How does Ingenuity for life affect every one of us?

We create benefits for customers and society through the power of innovation and entrepreneurial spirit. Electrification, automation and digitalization from Siemens help improve quality of life.
Ingenuity for life

От изобретателност до Ingenuity for life

От близо 170 години намираме начини да подобряваме качеството на живот в много сфери. Със страстта си към технологиите задаваме стандарти и създаваме стойност - за нашите клиенти, обществото и всеки един от нас. Основателят на нашата компания Вернер фон Сименс би нарекъл това изобретателност. Днес ние го наричаме Ingenuity for life.

Ingenuity for life осигурява основата за силна икономика, отговаряйки на предизвикателствата на днешния енергиен свят. Например интелигентните технологии осигуряват стабилно електрозахранване, управлявайки колебанията от вятърните и слънчевите източници на енергия.

Ingenuity for life води индустрията към бъдещето. Масовото производство става толкова гъвкаво, че може дори да изпълнява индивидуални изисквания. Например чрез дигитализация на целия производствен процес.

Ingenuity for life прави градовете по-приятни за живеене, по-ефективни и щадящи околната среда. Например интелигентните мрежи и светофарите дават предимство на градския транспорт и аварийните автомобили.

Заедно с нашите клиенти посрещаме предизвикателствата. Чрез нашата експертиза в сферата на електрификацията, автоматизацията и дигитализацията подобряваме живота на хората и създаваме стойност за бъдещите поколения.

Това е, което ни движи напред, и това е, което обещаваме. Това е Ingenuity for life.

Бъдещето на производството

По-бързо и по-гъвкаво производство

Дигитализацията драматично трансформира производството. Както процесните, така и дискретните индустрии се възползват от безпроблемна интеграция на данни от разработването на продуктите, производството и веригата за доставки. Това помага на производителите да реагират гъвкаво на специфичните нужди на своите клиенти.

Удовлетворяване на индивидуалните изисквания на клиентите и засилване на промишлеността в целия свят

Конкуренцията между промишлените предприятия е по-силна от всякога. Цифровизацията поставя производствените процеси на ново ниво. Заводи, продукти и машини все повече ще бъдат свързвани в интегрирана верига на стойността. Основните предизвикателства пред дискретните и процесни индустрии са еднакви: съкращаване на времето за достигане до пазара, увеличаване на гъвкавостта и ефективността.

Все повече и повече клиенти днес желаят потребителски продукти, които са достъпни и все пак произведени по професионален стандарт и доставени своевременно. За да се изпълнят тези очаквания, индустриалните производители и МСП трябва да произвеждат стоки с висока степен на гъвкавост и да могат да управляват целия процес - от поръчката и разработването на продукта до производството и доставката. Иновациите на Siemens дават възможност на производителите да преминат към най-новите цифрови методи за разработка и производство на продукти. В резултат на това компаниите могат значително да подобрят гъвкавостта и скоростта си и по този начин да повишат удовлетвореността на клиентите.

Интелигентна инфраструктура

Оптимизиране на инфраструктурата

Сензори, софтуер и контролни системи са ключовите елементи на интелигентната инфраструктура.Те оптимизират трафика, намаляват употребата на енергия, защитават околната среда и гарантират, че градовете са подходящо място за живот и бизнес.

Икономиките и градовете трябва да са конкурентни и да осигуряват висок стандарт на живот.

Функциониращата инфраструктура е гръбнакът на градовете и на целите икономики. Тя осигурява мобилност, енергия, вода, сигурност и високо качество на живот. Местните и националните власти трябва да гарантират, че инфраструктурата отговаря на настоящите и бъдещите изисквания. Интелигентната инфраструктура осигурява ефективна и надеждна доставка на услуги от първа необходимост.

Интелигентното сградно управление увеличава сигурността и комфорта чрез използването на информационни технологии и автоматизация. В допълнение то оптимизира производството на енергия и потреблението в сградите.

Интелигентни, интегрирани системи за мобилност гарантират високо натоварване на мощностите и наличностите - при по-ниски разходи. Нещо повече, хората печелят по-голямо удобство, сигурност и точност.

За икономики и градове с ограничени средства интелигентните технологии са бърз и ефективен начин да се оптимизира съществуващата инфраструктура. Siemens може да помогне за оползотворяване на потенциала чрез предоставяне на иновативни решения за финансиране.

Устойчива енергия

Надеждна и достъпна енергия

Енергията! Еликсирът на нашия модерен свят. У дома, както и на работното място. Жилищни и офис сгради, индустриални комплекси и транспортни системи - всичко зависи от сигурната, чиста и ефективна доставка на енергия.

Днешните енергийни пазари се променят бързо в резултат на усилията за намаляване на зависимостта ни от изкопаемите горива и ръста на възобновяеми енергийни източници. Алтернативни бизнес модели и иновативни технологии играят основна роля за успешно преминаване към нов енергиен пейзаж.

Всичко започва с ефективното производство на енергия. Вятърните турбини на сушата и в морето, както и турбините, които преобразуват енергията от газ или въглища в електроенергия - всички трябва да работят при възможно най-висока степен на ефективност.

Доставката на енергия изисква ниски загуби и сигурни преносни и разпределителни системи. Интелигентните мрежи надеждно ще интегрират децентрализирани възобновяеми енергийни мощности в мрежата. Децентрализираните електроцентрали и решенията за съхранение ще бъдат свързани помежду си, създавайки виртуални електроцентрали, които помагат за стабилизиране на електрическата мрежа.И накрая, модерните технологии за контрол ще повишат гъвкавостта на електроцентралите.

Енергийно-ефективните технологии са ключови за намаляване на консумацията на енергия в сградите, производството и транспорта.

For more information please send us a message.

First name is required.
Last name is required.
E-mail is required. E-mail has to be of format 'text@text.text'.
Company/Organisation is required.
Your Message is required.
* Required
Cancel

Your request has been successfully processed.

Thank you for your contribution.

Your message could not be sent due to a technical error.

Please excuse the inconvenience. In case the problem persists, please try again at a later time.

Свързано съдържание