Как да направим болницата по-ефективна, комфортна и успешна: сграден мениджмънт за лечебни заведения

Лампите в операционната зала светват, когато е необходимо. Вътре се поддържат оптимални нива на налягане, температура и влажност . Системата за пречистване на въздуха работи на пълни обороти, а сензорите в залата непрекъснато следят и за най-малкото замърсяване. Цялото оборудване работи отлично и д-р Димитров е спокоен, че може да извърши  операцията, макар че навън времето е апокалиптично. Пристигат съобщения за прекъснато електрозахранване, паднали дървета и предстоящи сериозни валежи, но всичките няколкостотин пациенти и служители в болницата са на сигурно и комфортно място и риск за тях няма. Причината? При скорошния ремонт на сградата тя бе оборудвана със съвременна система за сграден мениджмънт и други „умни“ системи, които осигуряват непрекъснатост на работата  и безкомпромисен комфорт и сигурност на всички. 

 

Болницата, за която разказваме, е събирателен образ  на стотиците здравни заведения по цял свят, които през последните  години станаха „умни“ благодарение на интегрираните в тях технологии. Целта е  да служат по-ефективно на пациентите си на фона на оптимизиране на  оперативните разходи, както и на тези за поддържка. 

 

Гръбнакът  на „интелигентните“ болнични  сгради е съвременна система за сграден мениджмънт (BMS) като DESIGO CC, която в комбинация с останалите интегрирани системи осигурява обслужването и положителния опит, който очакват пациентите.

 

Ето как работят тези системи на  различните етажи на болницата. 

Етаж 1: Регистратура, дежурни кабинети и ДКЦ

В дежурния кабинет на първия етаж притокът на малки и големи пациенти не спира. Системата за видеонаблюдение и контрол на достъпа работи денонощно и предава информация за натовареността на сградата, броя посетители в нея и броя на чакащите в отделните зони. Всичко това спомага за по-ефективното обслужване на пациентите. А информацията, прехвърляна  автоматично към системата за сграден мениджмънт, е предпоставка и за регулирането на дейността на сградните системи. В лошо време като тази нощ вентилацията и системите за пречистване на въздуха работят с  пълна мощност, за да осигурят максимално безопасни условия в затворените помещения, пълни с  посетители с различни оплаквания. 

Макар медицинските работници да са натоварени, работата е организирана. В повечето от останалите болници сестрите прекарват средно 72 минути на смяна в търсене на оборудване, колеги или разхождащи се пациенти. Не и тук. Системите за проследяване в реално време  (RTLS) елиминират този проблем и им помагат да намерят нужното в сградата бързо и лесно. В същото време те могат да дават на персонала и посетителите периодична информация за състоянието на пациента или пък за времето за изчакване. 

Етаж 2: Стационар

През нощта в болничния стационар е сравнително спокойно. Стаите разполагат с безупречна климатизация, а и са оборудвани с разнообразни системи за пречистване на въздуха. Сензори измерват безконтактно температурата на пациентите на определен период и дават информация за промените в нея. В случай на достигане на критични стойности, те изпращат дистанционно сигнал на дежурните сестри за незабавна реакция. Наблюдателните камери, които работят и в нощен режим, пък осигуряват непрекъснат визуален контакт с пациентите. В помещенията, в които има настанени заразно болни, се поддържа отрицателно налягане, за да се избегне разпространението на заразите към останалите зони. 

 

Климатичната система работи в режим, подходящ за осигуряване на пълноценен сън. Влажността и нивата на въглероден двуокис и други газове във въздуха се измерват непрекъснато и регулират автоматично, според медицинските препоръки. Когато пациентите се събудят през деня, имат възможност за частично регулиране на температурата в стаята – според личните си  предпочитания за комфорт, но и без да излизат от препоръчителните рамки, заложени като ограничения от системата за сграден мениджмънт. 

Етаж 3: Операционни зали

Операцията на третия етаж продължава успешно. Заслуга за отличния резултат имат не само лекарите и медицинския персонал, но и „умната“ техника в залата, която позволява на главните действащи лица да се концентрират изцяло върху  работата си.

