Desigo-system

„Евтиното излиза скъпо“ или подводните камъни при избора на система за управление на сгради

Автор: Александър Стоянов, ръководител направление Интелигентна инфраструктура

Разходите по изграждането на една сграда са огромни и често е трудно да бъдат предвидени. Затова  и въпросът „От какво и колко можем да спестим?“ винаги е актуален. Но не по-малко важно е и да решим от какво не е препоръчително да пестим, за да избегнем бъдещи проблеми. 

Безспорно, едно от основните неща, които трябва да вземем предвид при планирането, е дали и каква система за управление на сгради (BMS) да изберем. В предходни статии в блога на Siemens България вече разгледахме предимствата на с BMS системата, стъпките за  планирането и изграждането  ѝ и не на последно място - нейната поддръжка. Днес ще поговорим за някои от подводните камъни при избора на платформа за сграден мениджмънт или как евтиното може да излезе много скъпо, когато става въпрос за такъв тип система. 

 

Колко струва BMS системата и как се разпределят разходите за нея?

 

Средните разходи за изграждане на една BMS  са около 2% от разходите за строежа на сградата. Проучвания показват, че инвестицията се изплаща за приблизително 1,5 години. Разходите по проектирането и инсталирането на една такава система се разпределят най-общо по следната схема:

 • 20-30 % от цената са разходи към производител/доставчик на системата. В тях се включват разходи за технически устройства, като контролери, полева автоматика и софтуер;
 • Една трета са разходите за окабеляване, изработка на табла и аксесоари.
 • Последната част са разходи за инженеринг – проектиране, инсталиране, програмиране и поддръжка на системата. 

 

При цялостните решения трудът за инженеринг е по-малко, тъй като вече има създадени модели и опит в изграждането им. При създаването на нова система от нулата, с компоненти, които до момента не са работили заедно, е необходима много повече експертиза и труд за привеждането на системата в действие. Много е вероятно разходите за труд и инженеринг по създаване на такова решение да надхвърлят спестяванията от поръчката на отделни компоненти от други производители, които са не повече от 30%.

Обичайно разходите за окабеляване и изработка на табла са постоянни и не варират според типа система и нейния производител. Двете точки, при които могат да се правят промени и оптимизации, са техника и инженеринг. 

 

Видове BMS системи според начина на изграждането им

 

При изпълнението на BMS системи, на пазара се предлагат два основни типа решения:

 • Цялостни разработени системи на един производител, обикновено компания с  традиции, опит  и натрупана експертиза в бранша. Предлагат сигурност, гъвкавост и дългосрочна поддръжка. Такъв тип система е Desigo CC на Siemens.

 • BMS системи, изградени като композиция от продукти на различни производители/доставчици. Основна мотивация за избора им е по-ниската цена на отделните компоненти за сметка на работоспособността, функционалността и инженеринга.  

Именно тук се появяват някои от най-честите подводни камъни, които обаче могат да създадат проблеми за десетилетия напред. 

 

Да си представим, че…

 

За да онагледим разликите между двата типа, ще започнем с историята на една хипотетична сграда. Всъщност, това е събирателната история на няколко сгради, на чието изграждане сме ставали свидетели. И отлично илюстрира грешките и подводните камъни, които могат да бъдат допуснати при планирането и строежа и които дават отражение за десетилетия напред.

Искаме да построим нашата сграда със съвременни технологии и функции, но и при строга бюджетна рамка. Решили сме, че е необходима BMS система и търсим подходящ вариант за изпълнението ѝ при ограничен бюджет. Една от фирмите изпълнители на строежа ни предлага решение – може да изгради BMS система по собствен проект с компоненти от различни доставчици. Общата цена е с около 10 % по-ниска от паралелно предложение за изграждане на цялостно решение от един производител. Фирмата поема отговорността за проектирането, доставянето на компонентите, инсталирането на системата и въвеждането ѝ в действие. 

В началото всичко върви по план, докато не се обърка някое от следните неща:

 • По технически характеристики компонентите от различните марки са съвместими, но не работят достатъчно гладко заедно и дават проблеми.

 • Софтуерът, който управлява системата, е изработен от трета страна и не комуникира  правилно с част от компонентите. Ако софтуерът е новосъздаден специално за проекта, нямаме сигурност за неговата бъдеща поддръжка.

 • Поврежда се някой от компонентите, но вече е спрян от производство и не може да бъде лесно заменен.

 • Необходимо е обновяване на системата, но това е невъзможно, тъй като новите поколения устройства не са съвместими с вече инсталираните.

 • Фирмата инсталатор на системата прекратява отношенията си с някой от доставчиците на компоненти и нямаме достъп до резервни части.

 • Налага се да прекратим отношенията си с фирмата инсталатор на системата и губим цялата информация и ноу-хау за създадената система и нейната поддръжка.

 • Фирмата фалира и губим цялата информация и ноу-хау за създадената система и нейните особености, както и възможностите за бъдеща поддръжка. 

   

   

Последните два примера са особено болезнени за собствениците, тъй като решението за изход от подобна ситуация би било цялостна преработка и изграждане на нова BMS система. Или, казано с други думи, ще трябва да платят двойно. От друга страна, при вече населена сграда подобна преработка би била огромно предизвикателство. 

Цялостно BMS решение VS микс от продукти на различни доставчици

Системата за сграден мениджмънт е изключително сложен и мащабен продукт, състоящ се от стотици и дори хиляди различни компоненти, които работят в синхрон.  Разработването на  такава система отнема десетилетия и изисква непрекъснатото ѝ доразвиване, надграждане и поддръжка за още десетилетия напред, за да отговори на постоянно  променящите се изисквания към сградите през техния жизнен цикъл. В повечето случаи именно големите компании с дългогодишен опит в сектора, с мащабно производство, голям капацитет за нови разработки и многократни тестове на продуктите  отговарят на тези условия и са в състояние да предложат цялостни, мащабируеми и надеждни BMS системи.

Основни предимства на цялостните решения: 

 • Сигурност.  Благодарение на многократните и продължителни изпитания на продуктите преди пускането им на пазара се гарантира сигурност и гладкост при ежедневната работа, както и надеждна експлоатация за десетилетия напред. 

 • Гъвкавост и съвместимост. Цялостните решения могат да бъдат модифицирани с нови компоненти и функции на същия производител, така че да има пълна съвместимост с изградената вече структура. Когато става въпрос за един и същи производител, новите компоненти обичайно са съвместими с всички действащи стари системи и промените протичат безпроблемно. Обновяването на системите е планирано и възможно, без сътресения. 

 • Надеждна поддръжка. Доказаните във времето производители имат и големи изградени мрежи от партньори и доставчици, така че да осигурят непрекъснатост в обслужването на клиентите си по целия свят.  

В крайна сметка, максималното спестяване на разходи за BMS система с еднакви функционалности може да достигне около 10-15 %., но изборът на решение от един доставчик гарантира по-висока ефективност и по-лесна поддръжка.

Като заключение - BMS системата служи на сградата през целия ѝ жизнен цикъл и е изключително важно да бъде сигурна, надеждна и актуална. Нейната работа не следва да е зависима от преходни отношения между фирми и отделни лица, фалити на малки предприятия или проблеми с качеството и доставките на продукти, идващи от другия край на света. Въпросът „От какво можем да спестим?“ е винаги актуален, но не забравяйте да си зададете и следващия въпрос: „А дали по-евтиното няма да ми излезе твърде скъпо?“