time for change

Миграция към нова BMS система – защо, кога и как да го направим?

Можем ли да превърнем стара сграда в съвременно място, отговарящо не само на очакванията и изискванията за комфорт, но и за енергийна ефективност и устойчивост?

В предходната статия в блога на Siemens ви разказахме за основните проблеми, които произтичат от липсата на система да сграден мениджмънт и съпътстват голяма част от сградите, построени преди няколко десетилетия. Днес преминаваме към следващата стъпка – как да решим проблема, като внедрим съвременна BMS система.

Инсталирането на BMS (Building Management System) система е стандарт при строителството на нови сгради, но при тези на възраст няколко десетилетия (или дори повече) е твърде възможно тя да не съществува или да е остаряла и неефективна. Ако притежавате или управлявате такава сграда, решенията са няколко.

Основен ремонт и инсталиране на нова BMS система

Ако на сградата ѝ предстои основен ремонт, при обновяването на всички сградни системи може да се инсталира и изцяло нова BMS система. Сградните системи се инсталират на последния етап от реновацията, така че фактът, че самата конструкция е стара, не изключва въвеждането им. Така могат да се инсталират BMS системи дори в исторически сгради на няколко столетия. Внедряването на нова BMS система и на нови инсталации при основен ремонт има предимството, че се прави цялостно ново изграждане и системите могат да се проектират по най-съвременния начин.

Изключително важно, когато се предприема такова действие, е при предварителното проектиране да бъдат съгласувани и съобразени всички системи, които ще бъдат управлявани или следени през системата за сграден мениджмънт. Особено полезна в случая е концепцията за BIM (Building Information Modelling), която позволява виртуално визуализиране на цялата сграда и всички нейни системи още в процеса на проектиране. По този начин могат да се съобразят всички особености и слаби места в проекта и да се открият най-добрите решения за тях и бъдещата им експлоатация. Конструктивните работи, новите сградни системи и BMS платформата могат да се проектират прецизно, така че реконструкцията да протече по най-експедитивния и ефективен начин. Повече за BIM научете от тази статия.  

Миграция към Desigo CC на сгради със съществуваща BMS система

Предвид динамичното развитие на технологиите и изискванията към сградите, е възможно дори сграда на 10-20 години да  “чувства задъхване“ по отношение на ефективността. Ако системата за сграден мениджмънт е по-стара , тя също би могла  да бъде обновена при определени условия, които зависят до голяма степен от типа й,  нейните възможности и производителя.

По-старите версии на BMS системата на Siemens също могат да бъдат мигрирани към платформата от най-ново поколение - Desigo CC. Обикновено в този случай се запазва съществуващият   работещ хардуер до колкото това е възможно с цел спестяване на средства и се подменя софтуера, като се добавят новите функционалности и устройства. Предимството на такава миграция е , че системата отговаря на последните стандарти за функционалност и сигурност, както и позволява допълнителна интеграция с външни системи и устройства, произведени от други доставчици. Desigo CC има възможност да се достъпва и управлява дистанционно, чрез облачна платформа, и позволява анализи в реално време. Не на последно място, непрекъснатите подобрения и обновления са гаранция, че както системата за сграден мениджмънт, така а и самата сграда имат потенциал да останат конкурентни за десетилетия напред.

Кога е време за миграция?

Няколко са най-честите проблеми и причини, които карат бизнесите и инвеститорите да помислят за нова система за сграден мениджмънт.

Едни от първите „червени флагове“ са дефицити, свързани с оперирането на бизнеса, например  нови наематели в сградата, които имат специфични корпоративни изисквания. Тогава става много по-трудно и скъпо да се правят промени, без да има цялостна система, която да позволява бързо и гъвкаво въвеждане на новостите. През последните две години станахме свидетели на множество примери, които обуславяха въвеждането на нововъведения и промени при оперирането и осигуряването на здравословен климат в сградите.

Невъзможността да се интегрира оборудване и устройства от последно поколение, защото системата за сграден мениджмънт не ги разпознава и поддържа, е друг често срещан „червен флаг“. В началото можем да се съобразим с някои технически ограничения, но когато те станат твърде много, е време да помислим дали не е по-добре да инвестираме в по-съвременна система, която ще остане конкурентна в идните десетилетия.

Подобни проблеми възникват и в моментите на разрастване на бизнеса – изграждане на нови разширения в производства или логистики, нови сгради в мултифункционални комплекси или изграждане на кампуси, реализирани поетапно във времето. Новите сгради и съоръжения би следвало да са свързани със съществуващите, за да може цялата информация да бъде събрана на едно място, за да се управляват максимално ефективно. Ако наличните системи за сграден мениджмънт не го позволяват, е добре да се помисли за цялостно обновяване и осигуряване на свързаност от последно поколение.

Киберсигурността е друга изключително чувствителна тема. Доклад на компанията за антивирусен софтуер Kaspersky от 2019 г. сочи, че само през първата половина от 2019 г. 38% от „умните сгради“ в САЩ са станали обект на кибератаки. Щетите от злонамерени кибердействия срещу сграда могат да бъдат огромни и сигурността е от първостепенно значение. BMS системата от последно поколение осигурява изключително висока степен на защита, затова препоръките на специалистите е да се използва винаги най-новата версия на софтуера, за да се предотвратят всякакви заплахи.

И накрая, но не на последно място, винаги стигаме до финансовата част. Остарялата BMS система може да породи множество финансови проблеми и пропуснати ползи. От една страна, това са чести аварии, преразход на енергия, невъзможност от добавяне на нови устройства, нужда от непрекъснато присъствие на персонал, който да „наглежда“ и управлява сградните системи поотделно. От друга страна са възможностите за подобрения в ефективността и  управлението на сградата, нейните ресурси и енергийно потребление. Миграцията към по-съвременна BMS система е инвестиция в бъдещи ползи за бизнеса, което води към по-конкурента сграда на пазара и въпросът „Струва ли си?“ обикновено е излишен.

Ако се сблъсквате с някои от изброените проблеми все по-често, вероятно е време да помислите за обновяване на BMS системата на Вашата сграда. Свържете се с екипа на звено Сградни продукти на Siemens България за пълна информация за възможностите и стъпките за инсталиране на BMS система от последно поколение DESIGO CC