Трябва ли индустриалните сгради да са „умни“?

Автор: Димитър Крушовски, инженер Системи за сградна автоматизация

 

През последните години „влагането на умни“ технологии е  задължително при строителство на нови или реновиране на вече съществуващи офис сгради, най-вече заради незаменимия баланс между осигуряване на комфорт за обитателите и оптимизиране на разходите за поддръжка. Какво обаче можем да кажем за производствените и логистични съоръжения, в които мнозинството „обитатели“ са всъщност неодушевени предмети и машини? Докато залагаме на високи технологии и подобрена производителност на оборудването, нужно ли е и самата сграда да е „умна“, какви ползи носи това и струва ли си инвестицията?

 

Кои са предизвикателствата пред индустриалните сгради?

 

Функцията на индустриалните сгради често предполага те да изискват дори по-високо ниво на сигурност в сравнение с  офис сградите, например. И тук имаме предвид сигурност на всички нива – непрекъснатост на захранването, поддръжка на постоянни климатични условия с нулеви флуктуации, безкомпромисна пожарна безопасност, контрол на достъпа и не на последно място – управление на енергийните разходи, които  могат да са в особено големи размери. Ето няколко фактора, които превръщат поддържането на сигурността в индустриалните сгради в предизвикателство.

 

Скъпи и чувствителни оборудване/суровини/продукти

 

Поддържането  на специфични климатични условия с минимални отклонения е често изискване за индустриалните сгради. Например, в  центровете за данни е необходимо непрекъснато охлаждане и защита от влага. Промени в един от тези два компонента могат да доведат до сериозни рискове – прегряване, късо съединение, пожар, спиране на работата. В сладкарски цех или хлебозавод, от друга страна, може да са нужни по-високи температури и нива на влажност, в зависимост от технологията на производството. Съхранението на суровини или готова продукция пък предполага напълно различни условия.

 

Също така, скъпото и чувствително оборудване често изисква специфични противопожарни решения с оглед запазване на неговата  функционалност и след инцидент. Не на последно място, комфортът на служителите, които работят с това оборудване  трябва да е гарантиран във всеки един момент, с оглед да се запази тяхната продуктивност и безопасност.

 

Потребление на енергия

 

Растящите цени на енергията от всички източници изискват прецизно наблюдение, анализ и по възможност управление на всички консуматори по веригата. Също така, промишлените потребители на електроенергия често имат ангажимент да подават предварително заявки за потребяваната енергия в даден период и разминавания в заявеното и реално употребеното количество може да доведат до глоби и допълнителни разходи. Информацията за консумацията на енергия от всеки отделен уред в сградата е безценна с оглед планиране на енергийното потребление, а и за планиране на капиталови разходи с цел енергийна ефективност. 

 

Търговски и индустриални тайни и ноу-хау

 

Всеки бизнес има специфични технологии и рационализации, които може да му осигуряват конкурентни предимства. С цел опазването им е необходимо поддържане на повишено ниво на сигурност – като автоматизиран контрол на достъпа, многостепенни защити, видеонаблюдение и други системи за охрана. 

 

„Умни“  решения за индустриални сгради

 

Високотехнологичните производства изискват и заслужават високотехнологични сгради, за да разгърнат потенциала си и да достигнат най-добрата възможна продуктивност. Същото се отнася и за производства, включващи повече ръчен труд, в които централният фактор е човекът. „Умните“ сгради са един от инструментите, които повишават потенциала и качеството на всяка индустриална дейност. Ето кои решения допринасят най-много за преодоляването на предизвикателствата пред индустриалните сгради.

 

Система за сграден мениджмънт (BMS)

 

Системата за сграден мениджмънт е гръбнакът на всяка съвременна високотехнологична сграда и е  безценна  при управлението на индустриални сгради. BMS системата на Siemens Desigo CC позволява свързване на всички инсталации в сградата – ОВК, електрозахранване, енергийни източници и енергийни консуматори, осветление, пожарна безопасност, видеонаблюдение, контрол на достъп и др. При така направени връзки, тя осигурява наблюдение, анализ и управление на цялостната работа на инсталациите в сградата. Управлението на системата се извършва  чрез една мениджмънт станция, като е възможен и  отдалечен достъп. Ето няколко примера за ползите от BMS системата в индустриални сгради: 

  • Автоматизирано наблюдение и контрол на климатичните условия в сградата и отделните помещения. Това може да включва температура, влажност, нива на CO2 и други газове и субстанции във въздуха, прахови частици. 

