Desigo CC

Какви проблеми произтичат от липсата на система за сграден мениджмънт?

Системата за сграден мениджмънт отдавна вече не е „екстра“ или излишен лукс в съвременните сгради. Тя са необходимост.

В статиите в блога на Siemens България вече ви разказахме какво представлява тази система и какви са ползите от нея. Днес ще засегнем още един важен въпрос – какви проблеми произтичат от липсата на система за сграден мениджмънт в една сграда.

Работа „на сляпо“

Днес целият ни живот се ръководи от информация, огромна част от която получаваме чрез мрежови комуникации. Можете ли да си представите живота, ако не знаете отговорите на въпроси като:

  • Колко време ще ни отнеме да стигнем до мястото на срещата ни?
  • Откъде да минем, когато пътят, по който се движим, е затворен заради авария или инцидент?
  • Колко ще ни струва поддръжката на отоплението или осветлението в дома?
  • Можем ли да придобием желан продукт или услуга на по-ниска цена?

Отговорите на всички въпроси получаваме благодарение на мрежовите комуникации и информацията, която ни осигуряват. На базата на тези отговори вземаме информиран избор, при това по сравнително лесен и комфортен начин.

Съвременната сграда много наподобяват жив организъм, който съществува, работи и носи ползи за обитателите ѝ, използвайки определен набор от ограничени ресурси. А за оптималната му работа са необходими два основни елемента: информация и механизми за контрол.

Системата за сграден мениджмънт ни осигурява и двете. Нейните функции включват непрекъснато събиране и анализиране на информация за всички сградни системи, контрол върху работата им и осигуряване на консистентно взаимодействие между тях. Липсата на BMS (Building Management System) би означавала самостоятелна работа на отделните системи без централизирана информация за състоянието им, никаква взаимовръзка между тях, възможност за потенциални рискове и човешки грешки.

Ако прехвърлим тази концепция в чисто битов план, възниква въпросът вие бихте ли си инсталирали климатици, хладилник, бойлер и др. уреди, които нямате представа колко точно харчат и не можете да контролирате, а се информирате за това единствено от сметката за електричество в края на месеца? И какво правите, ако искате да оптимизирате работата на тези уреди?

Оценка и превенция на рисковете

Най-доброто лечение е превенцията – да, това звучи клиширано, но важи със същата сила и за управлението и работата на сградите. Възможността за предотвратяване на аварии и навременно реагиране при извънредни ситуации е едно от огромните преимущества на системите за сграден мениджмънт. Те имат способността да анализират и оценяват работата на всички сградни системи в реално време, като локализират слаби точки или системи с потенциал за преразход или повреда. При нежелано непредотвратимо събитие, BMS системите осигуряват и възможност за облачен достъп до сградните системи.

Нека да дадем пример: Във вътрешно сервизно помещение на офис сграда през нощта избухва пожар. Тъй като по това време няма обитатели, въпреки сигналите от пожароизвестителната инсталация и задействането на пожарната автоматика, пожарът е забелязан едва след като достига до външните помещения и е засегнал голяма част от тях. Информацията за възникването му се подава с часове закъснение, реакцията идва още по-късно, а тепърва предстои изчисляване на щетите и тяхното възстановяване.

Причина за пожара се оказва прегряване на агрегат, част от климатичната инсталация. Системата за сграден мениджмънт с интегрирано пожароизвестяване би могла  да предотврати инцидента поне на три етапа:

  • Отчитайки претоварването на агрегата подава алармен сигнал/изпраща съобщение и при необходимост го изключва;
  • При детекция на дим в най-ранен стадий, пожароизвестителната система подава локацията към BMS , който от  своя страна изключва прилежащите агрегати(или редуцира мощността им);
  • Системата за ескалация на съобщенията предава йерархично информация за възникналите инциденти към всички служители или административни звена, имащи отношение към конкретното събитие. Облачните технологии на съвременните BMS системи позволяват аварийна сигнализация до всяка точка във всеки един момент. 

Вечният проблем с комфорта

Вечните спорове в големите офис сгради са по отношение на комфорта и осветлението. Централната климатизация, предполагаща еднакви условия във всички помещения, е по-често недостатък, отколкото предимство. От друга страна, самостоятелното климатизиране и осветление с автономни уреди във всяко помещение също е проблем, тъй като е почти невъзможно да се проследи и контролира ефективността им. А липсата на комуникация и връзка между отделните уреди е предпоставка за излишно изразходване на ресурси.

Системата за сграден мениджмънт дава възможност за цялостно управление на ОВК системите в сградата. Това включва автоматизирано следене и анализ на климатичните условия, на база конкретни стойности за температура, влажност, концентрация на CO2 и нивата на вредни емисии. Дава възможност за контрол в отделните помещения, цялостно проследяване и анализ на ефективността на тези системи и изразходваните от тях ресурси. Възможността за автоматизация спестява работни часове и усилия за контрол на тези системи. Не на последно място, тя елиминира риска от човешки грешки и субективни преценки, особено по въпросите за влажността и чистотата на въздуха, които могат да са критични в някои типове помещения (напр. художествени галерии, складове за чувствителни стоки, научноизследователски лаборатории и др.).

 

 

За ползите от BMS системите прочетете статиите от блога ни:

Що е то система за сграден мениджмънт и има ли почва у нас?

Ползи от BMS за инвеститор на сграда (Защо ми е това?)

Ползи от BMS за фасилити мениджъра

Ползи от BMS за наематели/обитатели/клиенти на сградата

 

За пълна информация за DESIGO CC и сградните системи на Siemens, посетете страницата на DESIGO и се свържете с наш експерт.

Открийте повече информация и разгледайте пълното портфолио на Сградни продукти