От облака през мъглата до периферията

Както облачните, така и периферните изчисления крият много предимства за бизнеса. Използвани в тандем, те отключват допълнителна гъвкавост за усъвършенствани подходи за дигитализация

50 милиарда – толкова наброяват свързаните в момента устройства по света. Днешните безжични мрежи трябва да поддържат всичко - от самоуправляващи се автомобили и системи за съхранение на данни до складови роботи и платформи за видеоанализи.  В резултат съвременните мрежи трябва да могат да поемат огромно натоварване при непрекъснато повишаващи изисквания за бързина на операциите и наличност.

Голяма част от генерираните данни се „складират“ в облака, като глобалният „облачен“ пазар се очаква да надмине 600 милиарда щатски долара до 2023 г. Това бързо разрастване крие обаче риск от проблеми и изисква нови решения.

И тук на сцената излиза периферията. Макар и сравнително нова област на технологиите, т.нар. периферни изчисления (Еdge Computing) вече променят начина, по който светът обработва и прехвърля големи обем от данни.

Тази технологична архитектура пренася изчислителната топология по-близо до нейния източник. Най-просто, тя „сближава” съхранението на данни и устройствата, които се нуждаят от тях, така че проблемите със закъснението да могат да бъдат решени.

Но нека да започнем от самото начало. Що е то облачни и що е то периферни изчисления?

 

Облачни изчисления

 

ИТ индустрията излезе с думата "облак" заради неговата аморфност. Това е и идеалната метафора за определяне на функциите му.

Облачните изчисления разчитат на отдалечена сървърна мрежа за съхраняване и използване на данни извън конкретния обект. Облакът не изисква да поддържате собствена инфраструктура; следователно не са необходими капиталови инвестиции или разходи за персонал в тази област.

 

Периферни изчисления

 

Този тип архитектура не разчита на центрове за данни или облак. Вместо това, тя доближава изчисленията до източника на данните, за да сведе до минимум потенциалните предизвикателства, свързани с разстоянието и забавянето. Тя доставя своите ресурси бързо и евтино чрез сравнително базова инфраструктура. Ако нещо се обърка, отстраняването на проблема също е лесно.

 

Предимства

 

Облакът е проектиран да преодолее ограниченията на локалното съхранение. Той даде на света възможността за съхранение на данни при поискване и нови нива на изчислителна мощност. Това промени начина, по който фирмите и физическите лица подхождат към своите ИТ активи.

Облакът бе ключов и при пандемията от коновавирус, давайки възможност на компаниите да преминат към дистанционен режим на работа и сътрудничество. 

Накратко, предимствата на облака включват:

  • Достъп до масиви от пространство за съхранение
  • Липса на разходи, свързани с инфраструктурата за съхранение
  • Скорости, които биха били непосилно скъпи за постигане самостоятелно
  • Отдалечен достъп до данни, който позволява на служителите да си сътрудничат от всяка държава или устройство
  • Насърчаване на концепцията за софтуера като услуга (SaaS), което прави скъпи софтуерни продукти мащабируеми и достъпни
  • Намален риск от загуба на данни
  • Няма нужда от голям вътрешен ИТ отдел.

Облакът е полезен, ако използвате отдалечени екипи, имате нужда от разширяване на  капацитета за локално съхранение на данни или искате да рационализирате своите ИТ операции. В допълнение, ключови технологии за дигитализация като IoT (Интернет на нещата) зависят от облака като централно място за съхранение, обработка и анализ на данни. Също така е идеален, ако очаквате бърз растеж и се нуждаете от достъп до определен иновативен софтуер, който се предлага чрез абонаментни модели, базирани на облак.

 

За разлика от това предимствата на периферните изчисления включват:

  • Намалена латентност, така че вашите приложения обикновено функционират гладко, когато работят с данни в реално време
  • Поверителността и сигурността на данните е по-лесна за прилагане локално
  • Периферни изчисления, съчетани с IoT, ви спестяват честотна лента, като по този начин ви позволява да изберете къде най-добре да фокусирате ресурсите си.

Мъгливи изчисления

 

И двете ИТ архитектури имат предимства и недостатъци, зависи какви са целите на вашата организация. И тук се намесват мъгливите изчисления.

Т.нар. Fog computing съчетава периферни и облачни изчисления. Той “разтяга” облака до ръба на мрежата, така че да е по-лесно да свързвате IoT устройства в реално време. Чрез използването на предимствата както на периферията, така и на облачната технология, се постига мрежова среда на високо ниво.

Тази архитектура може да свърже две различни екосистеми, без да губи предимствата на локалното съхранение.  Мъгливите изчисления намаляват латентността между устройствата, както и изискванията за честотна лента. Те отварят вълнуващи възможности за различни индустрии като автономните самоуправляващи се автомобили, интелигентните градове и анализите в реално време.

Какво предстои?

 

На пръв поглед самата концепция за облака като централизиран източник на данни, който може да бъде достъпен навсякъде по света, изглежда абсолютно противоположна на идеята за „периферия“, включваща обработка на локални данни на място. Въпреки това в много отношения облакът е този, който създаде периферните изчисления. Без централизирано съхранение движението на големи данни никога не би достигнало такъв обем.

Безспорно, периферните изчисления тепърва ще разгръщат своя потенциал. Анализаторите прогнозират, че те ще представляват 75% от корпоративните данни до 2025 г.

През следващите години те ще се разрастват и развиват по-бързо от всякога. Но тъй като все повече и повече устройства с все по-голям брой сензори ще произвеждат още повече данни с по-високи честоти в близко бъдеще, централизираният модел на облака ще бъде поставен под още по-голям стрес. Дори и с оптимизации, необходимата честотна лента ще се превърне в проблем.

Това обаче не означава, че се вижда краят на облака. В края на краищата много устройства, предназначени за периферни изчисления, имат строго ограничена изчислителна мощност. И двете решения предлагат важни предимства за бизнеса, но използвани в тандем, отключват допълнителна гъвкавост за усъвършенствани подходи за дигитализация.

Статията е публикувана в блога на Siemens Advanta.