 

Едно от най-важните неща в една операционна зала е поддържането на положително налягане, за да се предотврати навлизането на нежелани микроорганизми от външната среда. Ламинарните полета осигуряват чист въздушен поток в стерилните зони, за да ги предпазят от замърсяване. В комбинация с настройките на климатичната система като температура, влажност, вентилация и др., хирургът може да разчита на оптималната  среда за пациента и работата си. Свързването на всички тези системи към системата за сграден мениджмънт осигурява комуникация помежду им и безкомпромисно поддържане на желаните условия. „Умните“ технологии позволяват и запазване на комбинации на настройки, така че да пестят време на лекарите и помощния персонал при всяка отделна манипулация. 

Етаж 4: Лаборатория

Макар и скрити от погледите на пациентите, лабораториите са едно от най-важните звена в болниците и носят огромна отговорност за пътя, по който ще поеме лечението на пациентите. Те трябва да отговарят на редица регулаторни изисквания, 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, независимо от броя пациенти и обема на работата. 

Основните предизвикателства при една лаборатория са поддържането на подходящо налягане, контрол на достъпа и определени климатични условия, за да се осигури правилно съхранение и обработка на пробите и точност на резултатите. За целта в нашата високотехнологична болница системата за поддръжка на налягането е автоматизирана и се включва винаги при отваряне на врата. Достъпът е с електронни карти и устройства, програмирани на различни нива, така че само оторизиран персонал да може да достъпва помещенията с опасни субстанции. Благодарение на връзката на всички тези системи със системата за сграден мениджмънт се осигурява прозрачност и непрекъснатост на работата. 

Етаж -1: как се управлява и колко струва всичко това?

Най-невидимото звено в болницата е нейното управление, особено системата й за сграден мениджмънт. На подземните нива са разположени енергийните генератори и мениджмънт станцията на сградата, свързана със системата за сграден мениджмънт DESIGO CC, от която се наблюдава работата на всички системи. На екраните може да бъде проследена работата на всяко устройство – от модула за стаен контрол в стационара до броя на чакащите за преглед пациенти пред различните кабинети. Системата е настроена автоматично да взема решения и насочва мощности при определени обстоятелства, така че да не е нужно присъствие на човек във всеки един момент.

 

Друга невидима, но особено важна система е тази за пожароизвестяване и пожарогасене. Тя се състои от хиляди сензори и също е свързана с BMS системата. Комуникацията между всички сградни системи позволява бързо локализиране на пожарите, известяване на отговорните лица в   засегнатите зони и организиране на успешното им евакуиране при нужда. При това без да се вдига тревога в цялата сграда и да се стресират излишно стотиците пациенти и служители, ако става въпрос за малка авария. 

 

Но колко струва всичко това? Коя болница може да си позволи толкова високи технологии на едно място и колко ще струва поддръжката им? Реалистично ли е изобщо?

 

Втората основна роля на BMS системата, паралелно с осигуряването и поддръжката на перфектните условия в сградата, е контролът на потреблението на енергия. Благодарение на непрекъснатото следене на работата на енергийните консуматори в реално време, BMS системата може да спомогне за огромни спестявания на енергия чрез изключване на ненужни в момента мощности и насочване на енергията към звена, в които има пикове на потребление. Например операционните зали са едни от най-големите консуматори на енергия по време на операция, но те не са заети 24 часа в денонощието. В периодите, в които не е необходима стерилност или поддръжка на високо налягане, могат да бъдат реализирани големи спестявания. 

 

Благодарение на системите за проследяване на заетостта на помещенията могат да бъдат използвани оптимално и ресурсите за отопление и охлаждане. При това без да е необходимо човек от персонала да регулира ръчно климатиците или пък вентилацията. 

 

А примерите за успех в тази посока са много. Датската болница Hvidovre, комплекс с площ от 245 000 кв.м., успява да постигне намаляване на разходите за отопление с 41 % и на общото потребление на енергия с 33 %. Chang Gung Memorial Hospital в Тайван след инсталирането на BMS система и централен контролер реализира спад от 30 % на енергийното потребление, равняващи се на 2 милиона киловатчаса на година. 

 

Този списък може да бъде продължен с още много здравни заведения по цял свят, избрали съвременните системи за сграден мениджмънт, за да изпълняват благородната си мисия още по-успешно и ефективно. С повишаване  на цените на енергията, сумата на спестяванията в пари се увеличава многократно всяка година. Тези средства  могат да бъдат насочени към нови подобрения, високи технологии и не на последно място – инвестиции в човешките ресурси – най-ценният актив на една болница.