Обучителите

Обучители са експерти от Центъра с доказан практически опит и множество международни проекти зад гърба си.

Обучителите

Обучители са експерти от Центъра с доказан практически опит и множество международни проекти зад гърба си.

Ръководители на направленията