Как да оценим енергийната ефективност на сградата си – сега и в бъдеще: Energy Performance Classification (EPC) Tool

Автор: Димитър Крушовски, инженер Системи за сградна автоматизация 

Енергийната ефективност е цел на всеки инвеститор, собственик или ползвател на сгради на фона на тенденцията за повишаване на цените на енергията в световен мащаб. Често този обясним стремеж върви ръка за ръка с доста нереалистични очаквания.

Преди да направим първата важна крачка в посока енергийна ефективност трябва да знаем няколко неща: къде се намираме на скалата на енергийната ефективност, можем ли да я подобрим и с какви средства? Колко ще струва и за колко време ще се изплати инвестицията? 

От какво зависи енергийната ефективност? 

Нека не забравяме, че енергийната ефективност на сградите е относително понятие. Изразът сам по себе си показва съотношение между консумирана енергия, направените за нея разходи и получените ползи в замяна. Последните са индивидуални за всеки бизнес и сграда и са нещото, което най-трудно може да бъде измерено. Но пък съотношението между първите две, при равни други условия, може да даде известна представа къде е нашата съществуваща или пък проектираща се сграда по скалата на енергийната ефективност.  

В технологично отношение, ето кои са категориите, които допринасят най-значително за консумацията на енергия и имат отношение към енергийната ефективност на сградата. 

Видимо е, че най-мащабните и скъпите от тях са и с най-голям потенциал за спестяване на разходи. Те обаче са и тези, които са най-статични и съответно подлежат най-трудно на съществено обновяване и модернизация в посока енергийна ефективност. Затова при вече проектирана или построена сграда, единствената система, която може да се интегрира и промени енергийната картина, остава системата за сградна автоматизация. Ако наличните сградни технически инсталации позволяват свързване със система за сградна автоматизация, това сериозно може да преобърне играта в положителна посока по отношение на ефективността.  

EPC Tool – безплатен инструмент на Siemens за оценка на енергийната ефективност 

 

Energy Performance Classification (EPC) Tool е безплатен онлайн инструмент на Siemens за базова оценка на ефективността на системата за сградна автоматизация. Инструментът може да се използва в два основни случая: оценка на представянето на вече съществуваща и работеща сграда и виртуална оценка на енергийната ефективност на бъдеща сграда, която в момента се проектира, строи или обновява. И в двата случая генерираните данни могат да послужат не само като референция и оценка на текущото състояние на сградата, но и като база за вземане на решения за бъдещи подобрения.  

Оценката може да се генерира по два начина, според избора на потребителя. Единият вариант е стриктно по европейския стандарт EN 15232-1:2017, по който се оценява въздействието на сградната автоматизация, на регулирането и техническото управление. Вторият вариант е на базата само на няколко основни системи, които, обаче, имат най-голяма тежест към енергийното потребление. Изборът е на потребителя, като могат да бъдат генерирани и двата варианта.  

Изчисленията се правят на базата на въведени изходни данни за наличните сградни системи като отопление, охлаждане, вентилация, осветление, БГВ и нивото на автоматизация в тях.  

Една от най-полезните функции на инструмента е възможността за генериране и сравняване на отчети за потреблението в текущия момент и след направата на определени промени и подобрения в системата в бъдеще.    

По този начин може да се определи и кои са подобренията, които ще дадат най-голямо отражение върху енергийната ефективност.  

Не на последно място, тези анализи позволяват поне приблизителна оценка на разходите и спестяванията, произтичащи от заложените промени.  

Как работим с EPC Tool? 

Инструментът може да бъде достъпен онлайн на адрес https://epc.bt.siemens.com/EPC/. Той е изключително полезен за широк спектър от специалисти - от проектанти, през инженери по сградната автоматизация до консултанти,  фасилити мениджъри и др.   

Оценката започва с въвеждането на основни данни за потребителя и сградата, както и избор на валута, в която ще бъдат измервани потенциалните бъдещи инвестиции и ползи от тях.  

Следващите стъпки изискват въвеждането на детайлни данни за наличните системи в сградата и нивата на автоматизация в тях.  

След въвеждането на цялата информация, инструментът може да генерира отчет за настоящата енергийна ефективност по европейските стандарти.  

Следва по-интересната и полезна част – възможните подобрения и ползи от тях. За целта ползвателят на инструмента следва да премине в режим Future. В тази част от програмата се въвеждат планираните бъдещи подобрения.  

На финала, потребителят получава подробен отчет за настоящото и планирано състояние на системата и произтичащите от тях потенциални спестявания, ползи и разходи.  

Инструментът разполага със специализиран финансов модул, който позволява избор между различни енергийни източници и въвеждането на ценова информация. По този начин, ако се въведе и стойността на планираната инвестиция за енергийна ефективност и годишното потребление на сградата, ще получим времето за нейното изплащане и спестените разходи за 10 години. Тази оценка може да даде отговор на въпроса: трябва ли да инвестирам в система за сградна автоматизация или какво ще загубя, ако не го направя.   

Разбира се, тази оценка е приблизителна, особено във финансово изражение, но може да даде добра ориентировъчна представа за потенциала за повишаване на енергийната ефективност. Но дори да не планирате инвестиции от този тип в идните години, EPC Tool е отличен инструмент да се ориентирате за текущата ефективност на сградата си, според европейските стандарти.  

При нужда от съдействие и професионална помощ за работа с инструмента, попълнете формата и експерт от екипа на Siemens България – Сградни продукти ще се свърже с Вас за съдействие.