Desigo-CC

Ползи от системата за сграден мениджмънт за фасилити мениджъра

от Антоанета Котева

 

Възможно ли е непрекъснато да оптимизираме и повишаваме производителността на сградата, като в същото време постигаме оперативна ефективност и повишаваме стойността, която тя дава на ползвателите си? Твърде идеалистично ли звучи да имаме непрекъснат и лесен достъп до всички сградни ресурси и подробна информация, които да ни помагат да вземаме адекватни и информирани решения? Това са въпроси, които всеки фасилити мениджър на сграда си задава.

Дали ще става въпрос за оптимизиране на разходите за отопление през зимата или за мониторинг на потенциални кризи и аварии, управлението на сградните системи винаги е предизвикателство. Съвременният начин за ефективно управление на сградите, комбинирано с високо ниво на сигурност и бърза реакция при кризи, са системите за сграден мениджмън

В какви посоки системата за сграден мениджмънт помага на фасилити мениджмънта?

Информация

Системата за сграден мениджмънт играе много роли в ежедневното управление на сградата. Нейната ключова роля е свързана със  събиране, анализ и предоставяне на информация за работата на всички сградни системи към фасилити мениджъра и оператора на сградата. Това позволява непрекъснато наблюдение на функционалностите и производителността на сградата в реално време. Получената информация е основа за  анализи, засичане  на потенциални нередности и неефективно използване на ресурси или пък откриване на нови възможности за оптимизация. Наличието на съвременна система за сграден мениджмънт е гаранция, че не управлявате сградата си „на сляпо“ и вземате информирани и адекватни решения.

Бърз и лесен достъп до всички системи

Най-адекватното действие е това, което е предприето навреме. Съвременните системи за сграден мениджмънт позволяват бърз и лесен достъп до всички сградни системи и тяхното управление. Облачните технологии дават възможност за отдалечен контрол и мониторинг от всяка точка, по всяко време на денонощието. Възможността за управление чрез мобилно приложение още повече улеснява тези дейности.

Програмиране и автоматизация

Системата за сграден мениджмънт дава възможност за автоматизация на работата на сградните системи и инсталации и фино настройване на техните режими на работа. Спектърът от дейности е много широк. Може да става въпрос за режимите на работа на осветлението, сензорите за влажност, климатизацията, вентилацията, противопожарните и аварийните инсталации, дори и да осигурявате достъп до определени зони в сградата.

По този начин можете да управлявате ефективно дори големи сгради и цели комплекси, които в различните дни и части на денонощието имат различни функции и роли.

Откриване на нередности и реакция при кризи

Системата за сграден мениджмънт работи изключително успешно в посока превенция, откриване и реакция при нетипични събития и кризи. Възможните събития могат да са от всякакво естество – неочаквано периодично претоварване на някой електрически компонент, блокиране на уред от климатичната инсталация, пожар и др. Интегрираната система за сграден мениджмънт следи свързаните към нея инсталации, отчита разминавания от обичайната им работа и подава сигнали. По този начин можете да отговорите на потенциалните и случилите се вече събития максимално бързо и адекватно.

Отдалеченият достъп спестява и множество разходи за пътувания и допълнителни работни часове. Но най-важното е, че значително съкращава времето за отговор на събития и проблеми и увеличава случаите, в които проблемът се разрешава незабавно.

Ефективно разпределение на задачите

Достъп до системата за сграден мениджмънт или нейни компоненти могат да имат множество потребители с различни правомощия и задължения. Наличието на такава интегрирана среда прави ежедневните процеси и разпределението на задачите в екипа далеч по-лесни за управление.

Достъп до инфраструктура и активи

Системата за сграден мениджмънт позволява лесно локализиране на елементи, оборудване и други активи в сградата и проследяване на тяхната работа. Тя помага и за бързата реорганизация на работните помещения и оборудването, ако това се налага.

Оптимизиране на разходите

Наличието на адекватна информация, интелигентен анализ и възможност за бързи промени и настройки е предпоставка за оптимизиране на оперативните разходи на сградата. Намаляването на оперативните разходи е цел на всеки фасилити мениджър и наличието на съвременна интелигентна система за сграден мениджмънт осигурява всички механизми това да се случи.

Минимизиране на рисковете и подобряване на репутацията

Управлението на сграда, в която често се случват инциденти или е уязвима към такива, е огромно предизвикателство. Наличието на система, която подпомага превенцията и адекватното управление на рисковете още в зародиш, е безценно. Извън потенциалните щети, разходи за възстановяване и пропуснати ползи, тази система е и ключ към запазването на репутацията на сградата и компанията, оперираща в нея.

 

Системата за сграден мениджмънт са начинът да осигурим максимална сигурност и комфорт за мениджмънта на сградата и нейните обитатели. Тя е  модулна, адаптивна и отворена към разширения, за да може да осигури максимална производителност и ефективност не само в настоящия момент, но и за десетилетия напред.

 

Още по темата:

Що е то система за сграден мениджмънт и има ли почва у нас?

Ползи от системата за сграден мениджмънт за инвеститор на сграда 

Ползи от системата за сграден мениджмънт за фасилити мениджъра

Научете още за решенията за сградна автоматизация на Siemens на сайта ни:

https://new.siemens.com/bg/bg/products/buildings/sistemi-za-sgradna-avtomatizacia.html