BIM

Да проектираш в облака

Building Information Modeling вече е част от портфолиото на Европейския център по иновации в сградните технологии

Непредвидени разходи, неизпълнени срокове, произшествия, непрецизни и непълни планове, липса на координация между проектантите по различните специалности. Това са само част от предизвикателствата, с които се сблъсква строителният бранш.

Решението на всички тези проблеми се нарича информационно моделиране на сгради  (Building Information Modeling - BIM). Това е цифровизиран процес на проектиране, изграждане и експлоатация на сгради, който съществено увеличава производителността. Той обединява цялата информация за една сграда – архитектурна, конструктивна, технологична и финансова. Резултатът е до 10% икономии на бюджетни средства благодарение на откриването и управлението на потенциални проблеми, намаляване на оперативните разходи с  до 9 на сто, а на извънбюджетните поръчки - до 40%,  Същевременно времето за изпълнение на проекта също може да бъде намалено с до 7%.

Въпреки че BIM тепърва прохожда в България, в световен мащаб тази технология се радва на все по-голяма популярност. В крак с глобалните тенденции, Европейският център за иновации в страдните технологии включи информационното моделиране в портфолиото си от услуги, което предлага на своите партньори.

„Първият ни досег с BIM бе през 2019 г., когато помагахме на колегите от Siemens Австрия в рамките на техен проект за компанията Infineon Technologies Austria AG“, спомня си  инж. Иван Димитров от пловдивския офис на Центъра. Впоследствие екипът включва този тип услуги в портфолиото си.

 

Изготвянето на цифров модел (т.нар. дигитален близнак), на фаза проект, още преди да започне същинският строителен процес,  води до по-добро сътрудничество, ранно отстраняване на пропуски и проблеми, както и до по-бързо реално строителство с по-малко грешки. Всички ангажирани в проекта страни имат достъп в реално време до цялата проектна документация по всички специалности, като промените се правят в модела и са достъпни за съгласуване веднага. По този начин се избягват скъпи и забавящи строителството модификации в процеса на същинското изграждане.

Основна част от дейността на българския екип е създаването на прецизен и детайлен 3D модел на сградата на базата на 2D чертежи, предоставени от клиента. Впоследствие този модел се използва за различни визуализации.

Цифровият модел включва всички аспекти на сградата: стени, подове, прозорци, врати, стълбища, както и наименования и номерацията на помещенията. В него са въведени и отделните инсталации и устройства с техните параметри: разположение, данни от производител, BACnet адреси и други. Тази информация е достъпна за екипа по поддръжката през платформи за визуализация като Building Twin или Desigo CC BIM Viewer, предоставяйки цялостна триизмерна картина на сградата и възможност за бързи корекции, синхронизация, следене и управление на процесите.

 

Създаване на целите инсталации в 3D модел съгласно предоставените 2D чертежи от оригиналния проект е следващата стъпка в BIM проектирането, което предлагат инженерите от Центъра. Това позволява да се прецени разположението на отделните инсталации и да се нанесат корекции, ако са необходими, и така да се избегнат потенциални конфликтни точки, забавяния или оскъпяване. 

Данните за информационното моделиране се въвеждат и съхраняват в REVIT формат и могат лесно и бързо да бъдат изтеглени и използвани или да бъдат конвертирани към DWG, PDF или стандартен IFC формат.

В BIM-екипа на инженерите от Центъра има проектанти по части Архитектура, Електро и ОВК, които успешно могат да се включат още на ниво проектиране в съответния проект и по този начин да се улесни внедряването на BIM в BMS-a на сградата.

Eкипът e работил по 3 сгради във виенския квартал „Асперн“, където Siemens е партньор по проект за изграждане на „града на бъдещето“. Българските инженери създават детайлен 3D модел на две от сградите, отделните помещения и разположените вътре устройства „от нулата“ на базата на 2D чертежи в AutoCad. Впоследствие моделите са използвани за визуализация в Building Twin.

Отделно, инженерите от Европейския център за иновации разработват специален демонстрационен проект. „Идеята е да се направи реалистичен модел на една сграда и после да се покаже как работи BMS. Искаме да покажем нашите възможности като цяло - от създаването на 3D модела и на инсталациите през имплементирането му в платформата за сградна автоматизация Desigo CC до обвързването на реалните сигнали с визуализацията на модела“, обяснява инж. Димитров.