smart buildings

Що е то система за сграден мениджмънт и има ли почва у нас?

от Димитър Крушовски, инженер Системи за сградна автоматизация

Съвременният човек прекарва до 90 % от времето си на закрито и причината за това не е пандемията от COVID-19. Промяната в социалния живот и изисквания за безопасност на фона на вируса, обаче, придвижи на преден план мисленето за сградите, които обитаваме. Адекватни ли са болничните сгради в новата си роля на централен играч в борбата с пандемията? Успяват ли да се справят с функцията си местата за доболнична помощ и останалите обществени сгради, в които обичайно има натрупване на хора и които са подложени на сериозно натоварване? Как да се съобразим с изискванията за комфорт и безопасност в публични институции като училища, детски заведения, университети, административни сгради и търговски сгради? Как да се справят производствените сгради едновременно с особеностите на дейността си, ръста на цените на енергията и изискванията за здравна безопасност? Има ли смисъл да строим хотели и как да го направим, при положение, че туризмът е в колапс? И какво правим с офис сградите, които на фона на „новото нормално“ изглеждат като крайно безперспективна инвестиция, макар много от тях да дават наистина висока добавена стойност на ползвателите и собствениците си?

Отговорът на всички тези въпроси (и множество подобни) е в адекватното управление на сградите и никога не е бил обвързан с времето или с пандемията. От контрол на достъпа, през осветление, пожарна безопасност и разходи за експлоатация – всички тези проблеми са били на дневен ред и преди 100 години, когато са били решавани съобразно съществуващите норми, изисквания и възможности. Добрата новина е, че системите за управление на сгради се подобряват с всяко изминало десетилетие и днес можем да се поздравим с интелигентни решения, ориентирани към максимална енергийна ефективност, развитие на човешкия капитал, безкомпромисна сигурност и в резултат – максимална добавена стойност. За инвеститори, мениджъри, ползватели, за цялостни резултати.

Как се постига това?

Система за сграден мениджмънт – основни принципи

Съвременните системи за сграден мениджмънт представляват интегрирани решения, ориентирани към максимално ефективното управление на сградите на базата на съвместната работа на всички налични инсталации. Това включва:

Системите за сграден мениджмънт (Building Management System) неизменно включват и система за управление на данните за работата на всички налични устройства. А това е основна изходна база за вземането на информирани и адекватни решения. Съвременните системи за сграден мениджмънт са с възможност за отдалечен достъп и осигуряват възможност за адекватна и ефективна реакция при оптимално разпределение на времето. 

За какъв тип сгради са подходящи системите за сграден мениджмънт?

В идеалния случай – за всички. „Умните“ технологии във всички случаи ще донесат добавена стойност както за малки жилищни сгради, така и за многоетажни модерни комплекси с хиляди помещения или комплекси от сгради с множество локации. И докато при малките еднофамилни комплекси подобни системи все още могат да се възприемат повече като екзотика и нещо пожелателно, то в по-големите сгради използването на система за сграден мениджмънт е задължително за постигането на адекватно и ефективно функциониране и разумни нива на разходите по експлоатацията им.

Особено важно е имплементирането на системи за сграден мениджмънт в:

Обществени и офис сгради, както и всички останали сгради със засилено присъствие на хора. В тази категория влизат (но не само):

  • Административни сгради
  • Здравни заведения и центрове за доболнична помощ
  • Образователни институции – училища, детски градини, университети, учебни центрове
  • Конферентни центрове
  • Офис сгради
  • Големи многофункционални сгради и комплекси, в които се извършват широк спектър от дейности
  • Молове и търговски магазини
  • Хотели и комплекси за настаняване

Културни институции, музеи, исторически сгради с обществен достъпВ изброените типови сгради основен приоритет е осигуряването на безкомпромисна безопасност и максимален комфорт на обитателите не само заради законовите норми, но и по чисто икономически причини. Комфортът и здравословната работна/учебна среда водят до повишаване на мотивацията и продуктивността и допринасят за цялостната ефективност на извършваните дейности. Като управляват ефективно енергийните и всички останали ресурси, системите за сграден мениджмънт работят успешно за постигане на оптимално съотношение между оперативни разходи, постигнати резултати и добавена стойност. 

Производствени сгради и логистични центрове

Сградната автоматизация е неизменна част от всяка съвременна производствена сграда или логистичен център и осигурява надеждното и безопасно функциониране на всички останали системи в сградата. В съвременните сгради от този тип се изисква безкомпромисна сигурност по отношение на захранване, управление на достъп, управление на активи, противопожарна безопасност и защита от други аварии. Пример за това са големите логистични центрове, чиято автоматизация позволява ефективното управление на милиони артикули и поръчки при разумни нива на оперативните разходи, а нарушенията в дейността могат да струват милиони.

Производствените сгради са друга изключително важна и трудна за управление категория, особено на фона на ръста на цените на енергията и актуалните изисквания за здравен контрол. Техните системи за сграден мениджмънт трябва да отговарят едновременно за надеждността на всички системи при ежедневното високо натоварване, ефективното използване на ресурсите и осигуряването на сигурност и комфорт на служителите. Научете повече за системите за енергийна ефективност: https://new.siemens.com/bg/bg/products/buildings/energy-sustainability.html

Как се инсталира системата за сграден мениджмънт?

Системите за сграден мениджмънт и сградна автоматизация включват широк набор от устройства, свързани с наличните инсталации, управлявани от интегриран софтуер. В това число се включват разнообразни типове и видове датчици, сензори, термостати, изпълнителни механизми, контролери, контролни панели и други устройства. Чрез тази мрежа се събират, обработват и анализират данните за функционирането на наличните инсталации. Интегрираният софтуер позволява обективно анализиране на получените данни и вземането на адекватни решения за постигането за максимална ефективност на сградата, съобразно изискванията и наличните норми.

Системите за сграден мениджмънт обичайно се инсталират в последните етапи от строителството на нова сграда, но е изключително важно да се предвидят още в етапа на проектирането. Тази стъпка може да доведе до спестяване на разходи от дублиране на хардуер още по време на строителството и генерално повишаване на ефективността и стойността на сградата през целия ѝ жизнен цикъл.

Реконструкциите и реновациите на съществуващи по-стари сгради пък са отлична възможност за подмяна на инсталациите със съвременни такива и имплементирането на съвременна система за сграден мениджмънт с цел повишаване на комфорта и оптимизиране на разходите. 

Как да изберем подходящата система за сграден мениджмънт?

Правилното управление на сградните ресурси пести оперативни разходи, разходи за управление на кризи и потенциални загуби от нарушения в производството или спиране на бизнеса. Тъй като „правилните“ системи за хотел, летище или завод са изключително различни, от съществена важност е системата за сградна автоматизация да бъде планирана още в процеса на проектиране на сградата, в сътрудничество с доставчика на тази система.

Опитът на SIEMENS в изграждането на системи за сграден мениджмънт е в широк спектър от индустрии – болнични заведения, лаборатории, машиностроене, електроника, минно дело, храни и напитки, автомобилно производство, химическа промишленост, центрове за данни, мултифункционални комплекси, транспорт и логистика и др.

 

Разгледайте повече примери за осъществени проекти и иновативни решения в секцията Сградни продукти на сайта ни: https://new.siemens.com/bg/bg/products/buildings.html