smart buildings

Сградите на бъдещето изискват умно планиране

Защо системите за управление на сгради са задължителен елемент още на фаза проектиране

Инвестицията в сгради ще продължи да бъде успешно начинание въпреки радикалните промени в начина на живот и работа през последните години. Какви са условията този бизнес да остане печеливш ви разказахме в предходната статия в блога на Siemens. Днес се фокусираме върху следващата стъпка в процеса – изпълнението. Как да планираме, проектираме и реализираме една сграда, така че да се превърне в успешна и доходоносна инвестиция за десетилетия напред?

Планиране, планиране, планиране 

В статиите в блога на Siemens България вече ви разказахме какво представлява тази система и какви са ползите от нея. Днес ще засегнем още един важен въпрос – какви проблеми произтичат от липсата на система за сграден мениджмънт в една сграда.

Какво ще кажете за възможността да планирате всяка стъпка от един мащабен проект, да предвидите потенциални трудности и проблеми  и да спестите време и пари заради неприятните за всички промени „в движение“? Бихте ли се възползвали от опцията  да прогнозирате не само разходите и “слабите” места по време на строителството, но и през целия жизнен цикъл на сградата?

Преди няколко десетилетия решенията „в движение“ бяха неизбежни, но днес е възможно да предвидим почти всичко. А по този начин да спестим ценно време и ресурси. 

Интелигентното планиране на съвременни сгради се базира на модела Building Information Modelling, или BIM. С помощта на информационното моделиране дигитализираме всеки един аспект от сградата и тя започва да „живее“ своя живот още преди построяването си. Като въведем цялата налична информация в подобен цифров  двойник, е възможно да прогнозираме  огромна част от сценариите по време на жизнения цикъл на сградата. С BIM можем да предвидим и проектираме както фазата на строителство, така и експлоатационнатафаза и всички предизвикателства, свързани с нея.

Ето някои от доказателствата защо подробното планиране е важно:  

 • 30 % от сградите не успяват да се вместят в първоначалния бюджет.

 • 92 % от проектантите,  споделят, че нямат достатъчна информация и  свързаност  между отделните специалности  по време на проектирането на сградата  

 • 37 % от материалите, използвани в строителството, се похабяват или остават неизползвани

 • Обикновено около 10 % от цената на един проект са разходи по непредвидени поръчки или настъпили промени. 

Ето и някои от ефектите, постижими чрез използването на BIM:

 • Спестяване на до 40 % от непредвидените разходи по време на строителството; 

 • До 9 % по-ниски оперативни разходи за сградата;

 • Съкращаване на времето за приключване на проекта с до 7 %; 

 • Възможност за по-добро визуализиране и изграждане на комуникациите още по време на планирането, вместо в самия ход на изпълнение на строежа;

 • Автоматизирани изчисления вместо ръчни сметки; 

 • По-добро управление по време на експлоатационната фаза, благодарение на събирането и анализирането на информация, генерирана от сградата;

 • Непрекъснато оптимизиране на работата на сградата и енергийната ефективност; 

 • Предварителни симулации на различни сценарии, свързани с комфорта на обитателите на сградата;

Проектиране на система за сграден мениджмънт 

Системата за сграден мениджмънт прави възможно функционирането на сградата като един жив организъм. Тя е звеното, което координира връзките и работата между различните системи, получава и анализира информацията от всички тях и оптимизира работата. Системата за сграден мениджмънт е „мозъкът“, който позволява  вземането на адекватни управленски решения и постигането на гореизброените цели. Тя е звеното, без което ефективното управление би било почти невъзможно и без което една сграда не би била успешна в настоящата динамична и конкурентна реалност.

 

Още за ползите от системите за сграден мениджмънт можете да научите от статиите в блога ни:

Що е то система за сграден мениджмънт и има ли почва у нас?

Ползи от BMS (Building Management System) за инвеститор на сграда (Защо ми е това?)

Ползи от BMS (Building Management System) за фасилити мениджъра

Ползи от BMS (Building Management System) за наематели/обитатели/клиенти на сградата

 

Проектирането на системата за сграден мениджмънт също трябва да стане в етапа на планиране, за да се избегнат непредвидени промени в хода на строителството. Тя трябва да бъде проектирана заедно с надежден партньор, запознат добре както с целите и нуждите на бъдещата сграда, така и с всички възможности, които съвременните технологии ни предоставят.

Избор на доверен партньор 

Тъй като системата за сграден мениджмънт ще е ключова за управлението на сградата през целия ѝ жизнен цикъл, е важно да се избере партньор, който може не само да я изгради, но и да гарантира нейното обслужване за десетилетия напред. Съвременните системи за сграден мениджмънт са изключително динамични и гъвкави и се обновяват и допълват с нови функционалности непрекъснато. А това позволява на сградите да останат конкурентни и в идните десетилетия.  

 

Нашите партньори - България

 

Защо Siemens? 

Мисията на Siemens е не просто да предлага иновативни продукти и решения, а да създава перфектни места. Затова и екипите на Siemens България са Ваш партньор във всеки етап от жизнения цикъл на една сграда – от проектирането с BIM през строителството до финалното изграждане на сградните системи и тяхното последващо управление, поддръжка и обновяване. Научете повече за нашите сградни продукти на сайта ни.