virtual summit

Може ли инвестицията в нова сграда да бъде печелившо начинание в новата реалност?

Да, офисът не е това, които беше. Виртуалните срещи и работата от разстояние са ежедневие, което, макар да бе въведено по принуда през 2020 г.,  започва да харесва на много от нас. 

Новата реалност има както предимства, така и недостатъци от гледна точка на продуктивност и ефективност, но едно е факт. Промените в начина на живот, на работа и на мислене през последните години ще останат като фактори, които ще влияят и след пандемията. И докато гледаме празните офиси и зали за срещи, е напълно нормално да се замислим дали инвестицията в сгради ще остане печелившо начинание. Отговорът все пак е положителен, ако съдим по последните тенденции и очаквания, но при някои условия. 

Новият ред – очаквания и намерения 

Въпреки промените, сградите ще продължат да имат основна роля  в постпандемичната бизнес среда. Това става ясно от проучване сред  501 висши мениджъри от 10 държави , осъществено от Siemens през лятото на 2021 г. Докладът, озаглавен “A New Space Race”, се фокусира върху очакванията за сградите на бъдещето, технологичните иновации в инфраструктурата и борбата за по-екологична околна среда. 

Около 59 % от собствениците/наемателите на сгради споделят, че техните организации свиват офисните площи до някаква степен в резултат на пандемията. Но въпреки това очакванията са офис сградите да запазят своята важна роля . Така например 65 % от респондентите планират да върнат режима за работа от офис отпреди пандемията, когато това стане възможно.  

Мнозина вярват, че хибридните модели ще предложат най-добрия баланс в бъдеще, но ще отнеме време да се намерят най-ефективните схеми за различните индустрии, компании и култури. Във всички случаи, какъвто и модел да се избере, сградите ще трябва да бъдат по-дигитализирани, за да отговарят на изискванията за по-голяма динамика, да осигуряват по- безопасни условия  и възможност за реакция при внезапни ситуации. 

Участниците в проучването са почти единодушни по въпроса кое е най-важното нещо, което една сграда ще трябва да притежава в бъдеще, за да отговаря на техните изисквания. И то е гъвкавост и адаптивност. 

Как да направим сградите конкурентни в новата реалност 

Какви са основните изисквания за една сграда, така че да е гъвкава и адаптивна в условията на новото нормално?

  1. Базова сигурност. Това включва сигурност на електроснабдяването, водоснабдяването, устойчивост на климатични явления и извънредни ситуации като пожар, природни бедствия и др. Наличието на системи, поддържащи високи нива за сигурност в тези области, е първото условие сградата да отговаря на очакванията. 
  2. Информация и мониторинг. Никое решение  не е възможно и адекватно без наличието на достатъчна информация. Затова и в новата реалност е абсолютно задължително събирането и управлението на максимален обем информация, свързана с работата на сградата. Това включва информация за работата на основните системи и захранвания, на климатичните инсталации, на системите за достъп, на посещаемостта и др. В ежедневните ситуации тази информация има важна роля за ефективното управление на ресурсите, оптимизиране  на разходи и превенция на аварии. Тази информация е безценна за оценката на възможностите и потенциалните проблеми при бъдеща трансформация с оглед на новото нормално.
  3. Гъвкаво управление. Сега и веднага. Облачните технологии и отдалеченият достъп са предпоставка за адекватно управление във всеки един момент. Те са необходимост, а не екстра. И дори някои сгради с по-тромави системи за управление от стар тип да могат все още да работят ефективно, то след едно десетилетие и дори по-малко, това ще е невъзможно.
  4. Екосъобразност. Опазването на околната среда и пестенето на природните ресурси отдавна са се превърнали в част от стратегията за бъдещето на много фирми. Големите компании имат детайлни планове за устойчивост и ги следват. И причината съвсем не е само в идеала за чиста планета, а във факта, че инвестирането в модерни, устойчиви решения е доказан начин за спестяване на ресурси и пари в дългосрочен план. 

Всички гореизброени фактори отдавна не са утопия, а реалност. Системите за интелигентно управление, базирано на точна информация в реално време, не само съществуват, но и непрекъснато се развиват и надграждат. Те предлагат необятни възможности за адаптиране на сградите и превръщането им в подготвени за бъдещото интелигентни структури.  И най-хубавото е, че можем да започнем с тази трансформация още днес!

 

 Открийте повече информация и разгледайте пълното портфолио на Сградни продукти