Desigo – интегрирана система за сграден мениджмънт

One system for all requirements of an intelligent building

Система, отговаряща на всички изисквания на интелигентната сграда

Сгради - пространства, в които работим, успяваме и прекарваме по-голямата част от живота си. Днес сградите трябва да се адаптират към бързо развиващите се технологии и очаквания във все по-дигитализирания свят. Системата за сградна автоматизация Desigo от Siemens предлага богат набор от гъвкави решения. Милиони собственици на сгради и потребители от цял свят се възползват от десетилетия патентована технология на Desigo - от създаването на здравословни и продуктивни пространства до поставянето на еталон за ефективност на сградите. Преврърнете помещенията си в перфектната среда, независимо дали използвате Desigo за сградна или за стайна автоматизация.

Desigo – отговаря на всички потребности на сградата

Модулна функционалност и възможности за бъдещи разширения

Начинът на живот на хората се променя, начина им на работа се променя и следователно техните нужди също се променят. Проектите на сградите следва да бъдат адаптирани, тъй като само гъвкавата и мащабируема система за сградна автоматизация може да отговори на тези непрекъснато променящи се изисквания. Уникалното отворено и модулно решение на Desigo покрива всички изисквания и гарантира повишена производителност, сигурност и безопасност на обитателите.
Ползи за потребителите

Преимущества на Desigo

Desigo - най-цялостната система за сградна автоматизация, която непрекъснато се усъвършенства. Една единствена интуитивна платформа може да се използва за лесно управление, регулиране и оптимизиране на ОВК системи, осветление, щори, управление на енергията, пожарна безопасност и системи за сигурност, включително контрол на достъпа, видеонаблюдение и защита от взлом. Включва още редица предимства като:
References

Desigo in real-life installations

Download and support

Further information

Quick and easy access to further information for reviewing or downloading

Contact

How can we help you?

If you have any questions, comments or feedback, please feel free to contact us. We are ready to help!