Desigo CC 

Man using Desigo CC on two monitors.

Интегрирана система за сграден мениджмънт

DESIGO CC е мениджмънт станция, която позволява интеграцията на всички системи в една сграда - отопление, вентилация, климатизация, стаен контрол, осветление, слънцезащита, електрозахранване, както и системи за пожарна безопасност и сигурност като пожароизвестяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника. Desigo CC позволява визуализация и мониторинг на състоянието на различните системи в реално време. Платформата значително намалява оперативните разходи и има кратък период за възвръщаемост. Операторите ползват само една система с интуитивен интерфейс за цялата сграда. Desigo CC може да бъде управлявана от всяко едно устройство, локално с компютър или чрез уеб клиенти посредством таблет или смартфон.

Desigo CC Family

Система за сграден мениджмънт

Desigo CC е платформа за управление на сгради, съобразена с различните нужди на пазара
Продуктова информация

Съвременна платформа

Структура включваща интеграция на данни, управление и мониторинг
Системи интегрирани в Desigo CC

Ние ви помагаме да управлявате своите системи

Desigo CC е напълно модулена, мащабируема и разширяваща се във времето, така че винаги отговаря на вашите изисквания.

Desigo CC в действие

Desigo CC осигурява най-високата ефективност на енергията и ресурсите, като същевременно поддържа високи стандарти за комфорт на сградите. Разберете колко лесно и интуитивно може да бъде управлението на сгради.

 

Desigo CC в действие

Допълнителна информация за интегрираната платформа за управление на сгради

Изтеглете брошурата

Desigo CC център за приложения и интеграция

Развитие, водено от нуждите на клиенти

Центърът за приложения и интеграция на Desigo CC разработва разширения и предоставя поддръжка въз основа на специални изисквания.

Благодарение на десетилетия опит, нашият екип от програмисти и инженери е в състояние да създаде индивидуални решения, като същевременно поддържа най-високите стандарти за качество. Независимо дали сте във фазата на планиране на сградата или по време на експлоатацията, центърът за приложения и интеграция може да ви помогне.

Референтни проекти с Desigo CC

Разгледайте по-отблизо някои от проектите, които са реализирани с Desigo CC.
Разгледайте проектите със сградни технологии по целия свят

Референтни проекти

Свържете се с нас

Свържете се с нас за допълнителна информация относно нашето цялостно портфолио от технологии, решения и услуги.