Сградна автоматизация

Building automation and control

Независимо от големината на сградата и нейното предназначение, цялостното ни портфолио за сградна автоматизация ни позволява да адаптираме безпроблемно системите за управление и автоматизация към специфичните изисквания на всеки проект.  В основата на нашите решения са гъвкавост и отвореност на системите. Отворените комуникационни протоколи позволяват лесното интегриране с други системи и възможност за надграждане във времето.   

Теми и тенденции

Референции

Референции