Digital Enterprise for process industries – Create real products faster

Digital Enterprise за процесни индустрии

Започнете вашата дигитална трансформация сега.
HM und SPS en Shoutbox
Hybrid Event, 17 IV - 21 IV

Hannover Messe 2023

No time to wait, time to change.  

Experience how industrial Digital Enterprises can be part of the solution for a smarter, more sustainable world. 
 

Get your free ticket now to be part of the Siemens experience at Hannover Messe, April 17th to 21st.
Onsite (Hall 9, stand D53) and online.

Thinking process industries further!

Дигиталната трансформация открива изцяло нови перспективи

Овладейте днешните предизвикателства и се докоснете до несравними нови възможности

Компаниите в процесните индустрии със силно динамични пазари се стремят към по-голяма гъвкавост, ефективност и качество, по-кратко време за пускане на пазара и максимална сигурност.

 

За да отговорят на нарастващото търсене както на наличието на достъпни високоефективни материали, така и за намален екологичен отпечатък, процесните индустрии поемат в нова посока, като внедряват Digital Enterprise - както в нови, така и в съществуващи заводи.

Digital Enterprise като конкурентно предимство

Как компаниите могат да се възползват максимално от възможностите, предоставяни от дигитализацията

За да даде възможност на компаниите да се възползват максимално от цифровизацията, Siemens разработи Digital Enterprise - холистично портфолио от софтуерни решения и технологии за автоматизация. То помага на дискретните и процесни индустрии да станат по-бързи, по-гъвкави и по-ефективни.

Дигитализация на цялата стойностна верига

Digital Enterprise дава възможност на компаниите от всички сектори да интегрират и цифровизират своите бизнес процеси с възможно най-голяма гъвкавост по отношение на темповете на трансформация. Холистичният подход на Siemens включва предложения за проектиране на продукти, процеси и инсталации, инженеринг и въвеждане в експлоатация, операции и услуги.

 

Доставчиците и интралогистиката са интегрирани, базирани на цялостна платформа за сътрудничество. Компаниите могат да започнат с дигитализация на всеки етап от тяхната стойностна верига, както за нови, така и за съществуващи инсталации, и на базата на стандартизирани и отворени интерфейси.

Дигитални близнаци

Реална добавена стойност благодарение на цифровото предприятие

Цифровият близнак е виртуално представяне на реална система. Той ви позволява да представяте и оптимизирате целия жизнен цикъл на завода – както при изграждането на нови, така и за разширяване на съществуващи фабрики и проекти.

Нашата цялостна концепция за дигитален близнак се състои от три елемента: дигитален близнак на продукта, дигитален близнак на производството и дигитален близнак на производителността както на продукта, така и на производството. Благодарение на нашата всеобхватна експертиза и оптимизирани инструменти, Siemens е единствената компания, която предлага този цялостен подход.

 

Резултатът е огромна стойност, получена от изпълнението на сценарии от типа „какво ще стане, ако…“ и прогнозирането на бъдещото представяне чрез дигитален близнак. Крайната цел на дигиталния близнак в процесните индустрии е в затворената връзка между виртуалното и реалното производство, осигурено от правилната цифрова инфраструктура. Чрез тази връзка, виртуалният близнак на реалното производство води до сценарии за оптимизация във виртуалното производство. След успешна симулация и изпълнение на тези сценарии цикълът започва отново.

Дигитален близнак за нови заводи

Виртуалният близнак на производството се създава по време на фазата на дизайн на завода и процесите. Siemens ви предоставя холистичен набор от инструменти за проектиране, симулиране и инженеринг на една процесна инсталация. Базирайки се на платформи за сътрудничество като COMOS и с пълна интеграция на данните - от проектиране до инженеринг и пускане в експлоатация, ние автоматично създаваме дигитален близнак на завода, включително автоматизация, готова за използване в реално производство с минимални усилия, спестявайки инженерни разходи и намалявайки времето.

В реалния свят системите за управление на процесите и на производствените операции (MOM) на Siemens гарантират, че производството работи надеждно, но също така помагат да се съберат съответните данни за генериране на близнак на производителността. Този двойник, генериран от реални производствени системи и обогатен с данни от IoT, оптимизира производството и поддържането на критични активи.

