Golden Sands

Чиста вода за „Златни пясъци“

Пречиствателната станция на най-големия курортен комплекс в северното ни Черноморие е пусната в експлоатация през юли 1983 г., като тогава е трябвало да обслужва не повече от 20 000 жители. В наши дни обаче както броят на жителите, така и на туристите, е многократно по-висок, което налага и модернизацията на съоръжението през 2018 г.

Проектът по реконструкцията и разширението й бе завършен през лятото на 2020 г. След обновяването на станцията и увеличаване на капацитета й повече от четири пъти тя вече може да обслужва натоварване от 72 122 еквивалент-жители (мерна единица, която отразява не само реалното население, но и съответната промишленост, селскостопански и други замърсявания, които също оказват влияние върху отпадъчните води).

Курортен комплекс „Златни пясъци“ е едно от най-популярните места за лятна почивка както на чуждестранните, така и на родните туристи. С разширяването на територията на комплекса и появата на нови хотели нарасна и необходимостта от осигуряване на подходяща инфраструктура, която да поеме увеличените нужди и в частност да осигури екологичното и ефективно третиране на отпадъчните води.

За да се гарантира това, бе иницииран проект за реконструкция и модернизация на инфраструктурата за пречистване на отпадъчните води в района на курорта. Територията, която се обслужва от пречиствателната станция, е със значителен обхват и включва СО „Ален мак“, к.к. “Чайка“, ВК „Ривиера“ и к.к. “Златни пясъци“.

Възложител на проекта е Община Варна и той е осъществен с финансиране по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“. Стойността му е малко над 37 млн. лева. Оператор на станцията е „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, което е сред най-бързо развиващите се ВиК дружества в страната.

За изпълнител на проекта бе избран „Хидрострой“ АД, 

При доставките на основната част от SCADA системата “Хидрострой” АД се довери на направление Дигитални индустрии на Siemens България за доставката на продукти и решения, които да отговорят на високите изисквания по проекта. Компанията си партнира със системния интегратор „Аквасист Инженеринг“ ЕООД за реализация на проекта. Използваните базови програмно-технически средства са на Siemens, а контролно-измервателните прибори са на Siemens и Hach. По мнение на “Хидрострой” използването на пакетни решения в голяма степен улеснява проектирането и изпълнението на подобни обекти, а когато се работи с доказани партньори като Siemens, резултатите са на високо професионално ниво.

Използваната технология на пречистване посредством SBR (последователно циклично третиране на водите) осигурява необходимото пречистване нa oтпaдъчнитe вoди, вĸлючитeлнo oтcтpaнявaнe нa oбщ aзoт и фocфop. Отделните съоръжения на станцията са разделени на териториален и технологичен принцип и се управляват от общо 6 МСС (мотор контрол центрове). Управлението се контролира от SCADA система, която е реализирана върху два независимо работещи един от друг индустриални компютъра Siemens Simatic IPC547G с базов софтуер Siemens Simatic WinCC Runtime Professional 2048 PowerTags, гарантиращи работоспособност на системата при отпадане на един от тях. SCADA системата осъществява също събиране и архивиране на данните и визуализация на процесите на пречистването на водите, информация за състоянието на съоръженията, извеждане на технологични журнали и аварийни съобщения, осигурява дистанционно управление на процесите, както и непрекъснатата настройка на параметрите от системата. Комуникацията между програмируемите контролери (PLC)  от всяко МСС, честотните инвертори, SCADA системата и оборудването, доставяно със собствени табла за управление, се осъществява по Profinet мрежа, а комуникацията с КИП от Hach - по Profibus мрежа.

Модернизацията на пречиствателната станция ще има съществен принос за повишаване качеството на живот и привлекателността на курортния комплекс “Златни пясъци”, както и за подобряване на условията за туризъм в региона. По този начин се постигат съвременните норми за качеството на пречистените отпадъчни води и се избягват рисковете от евентуално замърсяване на морската вода.