Digital Enterprise

Движим напред цифровата трансформация чрез интегриране на хардуер, софтуер и авангардни технологии.  
Дигитализацията трансформира индустрията

Мислим за индустрията в бъдеще време

По-гъвкаво производство, по-голяма производителност и разработване на нови бизнес модели са възможни днес благодарение на цифровите решения. Но бъдещето на индустрията предлага още по-голям потенциал: авангардните технологии ще създадат нови възможности както за дискретните, така и за процесните индустрии, да отговорят на индивидуалните изисквания на своите клиенти.

Портфолиото  Digital Enterprise позволява на индустриални компании от всякакъв мащаб да внедряват настоящи и бъдещи технологии за автоматизация и дигитализация. По този начин те могат да се възползват от пълния потенциал на Индустрия 4.0 и да се подготвят за следващото ниво на тяхното пътуване към дигиталната трансформация.

Инфографика

Какво включва Digital Enterprise

За да помогне на клиентите си да се възползват от потенциала на Индустрия 4.0, Siemens предлага портфолио от решения, обединени в портфолиото Digital Enterprise. Със скалируемите решения компаниите в дискретните и процесни индустрии могат да инвестират в Индустрия 4.0, за да станат напълно и цялостно дигитализирани по цялата верига на добавената стойност.
Процесни индустрии

Digital Enterprise за процесни индустрии

Дигиталният близнак може да играе ключова роля в процесните индустрии, за да се оптимизират по-специално продължителните процеси и да се повиши гъвкавостта и ефективността. Това е интегриран модел на данни, който обхваща целия жизнен цикъл на едно производствено предприятие, като такъв може да бъде създаден и за по-стари индустриални обекти.

От съществено значение е заводите да работят стабилно и без прекъсване в продължение на десетилетия, като същевременно поддържат максимална енергийна ефективност. Качеството на продукта не трябва да се колебае изобщо през целия експлоатационен срок на завода. Симулирането, тестването и оптимизирането на процесите и съоръженията преди въвеждането им в реалния свят може да помогне да се гарантира това.

Събирането и оценяването на данните „в движение“ позволява непрекъснато наблюдение и подобряване на процесите. Обратната връзка от производствения процес и крайните клиенти също може да бъде включена с цел по-нататъшно усъвършенстване. Ненужните дейности по поддръжката и прекъсванията на работата на завода могат да бъдат избегнати благодарение на предсказуемата поддръжка.

 

Digital Enterprise за процесни индустрии >

Дискретни индустрии

Digital Enterprise за дискретни индустрии

Digital Enterprise Suite осигурява интегрирано портфолио от индустриален софтуер и решения за автоматизация за дискретните индустрии. Това позволява на производителите на продукти, машини и съоръжения да интегрират и дигитализират цялата си стойностна верига - включително своите доставчици.

Производствените компании могат да започнат от всяка точка на веригата на създаване на стойност - от дизайна на продукта до планирането на производството, производствения инженеринг, производственото изпълнение и услугите, и постепенно да разширят процеса на цифровизация. Същото се отнася и за машиностроенето: от проектирането на машината до инженеринга, пускането в експлоатация, самата експлоатация и услугите.

 

MindSphere, отворената облачно-базирана операционна IoT система, прави връзката с Интернета на нещата. Това означава, че производителите могат да анализират своите производствени мощности и продукти и да предоставят обратна информация за непрекъснато оптимизиране за цялата верига на стойността. Машиностроителните предприятия могат да анализират производителността на машината с цел текуща оптимизация, давайки възможност дори за нови концепции за машини.

 

Защо да станем Digital Enterprise?

По-бързи, по-гъвкави, по-ефикасни и подготвени за следващата стъпка от цифровата трансформация: Вижте как превръщането в цифрово предприятие помага на индустриалните компании да се справят предизвикателствата на днешния и утрешния ден.

Авангардни технологии - бъдещето на индустрията

Интегрираните авангардни технологии в портфолиото Digital Enterprise позволяват интелигентно използване на данни. Това проправя пътя за следващото ниво на цифровата трансформация на индустрията: сближаването на информационните и оперативните технологии.

MindSphere, отворена, облачно-базирана операционна IoT система

MindSphere позволява на индустриите по целия свят да свържат своите машини и физическа инфраструктура с дигиталния свят.

 

Успоредно с поддържането на множество протоколи, платформата решава предизвикателствата на свързаността, с които се сблъскват повечето индустрии, което прави възможно всяка компания да се превърне в цифрово предприятие. С MindSphere използването на данните от неограничен броя свързани интелигентни устройства, корпоративни системи и обединени (федеративни) източници позволява анализ на оперативни данни в реално време. По този начин резултатите, получени от анализа, водят до оптимизиране на процесите, ресурсите и производителността, разработване на нови бизнес модели и намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка.

 

MindSphere предлага три пакетни решения, които водят компаниите през етапите на внедряване на Интернета на нещата

Видео

Видеогалерия

Нашата холистична оферта за цифровизация

Digital Enterprise за вашата индустрия

Всяка компания има специфични нужди и изисквания, които трябва да бъдат взети предвид - затова Digital Enterprise е специално пригоден да отговаря на индивидуалните нужди на различните индустрии.

Digital Enterprise в практиката - Reference Rosendahl Nextrom

Rosendahl Nextrom

Машиностроителната компания Rosendahl Nextrom непрекъснато търси нови решения, за да подобри позициите си на пазара с иновации на фона на глобалната конкуренция. Благодарение на свързването на симулации с автоматизацията, по-специално чрез портала TIA, компанията успя да постигне значително увеличение на ефективността и да създаде по-бързо нови поколения продукти.

Easy simulation for new processes

Read the story here

Референции

Иновации, които помагат на нашите клиенти

Решенията на Siemens за цифровото предприятие и за овладяване на трансформацията на енергийните системи вече са на разположение. Те осигуряват на индустрията възможност изцяло да се възползва от бъдещето на производството.
Контакт

Информирайте се за Digital Enterprise