smart-working-place

„Умно“ работно място

На Европейския център по иновации в сградните технологии е поверено развитието на приложението Comfy

Представете си да можете да нагласите температурата и осветлението на вашето работно място в зависимост от личните си предпочитания още преди да излезете от дома си. Или пък да проверите свободните помещения и да запазите зала за среща директно от смартфона, докато чакате на светофара? А защо не и да навигирате в и между отделните офис сгради на вашата компания с помощта на подробни упътвания за маршрута?

Всичко това вече е възможно благодарение на приложението Comfy на Siemens.

Приложението е сред най-новите разработки в сферата на дигиталното работно място. Siemens вече обяви, че ще въведе Comfy в близо 600 от своите локации по цял свят. На първия етап над 100,000 служители в 30 държави ще получат достъп до него.

Ключовата роля за по-нататъшното развитие и внедряването на приложението е поверена на екипа на Европейския център за иновации в сградните технологии (GECC) на Siemens България. Седем специалисти от Центъра работят по проекта и по-специално в частта му за създаването на детайлни карти с разположение на работните места и общи помещения в дадена сграда или комплекс. Работата им включва наслагване на всички необходими “слоеве” със съответните температурни зони, осветление, датчици за присъствие и други, а отскоро и интеграция на сигналите от системите за автоматизация.

“Преди тази дейност се извършваше от индийски специалисти, но от 2019-та година тя е поверена на нашия екип“, обяснява инж. Христо Карликов, който ръководи проекта.

Българските експерти вече са внедрили приложението в множество сгради, включително офиса на Siemens в София и централата на направление Интелигентна инфраструктура в Цуг, Швейцария.

Сред успешно осъществените проекти са и заводът на БМВ в Германия, Salesforce в САЩ, локации в цял свят на Microsoft, Intel, British petroleum, Toyota Европа, Adidas и    много други големи административни сгради.

Comfy павира пътя към създаването на работното място на бъдещето, където всички системи са свързани и дигитализирани. „Освен че позволява дистанционно и персонализирано настройване на температурата, осветлението и щорите, приложението се самообучава на база на индивидуалните предпочитания“, разказва инж. Здравко Здравков, който ръководи българския екип.

Навигацията, вградена в Comfy, също е дело на инженерите от Центъра. Тя предлага най-удобния маршрут до дадена зона, предоставя подробна карта и изчислява приблизителното време и разстоянието. Приложението позволява и бързо локализиране и определяне на маршрут до конкретен служител, който се намира в сградата. Има и опция за маршрути за хора с увреждания, при които, например, се избягват стълбищата.

Освен това Comfy дава възможност на служителите да уведомяват фирмата по поддръжка на сградата за авария, замърсяване или друг инцидент, ускорявайки значително реакцията по отстраняването му.

Възможно е да се добавят и допълнителни, персонализирани опции на началния екран като информация за разписание на градския транспорт, карти с разположението на близки заведения за хранене и на други услуги, създавайки една свързана, дигитална екосистема.

Приложението е съвместимо с други продукти за сградна автоматизация включително и Desigo Room Automation на Siemens, което позволява на компанията да предложи цялостно решение за удобно, безопасно и дигитализирано работно място на своите клиенти и партньори.