Всичко това, както и симулацията на сценарии за оптимизация или бъдещи дизайни на завода, помагат на нашите клиенти да осигурят максимално производство и да интегрират оптимално своите вериги за доставки.

Дигитален близнак за съществуващи заводи

В съществуващите инсталации хардуерът, софтуерът и процесите вече са налични - понякога от десетилетия.

Но все пак е възможно да се извлече огромна полза от дигиталния близнак, като се използва за подобряване на съществуващите процеси и активи. Въз основа на технологии като прихващане на контекст и дигитализация на документи, дигиталният близнак на съществуващ завод се създава по рентабилен начин, например чрез използване на Digital Twin Cloud Services PlantSight.

С този дигитален близнак окрупнената налична информация се разбива в детайлна, което позволява модернизацията и дейностите по поддръжка да се извършат на основа на актуалната документация и реалните данни от производството. Това води до значително намаляване на времето за търсене и грешките. С интегрираните работни процеси веднъж създаденият дигитален близнак е актуален през целия оставащ живот на завода - връзката между виртуалното и реалното производство е затворена.

Дрехи от царевица

Cathay Industrial Biotech Ltd.

В дигиталната фабрика на Cathay Industrial Biotech Ltd. биохимичните процеси заместват традиционните нефтохимични методи. Използването на възобновяеми материали като царевица е индустриализирано с помощта на нашите продукти и услуги.

По този начин стана възможно да се доставят по-добри продукти от тези на нефтохимическата промишленост при конкурентни производствени разходи в голям мащаб, сравним с производството на петролна основа.

Повече информация

Портфолио

Всичко от един източник

Нашата интегрирана гама от хардуер, софтуер и услуги може да ви помогне да превърнете вашия цифров завод в реалност. Възползвайте се от възможността да произвеждате все по-малки и по-малки партиди икономично чрез интелигентно планиране на дейностите по поддръжката и минимизиране на периодите на прекъсвания, използвайки индустриални стандарти като Module Type Package (MTP), NAMUR Open Architecture (NOA) or OPC Unified Architecture (UA).

COMOS plant engineering software

End-to-end plant management

The integrated COMOS software solution lets you create a digital data model for comprehensive plant management throughout the entire lifecycle of your plant. What’s more, COMOS Walkinside provides powerful VR visualization for engineering, commissioning, training, and operation.    

SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator

Integrated Engineering out-of-the-box

Our innovative engineering software SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator (PAA) is a fully integrated solution for seamless plant and automation planning. The use of PAA promises consistent engineering without system breaks between automation planning and our SIMATIC PCS 7 control system. For planners and automation engineers, PAA also builds the digital bridge between plant engineering with COMOS and our SIMATIC PCS 7 control system.

SIMIT Simulation

Virtual commissioning and operator training with SIMIT

With SIMIT, you can perform simulations on a single platform which permits comprehensive tests of automation projects as well as the virtual commissioning of systems, machines, and processes. In addition, the simulation platform can also be used for realistic training environments to train operating personnel.

SIMATIC PCS 7 Process Control System

Room for new perspectives

More flexibility, scalability, availability, safety and security in process automation! Ready for today's requirements and the challenges of the future: Seamless systems are created from coordinated components – as individual as your plant.

PlantSight Digital Twin Cloud Services

One complete, Digital Twin for the process industry

PlantSight provides access to all relevant asset information across from various platforms and various formats with a single, easy-to-access web portal. PlantSight brings all this data and information together, contextualizes it, validates it, and visualizes it. It transforms raw data into one complete Digital Twin of the plant - for informed decisions, especially in brownfield projects.

SIMATIC Batch

Batch Automation

Simple, flexible and scalable: Compliant batch automation with SIMATIC BATCH. Use the SIMATIC BATCH software package for our process control stem SIMATIC PCS 7 to implement even the most complex batch processes effectively and at reasonable costs.

Siemens Opcenter

Complete digitalization of manufacturing

Siemens Opcenter (formerly known as Manufacturing Operations Center) is a holistic Manufacturing Operations Management (MOM) solution that enables you to implement your strategy for the complete digitalization of manufacturing operations. 

