smart office

Ползи от системата за сграден мениджмънт за обитатели / наематели / клиенти на сградата

от Антоанета Котева

Колко е важен комфортът и климатът в една сграда за успеха на бизнеса? Ако помислим за болница, образователна институция, музей или административна сграда, със сигурност ще отговорим „много“. А ако става въпрос за склад, производствен център, машиностроителен завод? Също толкова “много“!

В днешната статия ще разгледаме как нещо, което привидно не е пряко свързано с основната дейност на бизнеса, има огромно значение за неговия успех. Защо е така?

Нека си припомним, че компанията – това са хората, които работят в нея. Но освен служителите , ангажирани в дейността на бизнеса, също толкова съществена роля за успеха имат и неговите клиенти/потребители. Така че във всички случаи желаният резултат зависи от човешкия фактор. А осигуряването на комфортна и продуктивна работна и социална среда е едно от най-основните условия за постигане на успех. 

Как работи системата за сграден мениджмънт за обитателите на сградата? 

Системата за сграден мениджмънт е онази невидима сила, която се грижи за поддържане на оптимални условия в сградата, на фона на оптимизирани разходи на ресурси. Тя е механизмът, чрез който споровете за температурата в работните помещения и опашките сутрин пред терминалите за достъп могат да бъдат сведени до минимум. Системата за сграден мениджмънт е онова, което позволява предвидими разходи за енергия и осигурява поддържането на правилните условия за работата както на хората, така и на оборудването. Без система за сграден мениджмънт, управлението на всички уреди, инсталации, климатици и системи за сигурност би означавало загуба на стотици работни часове при висок риск от човешки грешки или пропуски. 

Добре, и все пак, каква точно полза имат обитателите и ползвателите на сградата от система за сграден мениджмънт? 

Лесен и непрекъснат контрол върху вътрешния климат 

Това означава не само регулиране в посока топло и студено, но и следене на редица други фактори като влажност, ниво на CO2 и др. 

Нивото на въглероден двуокис в помещенията, в които работят хора, може да е от съществено значение за комфорта и продуктивността. При завишени нива на CO2 симптомите са умора, сънливост и намалена концентрация. В някои сектори, като например при работа със сложни машини, тези симптоми могат да се окажат дори застрашаващи здравето и живота на хората. 

Температурата и влажността също могат да бъдат от критично значение. Пример за такива места са центровете за съхранение на храни, болниците и останалите здравни заведения. 

Комфортът на посетителите в търговските центрове и ресторантите пък е от огромно значение за времето, което те прекарват на тези места, и съответно оборотите, които генерират. Затова всеки бизнес, наемащ търговски площи, е заинтересован в сградата да има система за сграден мениджмънт.  

Индивидуален контрол на температурата и климата 

Споровете дали в офиса е достатъчно топло или студено съществуват вероятно откакто въобще съществуват офисите. Те могат да се сведат до минимум, когато обитателите на различните зони в сградата могат да контролират сами условията в своята зона. 

Предвидими разходи за енергия 

При наличието на система за сградна автоматизация, разходите за електричество, отопление, охлаждане и други могат да станат много по-предвидими. В същото време, една от ролите на системите за сграден мениджмънт е да помогнат за оптимизиране на тези разходи чрез интелигентно управление на инсталациите и техните режими на работа. Загубите на ресурс са сведени до минимум, без компромис в комфорта.  

Спестява разходи и време за поддръжка 

Системата за сграден мениджмънт извършва постоянен мониторинг на работата на свързаните с нея инсталации. Благодарение на нея, идентифицирането на потенциални проблеми и инциденти е много по-успешно. Така уязвимите точки могат да се отстранят или ремонтират преди да се стигне до сериозен проблем. И независимо дали разходите за тях са отговорност на собственика на сградата или на ползвателя, при всички случаи избягването на инциденти е по-добрият вариант пред възстановяването на щетите. 

Пълна информация и възможност за разследване на оплаквания 

Платформата използва събраните данни не само за оптимизиране на системите , но и като архив  при необходимост от разследване на събития. В случай на проблеми и оплаквания, винаги може да се проследи коя точно инсталация или уред е създал проблем, колко сериозен е бил той и как да се разреши.