cover story Hi Tech 1 - 2021

Въпрос на доверие

През последната година милиони хора бяха принудени да останат вкъщи, за да се ограничи разпространението на COVID-19. Върху обществените места и сгради падна сянка на недоверие по отношение на сигурността. Пред компаниите стои въпросът, как да върнат доверието на клиентите към техните инфраструктури. Технологиите могат да помогнат за това.

 

С разпространението на COVID-19 по цял свят увереността в много неща беше разклатена. Внезапно всичко около нас стана несигурно, освен собствените ни четири стени: вирусът дебнеше в магазина на ъгъла, в ресторанта, на работното място. Оттогава навсякъде, където се срещат или струпват хора, трябва да се спазва дистанция или да се носят маски.

 Съдейки по всичко, което знаем днес, вирусът няма да си отиде просто така. Опасността ще остане поне дотогава, докато ваксините не станат достъпни за всички хора. Това означава, че много от мерките, които бяха предприети в началото, за да се забави разпространението на COVID-19, вероятно ще са необходими и занапред. 

Много хора си задават въпросите: Кога пазаруването отново ще ми доставя удоволствие? Кога вече няма да ми е необходима маска, за да отида на фризьор? Кога отново ще се чувствам комфортно и в безопасност на работното ми място?

Буквално за дни трябваше радикално да променим социалното си поведение. Едновременно с това се промени и начинът, по който възприемаме познатите ни неща и места и отношението ни към инфраструктурата: много хора обмислят поне по два пъти дали е безопасно да натиснат копчето на асансьора или да хванат бравата на вратата. С две думи, коронавирусът ни направи недоверчиви дори към най-близката ни физическа среда. Загубихме част от доверието, което преди безрезервно и инстинктивно проявявахме към обществените места и сгради. Как може отново да бъде възстановено това доверие?

Едно е ясно – много хора искат да се разделят с частично импровизирания си домашен офис и като преди да споделят работната среда с колегите си. Пред фирмите стои нелека задача: те трябва да положат максимум усилия, за да могат служителите и клиентите отново да се почувстват не само в безопасност, но и комфортно. 

А затова са необходими ясни концепции, които да гарантират спазването на новите хигиенни норми и социалната дистанция. Необходими са и превантивни мерки, за да сме подготвени за бъдещите случаи на инфекция – например да сме в състояние да проследим контактите, които един инфектиран служител е имал с колегите си. Необходима е и комуникация.

 Сградните технологии биха могли да помогнат при решаването на тази комплексна задача. По-долу Ви предлагаме избрани подходи, предлагащи висока ефективност при осигуряването на безопасна среда за хората и за възстановяване на доверието в сградите в условията на „новото нормално“. Всички тях ги обединява идеята, че технологиите могат да изиграят важна роля в този процес. 

Идентифициране на подозрителните случаи възможно най-рано

За да се предотвратят заразявания, е много важно случаите на подозрение да бъдат разпознавани в ранен етап. На помощ тук идват технологиите – термовизионните камери могат ефективно и без усилие да измерват температурата на хората, които влизат в сградата. Измерването е безконтактно и е възможно на разстояние до два метра, което прави използването на камерите безопасно за персонала. Получените резултати се изпращат директно към системата за видеонаблюдение и контрол на достъпа в сградата. 

Откакто избухна пандемията, на входа на много сгради беше поставен охранителен персонал, който освен всичко друго трябва да брои колко хора влизат в сградата. Тази задача в много от случаите би могла да се повери на системи за контрол на достъпа. Голям брой от системите позволяват предварително да се задават максимални параметри за достъп в отделните участъци в рамките на една сграда. Когато този максимум бъде достигнат, в участъка ще може да се влиза, едва след като някой друг го напусне. Този пропускателен принцип ще гарантира, че във всеки един момент необходимата минимална дистанция може да бъде спазвана.

Като алтернатива или допълнение данните от датчиците биха могли да се използват, за да се проследява заетостта в отделните помещения. С помощта на Workplace-приложение служителите в една фирма ще имат възможност в реално време да се информират в кои участъци има струпване на колеги.

Също така данните от датчиците ще позволят да се извършват анализи и да се изработват краткосрочни модели на използване за помещенията. На базата на тези модели работодателите биха могли да променят предназначението или дори мебелите и оборудването на по-малко използвани досега площи, за да се освободи място в помещенията с най-висока посещаемост и по този начин да се постигне естествена социална дистанция.

Тъй като вирусите се предават през замърсени повърхности, е необходимо да се предприемат съответните хигиенни мерки. Подобно на безконтактното плащане през смартфона технологиите могат да помогнат по същия начин безконтактно да се извършат много други дейности. Например служителите ще могат през мобилно устройство да извикат асансьора, да регулират осветлението и да настройват температурата в помещението, в което се намират.

