HVAC keyvisual

Как да създадем комфортна, безопасна и сигурна среда на обитаване в съвременната сграда

от Надежда Николова

Съвременните  офис сгради и големи жилищни комплекси са като малък град – с многобройни помещения, сектори, всеки с различна функция и собствени специфики. В днешната статия ще ви разкажем за основните причини, които правят една сграда предпочитана. А защо това е важно? Защото комфортът и сигурността на обитателите са сред основните фактори, които допринасят за постигането на целите, поставени пред сградата.

ОВК – „светата троица“

Отопление, вентилация и климатизация са най-забележимите системи в една сграда, играещи най-осезаема роля за комфорта на нейните обитатели. За да можем да постигнем комфортна среда в най-голяма степен, трябва да дадем на обитателите на сградата избор и възможност те да бъдат контролирали индивидуално според личните предпочитания. В отговор системите трябва да имат готовност за максимално бърза и ефективна реакция при оптимални нива на разходите. Как се постига това?

Механизми за изграждане на ефективни ОВК системи 

 • Ефективно  отопление, вентилация и климатизация се създават благодарение на  съвкупност от различни специализирани компоненти, работещи заедно в една система, като:  
 • Вентили и задвижващи механизми, свързани с управлението, разпределението и употребата на отоплителна или охладителна енергия. Съвременните решения на Siemens предлагат максимално точно регулиране, енергийна ефективност и в същото време лесна употреба. Според принципа си на работа това могат да бъдат седлови, сферични, комбинирани или интелигентни вентили в комбинация с електрически задвижващи механизми. Те са част от скритите устройства, които имат водеща роля  за  осигуряване на комфорта в сградата.
 • Честотни регулатори. С тяхна помощ се постига интелигентно и прецизно управление на вентилатори и помпи в реално време и според текущите нужди. Работата им може да доведе до 60 % спестяване на енергия от ОВК. 
 • Сензори. Могат да измерват  температура, влажност, налягане, качество на въздуха и още много на брой показатели. На база на данните, генерирани от сензорите, може да управляваме прецизно и ефективно цялата ОВК инсталация. 
 • Стайни термостати. Върхът на айсберга, връзката между технологията и потребителя, чрез която се осигурява максимално потребителско преживяване и контрол. 
 • Измервателни уреди. Осигуряват прецизно измерване и разпределение на използваната енергия между отделните ползватели. Информацията, която събират и предават към системата за сграден мениджмънт, е ключов фактор за постигането на ефективно управление и спестяване на разходи . 

 

 

Пожарна безопасност 

Системата, която никой не вижда (и не иска да вижда), но всеки иска да знае, че съществува и работи ефективно. 

Осигуряването на пожарна безопасност в една сграда далеч не се изчерпва с поставянето на датчици. Ефикасната система за пожарна безопасност може да включва:  

 • Висококачествени датчици, които анализират средата. Специализираните датчици, предлагани от Siemens, са оборудвани със система за предотвратяване на фалшиви сработвания.

 • Модули за известяване. При наличието на реален пожар, известяването и евакуацията на хората е топ приоритет. За целта се използват автоматизирани системи за гласово известяване, насочващи хората към предварително зададените пътища за евакуация.  

 • Системи за газово пожарогасене. В зависимост от нуждите на сградата могат да бъдат използвани инсталации за гасене с натурални и химични агенти, водна мъгла и др. 

Системи за сигурност

Всички изброени системи, с всичките им възможности и функции са изключително важни, но е необходимо да се обърне специално внимание на системите за сигурност. Сигурността на една сграда и един бизнес притежава много измерения:

 • Сигурност и контрол на достъпа

 • Сигурност и надеждност на инсталациите

 • Защита от пожар и други аварии 

 • Непрекъснатост на работата на системите

 • Кибер сигурност

За някои бизнеси дори час прекъсване на работата би било равносилно на милиони загуби. Сигурността на активите е третият важен фактор и никой мениджър не иска дори и да си помисля за сценарии с унищожаване на корпоративни активи или изтичане на чувствителна информация. Ето и някои от механизмите за постигане на оптимални нива на сигурност в съвременните сгради:

 • Системи за видеонаблюдение. Те са отлично средство за управление както на безопасността  на хората, така и на сигурността на машините и останалите недвижими активи. За да бъдат наистина ефективни обаче, е необходимо изграждането на цялостна и стабилна система за наблюдение, заедно с механизми за автоматизирано търсене и обработване на събраната информация. В противен случай разходите по обслужване на технологиите за видеонаблюдение биха надвишили многократно ползите от него.  

 • Контрол на достъп. Освен да предпазват от нежелани посетители, тези системи гарантират и безопасността на обитателите на сградата. Добавената стойност, която дават, е събирането и анализирането на информацията за броя и времето за присъствие на посетителите, която може да се използва като основа за редица последващи анализи и решения. 

Да постигнем максимална ефективност 

It’s all about networking! Да, никой от изброените решения няма да донесе максимална полза, ако не работи съвместно с останалите. Обединяващото звено над всички изброени системи е системата за сграден мениджмънт. Тя осигурява цялостна интеграция, непрекъснато събиране и анализиране на информация и солидна основа за вземане на адекватни и информирани решения.