  • Възможност за автоматизирано регулиране и програмиране на условията в отделните помещения или зони в зависимост от тяхното предназначение. Една от индустриите с най-големи предизвикателства в тази област е фармацията. Специфичните регулаторни изисквания, поддържането  на „чисти“  помещения и работата с потенциално опасни субстанции могат да се контролират най-добре с „умни“ технологии. 

  • Мониторинг на електрозахранването и електрическата инсталация. Сигнализация при възникнали рискове и проблеми с цел превенция на прекъсвания и аварии. 

  • Автоматизиран контрол на осветление, слънцезащита и щори с цел комфорт и енергоспестяване.  

  • Локално наблюдение и управление на инсталациите, посредством стайни регулатори и графични операторски панели.  ,

  • Мониторинг и планиране на консумацията на енергия по системи, уреди, зони и други критерии. Модулът Desigo CC Power Manager позволява изготвянето на специализирани енергийни отчети, спомага за ефективното управление и използване на енергията, намаляване на разходите и опазване на околната среда. Именно този модул е инсталиран в новия логистичен център на JYSK София – Божурище. Той обхваща 170 електромери, топломери и разходомери за газ, които изпращат подробни отчети към BMS системата.  

Пожарна безопасност

 

Един от  най-големите проблеми в индустриалните сгради по отношение на пожарната безопасност са фалшивите тревоги. По-старите и несъвършени противопожарни инсталации невинаги успяват да различат реалната заплаха от случайните безобидни промени в качеството на въздуха. Фалшивите тревоги водят до излишни нарушения и забавяния в производството и пропуснати ползи. Не е рядкост и в сгради с множество фалшиви тревоги противопожарната аларма да бъде деактивирана, за да не смущава работата, което може да изиграе изключително лоша шега в реална ситуация на пожар. 

 

Най-иновативното решение на пазара в областта на пожарната безопасност е системата на Siemens -  Cerberus Prо. Чрез  интелигентни сензори, тя успешно различава реалните заплахи от фалшивите и се активира единствено при необходимост. Известяването е посредством светлинни и звукови сигнали, а интелигентната система осигурява бърза и организирана евакуация по маршрути, незасегнати от дима. В същото време системата за пожарогасене се активира за ограничаване на щетите на място. 

 

За помещения с чувствително оборудване, несъвместимо с вода, е приложимо газово пожарогасене. Именно на такава система разчитат трите сървърни помещения на новоизградения логистичен център на JYSK в Божурище. 

 

Охрана и контрол на достъпа

 

Съвременният начин те да бъдат осигурени е чрез автоматизирани системи за сигурност, свързани с платформата за сграден мениджмънт. В  логистичния център на JYSK функциите на двете изцяло автоматизирани кули с височина над 42 метра и дължина 166 метра включват автоматично складиране и транспортиране на складовите наличности. Системата за охрана е доставена от Siemens България и обхваща периметъра и всички възможни точки за проникване в сградите. За максимално ниво на сигурност логистичната база разчита на решението SPC и повече от 170 детектора. 

 

Контролът на достъпа се осъществява със системата SiPass Integrated. Тя гарантира контролиран режим на достъп чрез повече от 130 четци, монтирани на бариери, турникети и на голяма част от вратите в сградата. SiPass Integrated позволява и програмиране на отключващите и заключващите системи спрямо различните нива на достъп на различни служители или специфични процеси и необходими защити. Например, възможно е да се въведат изисквания за затваряне на определена врата преди отварянето на следваща и др. Системата за контрол на достъпа може да бъде успешно интегрирана и с външни системи за отчитане на работното време. 

 

Трето ниво на сигурност може да бъде добавено чрез видеонаблюдение, отново интегрирано в BMS системата и в постоянна връзка с останалите системи за охрана. 

 

Какво да правим със старите сгради?

 

„Умните“ решения не са запазена марка само за новостроящи се сгради. BMS система може да се интегрира при основен ремонт на сградата, заедно с прилежащите към нея съвременни системи за пожароизвестяване и гасене, контрол на достъпа, видеонаблюдение и др. Решенията на Siemens са гъвкави, мащабируеми и приложими в широк спектър от сгради с различно предназначение. По този начин е възможно те да бъдат интегрирани частично или изцяло, спрямо съществуващите особености на сградите. 

 

Колко струва?

 

Изграждането на система за сграден мениджмънт в новострояща се сграда обичайно е около 2 % от стойността на инвестицията. Разходът се изплаща за приблизително 1,5 – 2 години под формата на спестявания за поддръжка, енергия, ремонти. 

Инсталирането на останалите „умни“ системи като пожарна безопасност, контрол на достъп, видеонаблюдение, охрана и др. е в зависимост от техните характеристики и мащаб. Свържете се със специалист от Siemens България или наш партньор за подробна информация и оферта.