Melexis - хай-тек шедьовър в София

През юни т.г. глобалната белгийска инженерна компания в сферата на микроелектрониката  Melexis откри новия си високотехнологичен комплекс в софийския квартал Горубляне. Комплексът с обща площ над 20 000 кв. м и включва помещения с разнообразно предназначение - офисни пространства, площи за научноизследователска и развойна дейност, производствени съоръжения, складова база.

 

Осъществяването на толкова разнообразни дейности  на едно място е предизвикателство . Блогът на Siemens България гостува на Melexis, за да научи как се ръководи сграден комплекс от такъв мащаб и какви технологии са необходими, за да работи той непрекъснато, безаварийно и рентабилно. Разговаряме със Силвен Коло, управител на Melexis за Източна Европа, и Мартин Иванчев, старши фасилити експерт в Melexis България.

 

                                                                                        ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕО ИНТЕРВЮТО ТУК

Разкажете ни повече за новата база на Melexis България. Какви са нейните основни цели и функции?

С.К. Мелексис наскоро приключи успешно инвестиционен проект  на сграден комплекс тук в България, който да обезпечи нашия растеж както в производството, така и по отношение на офис площите. Екипът ни се увеличава, дейностите ни се разрастват и България бе нашият избор за тази инвестиция.

За да постигнем целите си, трябваше да построим сграден комплекс – произведение на изкуството, който да разполага с цялата необходима инфраструктура, отговаряща на нуждите на нашия бизнес – климатизация, електрозахранване и всичко останало, което е необходимо за производството и офиса. 

-        Кои бяха най-важните цели, които се опитахте да постигнете по отношение на технологии и функционалност на сградата?

 

С.К. Когато проектирахме сградата, си поставихме много високи цели  към съоръженията и инфраструктурата. Да постигнем това никак не бе лесно. В началото отделихме време, за да определим прецизно и точно изискванията си. Имахме нужда от напълно автоматизирана и интегрирана система за управление на съоръжението. 

След като формулирахме  нуждите си , направихме проучване какво се предлага на пазара. Системата за сграден мениджмънт (BMS) на Siemens Desigo CC отговаряше  на много от изискванията ни. На първо място, тя можеше да се персонализира според нашите нужди, за да бъде напълно в съответствие със спецификата на бизнеса ни.

 

Тази система представлява единна платформа, чрез която можем да достъпваме всички системи едновременно от един изглед и да ги управляваме интегрирано.

-        Какви бяха основните предизвикателства по отношение на безопасността и сигурността в новата сграда и как се справихте с тях?

С.К. Едно от най-големите предизвикателства е превенцията на пожари. Особено на фона на дейностите, които извършваме – имаме екип от разработчици, работещи в офис, но също така и производствени помещения, пълни с оборудване, електроника и други системи. Затова решихме да заложим на система с газово пожарогасене. В случай на инцидент системата освобождава  газ, за да изгаси пожара – това е безопасно както за хората, така и за машините. Същевременно това е екологичен , инертен газ, който се съдържа в атмосферата. 

 

Като част от сектора на високотехнологичната автомобилна индустрия, ние трябва ефективно да управляваме всички рискове от инциденти, които биха могли да възникнат в сградата ни. Задължени сме да имаме и план за непрекъснатост на бизнеса. Системата с газово гасене ни предоставя сигурност. Тя не уврежда оборудването и то може да се възстанови много бързо след възникнал инцидент. 

М.И. Системата с газово гасене  е най-голямата подобна система в региона. 

В платформата за сграден мениджмънт на Siemens Desigo CC е включено пожароизвестяването Cerberus Pro, което улеснява работата на оператора.

 

С.К. Друг важен елемент е сигурността. Инсталирахме напълно интегрирана система за контрол на достъпа – с четци на карти, видео наблюдение и аларма в случай на неоторизиран достъп.

 

М.И. Контролът на достъпа до територията е автоматизиран чрез LPR камери. Софтуерът за видеонаблюдение на Siemens е надежден и лесен за употреба. Той ни дава възможност за настройка на всички камери за видеонаблюдение съгласно нашите изисквания. Благодарение на него можем бързо и лесно да анализираме видеозаписи. 

-        Енергийната ефективност е от първостепенна важност за всеки бизнес и сграда в наши дни, особено на фона на ръста на цените на енергията. Как вложените системи допринасят за цялостната енергийна ефективност и оптимизация на разходите?

 

С.К. Автоматизираната и интегрирана система за сграден мениджмънт на Siemens ни предлага начини да оптимизираме използването на енергията. Чрез непрекъснат  мониторинг  и получаване на данни от свързаните системи тя може да адаптира работата на оборудването и инфраструктурата, така че да ги направи възможно най-ефективни. Също така BMS системата  ни помага да предвиждаме по-добре бъдещата консумация на енергия по сезон, по период, дори за определен момент от деня. 

 

С тази система  ще можем  да разберем по-добре и по-точно как оборудването ни може да бъде използвано по най-ефективния начин. А това ще доведе до намаляване на разходите и дейностите по поддръжка. Надяваме се и че ще имаме възможност да откриваме потенциални инциденти още преди да са се случили и да предотвратяваме прекъсвания на работата.

 

М.И.  Възможността да контролираме и следим различните системи, интегрирани в платформата на Siemens, непрекъснато ни позволява да оптимизираме разходите за електричество, природен газ и по този начин да подобрим енергийната ефективност на сградата.

-        Технологиите се развиват бързо и предизвикателствата към сградите се променят. Кои решения ще допринесат за запазването на конкурентоспособността на сградите и осигуряването на устойчивост за идните десетилетия?

 

М.И. Всяка една модерна сграда трябва да се управлява от BMS платформа, която да автоматизира климатичната система, енергийния мониторинг, пожароизвестяването, системата за контрола на достъпа и др. Интеграцията на всички сградни системи в една платформа ни дава възможност лесно да контролираме и управляваме целия сграден фонд. И още нещо важно, благодарение на системата на Siemens успяваме да предоставим на нашите колеги една благоприятна работна среда в производството, така и в офис частта.

 

С.К. Това технологично решение ни отваря вратите към бъдещето. Чрез събирането на данни ще може да се развие машинно обучение, изкуствен интелект и само адаптация в зависимост от условията.

След като вече няколко месеца „живеем“  в този сграден комплекс, можем да заключим, че целите ни са постигнати. Сградата е удобна за всички работещи в нея – и в производството, и в офиса и  отговаря на нуждите на нашия бизнес. 

-        Какъв съвет ще дадете на инвеститорите в сгради за бъдещето?

 

С.К. Бих дал три съвета. Първият е да избират правилно оборудването, не само според текущите разходи по придобиването му, но и с поглед в дългосрочен план – спрямо оперативните разходи, поддръжката и цялостните разходи за него през годините. Вторият е да се фокусират върху „зелените“ технологии и ефективното използване на енергията, доколкото е възможно. Няма нужда да обяснявам колко е важна енергията в наши дни. Но е важно да се обърне внимание и да се проектира така, че да се рекуперира максимална част от енергията, използвана и генерирана в сградата. Третият съвет е да инсталират интегрирана и автоматизирана система за сграден мениджмънт, както ние направихме с решението на Siemens.