FIRE SAFETY WEBINAR video

Пожарна безопасност, гласово оповестяване и сигурност

Научете защо перфектното място е защитеното място и как да го постигнете. Когато защитавате това, което е важно за вас, всеки елемент е от значение - от локализиране на пожара, известяване, евакуация и гасене, системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа и сигнално-охранителна техника до интегрирането на решенията за пожарна безопасност и сигурност в системата за управление на сградите.