jusk-sofia

Комфорт и сигурност в новия логистичен център на JYSK

Центърът на датската компания за мебели и стоки за дома отвори врати в края на 2019 г. в Икономическата зона София – Божурище

Новият логистичен център на датската компания за мебели и стоки за дома JYSK ("Юск") отвори врати в края на миналата година в Икономическата зона София – Божурище.  Рaзпoлoжeн нa тepeн c плoщ 300 дĸa, цeнтъpът oбcлyжвa нe caмo магазините нa ĸoмпaниятa в България, нo и в цяла Югoизтoчнa Eвpoпa.

Логистичният център е най-модерното съоръжения от този тип на Балканите. Изпълнител е "Mиĸc Koнcтpъĸшън", а инвестицията възлиза на 107 млн. евpo.

Комплексът с 93 000 ĸв.м PЗΠ e чeтвъpтaтa пoдoбнa глoбaлнa лoгиcтичнa бaзa нa ĸoмпaниятa. Той вĸлючвa двe виcoĸи cгpaди c oбщ ĸaпaцитeт от близо 122  000 пaлeтоместа и виcoчинa дo 16 eтaжa (42,5 м), което го превръща и в най-високото складово съоръжение в България. 

Двете изцяло автоматизирани кули с височина над 42 метра и дължина 166 метра осигуряват автоматично складиране и транспортиране на складовите наличности, намалявайки вероятността от човешка грешка или инцидент. 

Изграждането на подобен логистичен център води до намаляване на времето за доставка както за физическите локации на компанията в региона, така и за онлайн поръчките. Освен това по този начин JYSK ще спести приблизително 10 млн. километра годишно от стоки, продавани на Балканите.

Инвеститорът постави високи изисквания, които да гарантират, че логистичното съоръжение отговаря на най-високите стандарти за такъв тип сгради, включително интеграцията на система за охрана  със системата за контрол на достъпа, както и възможност за проверка на служители на случаен принцип. Интегрирането на KNX продукти за управление на осветлението (серия GAMMA) също бе включено като изискване в частта за системата за сграден мениджмънт (BMS).

Датската компания избра бизнес звено Сградни продукти на Оперативно направление Интелигентна инфраструктура на Siemens България, за да достави необходимото оборудване и системи, включително: система за сграден мениджмънт (BMS), системи за пожарогасене, охрана и контрол на достъп. Проектът бе реализиран в сътрудничество с „Ню Систем“ ООД в частта комфорт (BMS),  “СИС билдинг системс” ЕООД в частта сигурност и „Протех” АД в частта пожарогасене.

Интегрираната BMS система обхваща 5500 осветителни тела с DALI интерес, 200 VRF вътрешни тела, 20 климатични камери, контрол на топлинен център, мониторинг на трансформатори, ниско напрежение и слаботокови инсталации.

Платформата за сграден мениджмънт Desigo CC е надградена и с допълнителен модул за енергиен мениджмънт, който обхваща 170 електромери, топломери и разходомери за газ. Този модул позволява изготвянето на специализирани енергийни отчети, спомага за ефективното управление и използване на енергията, намаляване на разходите и опазване на околната среда.

Системата за охрана обхваща периметъра и всички възможни точки за проникване в сградите, като за осигуряването на максимално ниво на сигурност логистичната база разчита на решението SPC и повече от 170 детектора.

SiPass Integrated - системата за контрол на достъп, гарантира контролиран режим на достъп чрез повече от 130 четеца, монтирани на бариери, турникети и на голяма част от вратите в сградата. 

Трите сървърни помещения на обекта са защитени чрез системата за газово пожарогасене, изградена с общо 12 цилиндъра по 80 литра газ Sinorix N2 CDT-V и централи X100 за управление.