bms

BMS за малки и средни сгради: Да, струва си!

Автор: Димитър Крушовски, инженер Системи за сградна автоматизация

Има ли смисъл да се инсталира  BMS (Building Management System) система в малки и средни по големина сгради? Този въпрос си задава почти всеки инвеститор, провокиран  от съмнения, че BMS системите са твърде комплексни и скъпи, а цената им може да не е оправдана за сгради от по-малък мащаб. 

Категоричният отговор на този въпрос е: “Да, има смисъл!” Защото вече са налични  много достъпни решения за сграден мениджмънт, съобразени точно с нуждите и особеностите на малките и средните сгради. Те са оптимизирани, и лесни за използване, а цената им отговаря на бюджетите, които са предвидени за по-малки сгради. Ползите, от друга страна, далеч надминават размера на инвестицията. 

Необходима ли е BMS система за малки и средни сгради? 

Прекарваме 90 % от времето си на закрито и изискванията за по-сигурни и комфортни сгради, независимо от техния мащаб и предназначение, непрекъснато се повишават.. 

Безспорно, всяка сграда заслужава BMS (Building Management System) система. И по-точно – заслужават я  хората, свързани пряко с нея - собственици, обитатели, оператори. Ползите от BMS системата са многобройни:.

  • Наблюдение, събиране на данни и анализ на информация за работата на сградните системи;
  • Анализ и оптимизиране на потреблението на енергия;
  • Прецизен мониторинг и контрол на показателите за комфорт и здравословна среда в сградата като температура, влажност, нива на CO2, нива на фини прахови частици и други субстанции във въздуха; 
  • Възможност за непрекъснато наблюдение и отдалечен достъп на критични системи и бърза  реакция при необходимост. 
  • Възможност за отдалечен достъп и управление, без да е нужен допълнителен персонал. 

Особености на BMS  за малки и средни сгради 

В повечето малки и средни сгради липсват твърде сложни  технически системи, които да изискват интеграция. А това облекчава и изискванията към BMS за тях. В повечето случаи в сгради от такъв мащаб е подходящо и напълно достатъчно инсталирането на базова система за сграден мениджмънт, която се свързва безпроблемно с основните системи (ОВК, електричество, пожарна безопасност и уреди за измерване на енергия). А това значително намалява бюджета за инсталиране на BMS. 

Поради същата причина, поддръжката на BMS системата на малки сгради е далеч по-евтина и лесна. Не е необходимо всяка малка сграда да притежава самостоятелна BMS станция, нито да разполага с  отделен оператор. Възможно е тази дейност да се извършва от външна фирма или пък няколко обекта да се управляват от един оператор, ако става въпрос за верига обекти на един и същ собственик. 

Пример за малки и средни сгради, в които инсталирането на BMS система е умна и оправдана инвестиция, са училища, детски градини, сгради със смесено предназначение, малки болници , малки офис сгради, магазини,  логистични центрове, ритейл паркове. Компактна BMS система е отлично решение и за всички бизнеси, които управляват вериги от собствени обекти с неголям мащаб (банкови офиси, офиси на мобилни оператори, вериги супермаркети и др.). 

Колко струва BMS системата на малки и средни сгради и струва ли си инвестицията? 

Едва 20 % от разходите за  една сграда се правят във фаза строеж. Останалите 80 % са във фазата на експлоатация, затова и всяка възможност за спестяване на ресурси по време на тази фаза е ценна. Най-същественото предимство на BMS системата е по-ефективното управление на ресурсите, водещо до спестяване на разходи. С непрекъснатото и непредвидимо нарастване на цените на енергията, определено си струва да помислим по този въпрос. 

Разходите по инсталирането на BMS система в една сграда са приблизително 1,5 - 2 % от цялата стойност  за нейното проектиране и изграждане. Веднъж инсталирана и управлявана правилно, системата може да позволи спестяване до 35 % от консумацията на енергия в рамките на жизнения цикъл на сградата. Обичайно инвестицията в BMS система се изплаща за период от 1 до 3 години от въвеждането на сградата в експлоатация.  

BMS решения за малки и средни сгради от Siemens

Семейството от системи за сграден мениджмънт Desigo на Siemens предлага гъвкави и отворени решения за сгради от всякакъв мащаб. Платформата е проектирана така, че да позволява инсталирането на базови системи и за малки сгради, които в бъдеще могат да бъдат надграждани и разширявани. 

Desigo Control point е гъвкаво олекотено решение за сгради с базови изисквания към BMS. Тя позволява интеграция с основните сградни системи и е изключително лесна за работа. Управлението се осъществява чрез touch панели и/или уеб базиран интерфейс с отдалечен достъп.  

Инсталирането на  touch панели на контролното табло позволява наблюдение и контрол от страна на оператора на сградата, локално или дистанционно посредством Web достъп. От друга страна Desigo Control Point позволява и инсталиране на локално ниво – например в определен етаж от сградата, който изисква индивидуално наблюдение и управление от страна на обитателите. Тази система е и изключително бюджетна от гледна точка на бъдеща поддръжка и не изисква закупуването на лицензи. 

Desigo CC Compact е средна по мащаб, но изключително гъвкава като възможности BMS система, базирана на платформата Desigo. В зависимост от предназначението и нуждите на сградата, тя може да интегрира различни групи от специализирани сградни системи. Desigo Compact предлага гъвкави решения според нуждите на всяка сграда, без бюджетът да се натоварва с разходи за ненужни функционалности.  

Видове малки и средни сгради, в които си струва да има BMS система 

Малки офис сгради (2-6  етажа), училища, детски градини, университети и други образователни институции. Всички изброени са сгради с много на брой обитатели, за  които комфортът и здравословната среда са от първостепенна важност. Общото между тях е, че често цялата сграда се управлява от един собственик/компания и ефективното управление на ресурсите  е от първостепенна важност. BMS платформата би позволила автоматизирано поддържане на комфорта и здравословната среда в сградата, оптимизиране на разходите за енергия и лесна поддръжка на всички системи през целия жизнен цикъл на сградата. 

Болници и специализирани клиники. Освен за поддържането на безкомпромисна здравословна среда на обитаване в сградата, BMS системата е и отличен помощник в проследяването на заетостта на сградата и ресурсите в нея. Например, лесно проследяване на заетостта на операционни зали, легла, зали за специализирани изследвания и др. А това, що се отнася до здравни заведения, също е от първостепенна важност. 

Data центрове, логистични центрове, индустриални сгради. При тях от критично значение са системите за електрическо захранване , контрол на достъп и в климатизацията. Автоматизираното управление чрез BMS система е предпоставка за поддържане на ефективна работа по всяко време. 

Ритейл паркове и вериги от търговски обекти. Бизнеси от този тип също се вписват в представата за малки и средни сгради, независимо че може да управляват стотици на брой обекти. Всеки от обектите е достатъчно да бъде оборудван с базова BMS система, а един служител може да следи и обслужва от разстояние всички тях. Пример за такива обекти са банкови офиси, вериги супермаркети и хипермаркети и др.  

Сградите, разполагащи с BMS система, се радват на по-добра енергийна ефективност, по-добър комфорт и по-добра сигурност. Наличието на такава система ги превръща в по-комфортно, по-здравословно, по-лесно за управление място, ползите от което надминават многократно ангажиментите по инсталирането и поддръжката на BMS.