството на въздуха и документира стойностите на критичните параметри. Така спомага за изпълнението на всички регулаторни изисквания за кратко време и с влагане на възможно най-малко ресурси. 

Комбинацията на Desigo CC и решенията на Siemens за „критична среда“ осигурява оптимизация на енергийната ефективност, безопасността, сигурността, както и високи нива на комфорт и гъвкавост.