Хотели от бъдещето

Постоянен комфорт и сигурност на гостите и персонала при оптимални разходи

Влизаме в просторното фоайе на хотела, замислени и забързани за предстоящите срещи. Интериорът  излъчва сигурност и комфорт. Спокойствието сякаш витае наоколо, въздухът е свеж. Температурата, осветлението и влажността  в стаите са приятни, но си позволяваме да ги адаптираме още съвсем мъничко към собствените си предпочитания, защото имаме тази възможност  – тъч панелът на стената дори ни приканва да го направим. И мислено благодарим на създателя на мястото за добрата работа.

 

Хотелите от бъдещето са тук. Те „усещат“, „мислят“ и правят така, че всеки гост да се чувства обгрижен и сигурен. Отвъд стените на комфортните стаи стои невидима защита – срещу пожар, неоторизиран достъп, потенциални технически рискове и аварии. 24 часа в денонощието, 7  дни в седмицата, 365 дни в годината.

 

Като хора от бизнеса, няма как да не се замислим какво стои зад всичко това и не на последно място – колко струва изграждането и поддръжката му.

 

Най-големите предизвикателства пред инвеститорите и мениджърите на хотелски сгради днес са  свързани с осигуряването на постоянен комфорт и сигурност на гостите и персонала , при оптимални разходи. За успешните хотели на бъдещето е абсолютно наложително да работят с висока енергийна ефективност, отговорност към околната среда и с поглед към устойчивото развитие. Как се постига това?

Системата за сграден мениджмънт – гръбнакът на успешната сграда

Множеството системи и инсталации в една съвременна сграда са изключително трудни и скъпи за обслужване и управление, ако не са свързани към единна платформа за сграден мениджмънт (BMS). Тя позволява тяхното централизирано наблюдение, анализ и управление, ориентирано към постигане на отлични резултати – енергийна ефективност и оптимизиране на разходите, но също така и ограничаване на рисковете, реакция при кризи, адаптивност.  

 

Една от най-всеобхватните и иновативни  BMS системи на пазара в световен мащаб е Desigo CC на Siemens. В нея се интегрират всички системи в една сграда – от енергоемки ОВК консуматори до системите за стаен контрол, осветление (фасадно и вътрешно), слънцезащита, електрозахранване, както и системите за пожароизвестяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение, сигнално-охранителна техника.

 

Desigo CC е отворена платформа, която може лесно да се адаптира към специфичните изисквания за всеки тип сграда, притежава удобен и интуитивен интерфейс и осъществява постоянен контрол, превенция и ранно откриване на нежелани събития. В допълнение Desigo CC дава възможност за  интеракция с хотелската регистрационна система, което позволява автоматично адаптиране на настойките на стайната температура в реално време с цел спестяване на разходи и повишен комфорт на гостите.

 

Колко струва всичко това? Разходите за инсталирането на система за сграден мениджмънт са около 2 % от общия бюджет за строителство на сградата. При активна работа с нея са постижими до 35% икономии на използваната енергия по време на целия жизнен цикъл на сградата и възвръщаемост на инвестицията за 1-2 години.

Комфорт, ориентиран към гостите – стаен контрол

Персонализираното изживяване е една от тенденциите на бъдещето. Личното пространство върви ръка за ръка с възможност за индивидуален контрол върху условията в помещенията. Модулите за стаен контрол на климата, осветлението, влажността и нивата на CO2 във всяка стая издигат клиентското преживяване на ново ниво.

 

Чрез съвременната интегрирана система на Siemens Guest Room Management System гостът може да настройва температурата, вентилацията, осветеността, слънцезащитата, достъпа до стаята от мобилно устройство или стаен панел. Същите изисквания за комфорт важат и за други обособени места в хотелите като конферентните зали. Там възниква още нуждата от управление на тяхното резервиране и режим на употреба, което успешно се постига с помощта на BMS системата. 

Невидима защита и сигурност без компромиси

Невидимият фактор с огромно значение за преживяването на гостите, репутацията на хотела и успешното развитие на бизнеса като цяло е сигурността във всичките ѝ измерения. Това включва пожарна безопасност, контрол на достъпа, здравна и санитарна сигурност. Едно от най-интелигентните и доказано ефективни  решения за пожарна безопасност на хотели в световен мащаб е системата за пожароизвестяване Cerberus PRO. Тя различава видовете дим, като по този начин изключва фалшивите сработвания и гарантира надеждно откриване на реални опасности. Осигурява бърза и безопасна поетапна евакуация – по стаи и етажи,  чрез акустична и светлинна сигнализация. Работи и в посока контрол на противопожарните врати и вентилационната система.

 

За останалите измерения на сигурността се грижат още решенията за видеонаблюдение и автоматизиран контрол за достъпа, които, интегрирани с BMS системата, осигуряват непрекъсната, стабилна и най-важното за гостите – невидима защита по време на целия им престой в хотела. 

Те са вече тук

Интелигентните сградни системи вече оперират успешно в някои от най-знаковите хотели в България. Сред тях е 5-звездният Hyatt Regency Sofia, който отвори врати през 2020 г.

За да отговори на високите изисквания на бранда, инвеститорът избра модерните и иновативни технологии на Siemens за пожароизвестяване и управление на гасене, контрол на достъпа и системата за сградна автоматизация (BSM) . Бизнес звено Сградни продукти на направление Интелигентна инфраструктура на Siemens България достави  модерните технологични решения, за да гарантира съответствие с най-високите световни стандарти.

 

Гръбнакът на сградата е BMS системата Desigo CC, която включва управлението на цялата ОВК инсталация (топло/студов център, помпи, климатични камери, вентилатори), енергиен мениджмънт с интеграция на електромери и водомери, дизел генератори и др. Комфортът на гостите се осигурява чрез индивидуални стайни управления, свободно програмируеми контролери и полева автоматика на Siemens.

 

 Системата за противопожарна защита Cerberus PRO получава сигнали от 1800 точки, разпознава надеждно първия признак на опасност от пожар и инициира последващи действия. Сигурността е гарантирана от системата за контрол на достъпа SiPass Integrated, която се грижи за пропускателния режим на 84 врати. За сигурността допринасят 140 видеокамери, интегрирани в системата Milestone XProtect, както и сигнално-охранителна система SPC.

 

На BMS системата на Siemens разчитат и някои от най-новите луксозни хотели на Балканите. В хотел Marriott в Скопие BMS системата обхваща управление на цялото ОВК оборудване и разполага със специализирано решение за управление на хотелските стаи - контрол на достъп, температура и осветление. По подобен начин е изградено и решението в хотел Aleksandar Palace Skopje.

 

Най-новият проект на бизнес звено Сградни продукти е модернизацията  на част от сградата на хотел от световна верига в центъра на София. Там се извършва подмяна на старата BMS система с решение на Siemens, която ще обхване управлението и контрола на всички важни технически инсталации, цялата ОВК система и индивидуалния стаен контрол за хотелските помещения. 

 

 

Автор: Надежда Николова, експерт Маркетинг и Комуникации