cerberus cloud webinar

Cerberus Cloud

От този уебинар ще научите:                         - какво представляват услугите Cerberus Cloud                                                                      - възможни решения за отдалечена поддръжка                                                           - как да се възползвате в най-голяма степен от предлаганите услуги, облекчавайки Вашите дейности по поддръжка и как да пресметнете необходимите Ви лицензи за използване на услугите