Български инженери разработват и внедряват индустриални транспортни системи на бъдещето

Специалистите от хъба на Siemens във Варна работят по проекти на водещи автомобилни компании за интегриране на автономни колички в производството им

Български инженери работят по проекти за водещи световни автопроизводители, които включват внедряването на една от най-новите технологични иновации в индустрията.

Т.нар. автоматизираните управлявани превозни средства (AGV) ще играят важна роля в производствените съоръжения на бъдещето. Те са гръбнакът на цифровата фабрика, като дават възможност на производителите да направят своите работни процеси и логистика по-динамични и по-гъвкави.

Екипът на Инженерния център на направление Дигитални индустрии на Siemens във Варна работи по знакови проекти за модернизация на производствените съоръжения за компании като „Даймлер“ в Германия и Geely в Китай. В основата на проектите е системната платформа на Siemens за управление на AGV - SIMOVE, включваща компоненти за автоматизация и задвижвания на Siemens заедно с модулен и предварително тестван софтуер. 

По пътя към Индустрия 4.0

SIMOVE AGV дава възможност да се управляват и наблюдават множество автоматизирани колички, които могат да носят всякакъв товар по различни трасета в рамките на производствените съоръжения. Те  могат да бъдат товарени и разтоварвани автоматично от предвидени за това автоматизирани работни станции, без човешка намеса.  Една такава вътрешна транспортна система не само намалява риска от грешки и щети по оборудването по време на транспортирането на компоненти в производствените халета, но и увеличава безопасността и пести време и пари.

В много случаи AGV изпълняват функции, подобни на фиксираните системи за автоматизация като конвейерите, които могат да бъдат скъпи и често изискват спиране на работния процес по време на внедряването им. За разлика от тях,  AGV са по-евтини за внедряване и ,по-важното - не оказват влияние върху работните операции по време на интегрирането им.

Платформата е приложима за всякакви производствени и логистични приложения, независимо от бранша, както и за всякакъв тип AGV. Ако се налага промяна, количките биха могли много бързо да бъдат препрограмирани за нови маршрути.

Безопасност и гъвкавост

Много често именно производствените халета крият най-голям риск от наранявания или дори смъртни случай заради наличието на движещи се, тежки машини като електрокари и мотокари, управлявани от хора. AGV са програмирани така, че да спират при възможност за сблъсък, което гарантира максимална безопасност на работещите и предотвратява щети по оборудването и пренасяните товари.

Системата позволява на оператора да наблюдава целия трафик от едно работно място, като превключва между различните трасета или получава обща картина на всички маршрути в завода. Това включва информация къде са конкретните колички, какъв е техният статус, каква транспортна задача изпълняват, дали имат нужда от презареждане и друга основна информация.  А модулът за регулиране на движението (т.нар. диспачинг)  не само изчислява транспортната задача, но и може динамично да преизчислява заданията и да изпраща нови указания към AGV в случай на необходимост.  Друг модул има грижата количката своевременно да се отправи към зоната за зареждане, когато се прехвърли някаква минимална гранична стойност.

Същевременно по всяко време в работния процес може да се добави или изведе за преглед, сервизиране или ремонт която и да е количка, която после да се върне напълно фукционираща, без това да нарушава производството. Има възможност и количките да бъдат превключвани в спящ режим за пестене на енергия, когато например липсва производство, и след това да бъдат събуждани автоматично.

Надеждни технологични решения

Сред основните предимства на платформата са доказаните концепции, базирани на компоненти за автоматизация и задвижване на Siemens, и лесното интегриране на AGV от различни доставчици в една обща система за управление на автопарка. Поддръжката на различни системи за навигация и локализация, напр. предварително маркирани линии, лазерно насочване и RTLS (система за позициониране в реално време), както и отворените интерфейси за интегриране на продукти на трети страни, например навигация, задвижвания и сензори, също се ценят високо от клиентите.

Потребителите могат да избират между PC и PLC базирани варианти за управление. Различните интерфейси, които позволяват интегрирането на превозни средства от различни производители, дават възможност системата за управление да бъде адаптирана и за съществуващи автопаркове от AGV. 

Софтуерът SIMOVE AGV е базиран на WINCC OA и позволява ефективно и гъвкаво интегриране, управление и поддръжка. Благодарение на предварително тествани и доказани софтуерни модули се намаляват усилията за планиране и инженеринг и се постига по-кратко време за въвеждане в експлоатация.

Конфигурирането на системите става изцяло според нуждите и изискванията на клиента, като софтуерът дава възможност за лесна преконфигурация до ниво оператор. Софтуерната библиотека SIMOVE съдържа специални предварително конфигурирани и тествани функционални блокове.

Siemens предлага и OEM (original equipment manufacturer) вариант на вече разработени хардуерни AGV-та.  Целта е да се предостави възможност на производители на оригинално оборудване да създават собствени колички на основата на вече утвърдената технология на компанията и предлаганата от германския концерн стандартизирана комуникация на базата на протокол VDA5050.