Почистването на сградите в условията на „новото нормално“ играе ключова роля в предотвратяването на по-нататъшното разпространение на вируса. Умните сгради предлагат възможност почистването да стане по-ефективно и по-рационално. На базата на анонимизирани сензорни данни, които предоставя сградата, може да се определи кои общи зони трябва да се почистват и дезинфекцират и колко често да се прави това. 

Тъй като е известно, че COVID-19 може да се разпространява и по въздушен път, е важно климатичните инсталации да са настроени и да функционират правилно. За да бъде защитен техническият персонал по поддръжката на сградата възможно по най-добрия начин, е препоръчително инсталациите за отопление, вентилация и климатизация при възможност да се контролират и обслужват дистанционно. Много от съществуващите системи предлагат такава функционалност. Ако липсва собствен персонал за поддръжката на системите, си струва тази задача да бъде поверена на външен доставчик на услуги. По този начин ще се осигури 24-часово обслужване със сведено до минимум техническо обслужване на място.

Проследяване на контактите с „Badge History“

Фирмите трябва да са подготвени, че при техни служители ще бъде диагностициран COVID-19. В такива случаи с помощта на „Badge History“ на засегнатия служител може да се установи в кои помещения е пребивавал в дните преди поставянето на диагнозата. По този начин могат да се открият, информират и при необходимост да се изолират колегите, които вероятно са били инфектирани. Системата за контрол на достъпа може да се използва за временно блокиране на участъците в сградата, които вероятно също са заразени, за да се предотвратят нови инфекции.

Когато става въпрос за възстановяване на доверието, общуването със служителите играе ключова роля. Имайки предвид огромния поток от информация относно COVID-19, е препоръчително фирмите да се ограничат до един единствен комуникационен канал, който трябва да се избере така, че всички обитатели на фирмената сграда да имат достъп до него по възможно най-бързия начин. В такъв тип комуникационни концепции в много от случаите е разумно да участват смартфоните на служителите.

В офисните сгради Workplace-приложенията могат да се използват и за тази цел. Преди кризата те служиха преди всичко за осъществяване на взаимовръзка между сградата и обитателите й и улесняваха ориентацията в нея. Сега приложенията могат да се използват, за да се предоставя актуална информация на служителите.

Този подход има няколко предимства в сравнение с другите комуникационни пътища: връзката може да бъде адаптирана към конкретното място и да достигне до ползвателите на сградата през мобилните им телефони, които те трябва по правило винаги да носят със себе си. В случай на важни промени са възможни Push-съобщения – изменения в работните процесите или дори промяна в работното време на кафетерията биха могли да се съобщават по този начин. Освен това Workplace-приложенията предоставят много други възможности – например да  бъдат използвани за предварително резервиране на работно място, което ще позволи по-добро планиране на заетостта на сградата, което пък от своя страна ще улесни изпълнението на предписанията за социална дистанция.

Безопасно връщане в офиса

Интелигентното Workplace-приложение Comfy на Siemens позволява безопасно връщане към работното място в офиса и едновременно с това полага основата за динамичен и ориентиран към бъдещето работен стил. Комбинирайки широк спектър от изисквания на потребителите с данни за местоположение, за използването на помещенията и интелигентните данни от сградата, приложението Comfy осъществява връзка между работния персонал и неговата офис среда.

Повече от 100 000 служители на Siemens в 30 страни имат достъп до това приложение. Опростена версия предоставя на служителите като първа стъпка най-важната информация относно тяхното местоположение. Това включва общи и местни обновления относно COVID-19, както и съответните здравни предписания. На втори етап могат да се добавят допълнителни функции на Comfy-App, за да се подобрят възможностите за използването му на работното място. Тогава служителите ще могат да резервират определени помещения, да използват карти за навигация по локации и кампуси, да локализират колеги, да регулират температурата и осветлението на работното си място за повече личен комфорт.

Също така ще има възможност за имплементиране на мрежа от IoT-датчици на Enlighted Inc. – дъщерно дружество на Siemens. Благодарение на Comfy може в реално време да се проследява заетостта на работните места, помещенията и офисите.

Дигитално проследяване на контакти

Благодарение на приложението Safe на дъщерното дружество „Enlighted“ Siemens добави към портфолиото си приложение за проследяване на контакти. Enlighted Safe осигурява повече прозрачност относно историята на контактите на служителите, за които се знае, че са показали позитивен резултат на теста за COVID-19. Това трябва да помогне на предприятията да намалят риска от заразяване, да гарантират безопасността и продуктивността на здравите служители и да заменят неефективния, скъп и предразполагащ към грешки ръчен метод за проследяване на контакти. Всеки служител получава служебна карта с BLE-технология (Bluetooth Low Energy), която използва функции за определяне на местоположение в реално време. С оглед защитата на лични данни приложението не запаметява лична информация. Ако е известно, че някой служител е с положителен тест, упълномощените администратори могат да поискат от приложението да идентифицира другите служители, с които той е имал контакт, с помощта на ID на служебните им карти и да представят списък на анонимизираните ID като част от процеса за проследяване на контакти.