XHQ Operations Intelligence software

Turn data into actionable information

XHQ is software for operations intelligence, used for the aggregation, integration, analysis, and visualization of asset and business information from multiple back-end data sources. XHQ brings you simple access to complex data for better and faster decision-making, anytime and anywhere.

Digital Connectivity for Industry

Future-proof and flexible IIoT architecture

Working almost invisibly, Digital Connectivity for Industry prepares the connections you need between all objects, systems, and applications - thus a plant becomes intelligent.

SIMATIC PDM

Efficient diagnostics of all process components

Plant Device Management: Easy maintenance and servicing of plant components. For this purpose, the diagnosis, parameterization and status data are cyclically recorded from the intelligent field devices and displayed clearly. Furthermore, the device-specific information can be made available to asset management systems or cloud-based condition monitoring systems for further analysis.

SITRANS process instrumentation

Integration of the field level – fast, easy and secure

Digitalization is not all about the cloud, it is also about data - from the field. Let us show you how to use this data and which tools facilitate your new job of turning data into value.

SIMATIC RTLS locating system

SIMATIC RTLS, the locating platform for your digital enterprise

You can use SIMATIC RTLS to navigate material flows, control mobile robots, monitor component use, and fully document the final product assembly.

Авангардни технологии - бъдещето на индустриите

Mindsphere

MindSphere - облачната, отворена операционна IoT-система

MindSphere дава възможност на индустриални компании от различен калибър по целия свят да свързват своите машини и инфраструктура към облака и Интернета на нещата. Той уникално опростява предизвикателствата на много индустрии, свързани със свързаността, анализа на данни и прогнозирането или разработването на собствени приложения и нови бизнес модели - следователно подкрепя всяка компания в своето цифрово преобразуване.

Научете повече
Теми на фокус

Digital Enterprise в детайли

Дигитализацията може да започне във всяка точка на веригата на стойността. Вие определяте началната точка и ние доставяме правилните решения и инструменти, за да продължите вашата дигитална трансформация.

Консултации 

Стратегии за дигиталната трансформация

 • Откъде трябва да започнете своята дигитална трансформация и какви са очакваните ползите?
 • Кои са най-важните стъпки и как могат да бъдат приложени те?
 • С нетърпение очакваме да разработим индивидуална пътна карта за дигитализация заедно с вас.

Модулно производство

Гъвкава конструкция на завода

 • Модулните концепции за производство могат да превърнат в реалност по-краткото време на пазара и по-голямата гъвкавост в процесните индустрии.
 • Автономно работещи, напълно автоматизирани цифрови модули: нови бизнес модули като доставчик на услуги.
 • Отделните модули се комбинират, за да се получи цялостно решение чрез използване на индустриалния стандарт Module Type Package (MTP).

NAMUR Open Architecture (NOA)

По-голяма прозрачност

 • В нови и съществуващи инсталации, NAMUR Open Architecture (NOA) създава втори канал за данни.
 •  Той установява пряка връзка от полевото ниво към облака.
 • Дава възможност за анализ на неизползвани по-рано данни.

Финансиране

Изградете своето цифрово бъдеще с Digital Enterprise Finance

 • Дигитализацията се ускорява, докато компаниите от индустрията демонстрират значителната ефективност и конкурентни предимства, които предлага дигиталната трансформация.
 • Digital Enterprise Finance от Siemens ви помага да реализирате своето цифрово бъдеще.
 • Специализирани финансови решения за преработващата промишленост. 
Industry Suites

Достигнете оперативно съвършенство

Нашите специфични за индустрията пакети от приложения и цифрови услуги улесняват използването на скрития потенциал във вашите данни за инженеринга, процесите, диагностиката и събитията. Разберете какво е възможно!

Специфични решения за Вашата индустрия

Highlights

Digital Enterprise в действие

Открийтие как компаниите в процесните индустрии вече се възползват от нашия хардуер, софтуер и портфолио от услуги.

Примери от практиката

Още вълнуващи истории за Digital Enterprise

Siemens Stories

Свържете се с нас

Доказана експертиза за всички аспекти на дигиталната трансформация

По-бързият начин за успешна дигитална трансформация: Нашият опит в областта на цифровизацията, индустрията и консултациите е на ваше разположение. Свържете се с нас и ускорете пътуването си!