working-at-home

Бъдещето на труда е хибридно

Проучване на Siemens и New Statesman Media Group показва, че въпреки очакванията на служителите голяма част от работодателите тепърва трябва да дефинират цялостна стратегия за работното място.

За невероятно кратък период от време Covid-19 доведе до безпрецедентни промени в глобалните трудови практики. В почти всички държави, индустрии и сектори предприятията бяха принудени да се ориентират към модели за работа от дома буквално за една нощ. Тогава не беше време за дългосрочни стратегии; непосредственият приоритет беше фокусиран върху поддържането, а не върху преобразуването на операциите.

Понастоящем, с премахването на ограниченията,  едно нещо изглежда пределно ясно: светът на труда е променен завинаги.

Ново проучване Working theories: What employees want from the future workplace, осъществено от Siemens и New Statesman Media Group, показва абсолютно променените очаквания на служителите на фона на не толкова бързата адаптация на работодателите.

В проучването са анкетирани 221 офис служители от компании по целия свят. 71% от респондентите съобщават, че техният работодател възнамерява да приложи хибриден или гъвкав модел на работа в дългосрочен план. Тази цифра нараства до 80% сред работещите за предприятия с 5000 или повече служители.

Но намерението е едно, а изпълнението съвсем друго. Въпреки че работодателите ясно осъзнават необходимостта от нови работещи модели, изглежда, че мнозина се борят да дефинират точно как трябва да изглежда техният подход.

Според проучването над една трета от компаниите, възнамеряващи да въведат или продължат с хибридния модел, все още нямат официална стратегия, което ги изправя пред въпроса:

А СЕГА НАКЪДЕ? 

Преобладаващото мнозинство от работодателите, които успяха да преминат към работа от вкъщи и хибриден режим по време на пандемията, възнамеряват да запазят този модел в дългосрочен план.

Поредица от доклади и проучвания показват, че дистанционният труд не само не е оказал негативен ефект върху производителността на служителите – всъщност точно обратното.

Към това трябва да се добави и финансовият аргумент. Една успешна хибридна стратегия потенциално позволява на работодателите да намалят своя физически отпечатък и да направят сериозни спестявания, без да свиват броя на служителите.

Но въпреки че много предприятия се наложи да променят драстично работните си практики още през пролетта на 2020 г., остава изненадващо високо ниво на несигурност относно по-дългосрочната стратегия. Според проучването на Siemens и New Statesman Media Group  мнозинството работодатели (70,1%) са изразили намерение да преминат към постоянен хибриден работен модел, а  едва 14,9% да се върнат към работа в офиса на пълен работен ден. Пет на сто са заявили, че ще се спрат на изцяло дистанционна форма на труд, а останалите около 10 процента се колебаят.

От тези, които преминават към хибриден модел, едва 36,8% са внедрили някои технологии, но тепърва трябва да изградят цялостна стратегия.

Сходен дял (34,2%) разполагат с дефинирани стратегии и технически параметри, но те тепърва ще бъдат приложени.

Само 27,1% са завършили пътя към нов хибриден модел, въпреки че дори те не могат да си позволят да почиват на лаврите си.

„Промяната в очакванията на служителите, в използването на офиса и дизайна на работното пространство означава, че е важно за компаниите да създадат дългосрочна, базирана на данни стратегия за хибридна работа, която да отговаря на изискванията на техните служители и бизнес”, казва Дейв Хопинг, главен изпълнителен директор на Siemens Smart Infrastructure Solutions & Services.

Едно нещо е ясно: ако фирмите искат да създават хибридни работни места, които привличат и задържат талантите, насърчават сътрудничеството и осигуряват безопасни, устойчиви и рентабилни офиси, те трябва да започнат още днес. 

ПРОМЯНА В ПРИОРИТЕТИТЕ

Въпреки че голяма част от предприятията и фасилити мениджърите все още се опитват да дефинират своята стратегия за хибридна работа, те могат да разчитат на един невероятно ценен актив: огромната подкрепа на служителите.

Моделът на хибридна работа се ползва с изключителна популярност сред работещите, предоставяйки им висока степен на гъвкавост и контрол върху собственото време, от които няма да се откажат лесно.

Запитани за основните предимства на хибридния модел, респондентите в преобладаващата си част цитират подобрения баланс между работа и личен живот (73,8%) и гъвкавото работно време (59,7%). Възможността да прекарват повече време със семейството и да отделят по-малко часове за ежедневното пътуване до работното място ще продължи да бъде ключова, дори когато все повече се очаква служителите да прекарват известно време в офиса.

Акцентът върху по-здравословните работни пространства и екологичните показатели на офиса показва, че приоритетите са се изместили и компаниите трябва да отговорят на нововъзникващите изисквания за благополучие и устойчивост, за да не претърпят сериозни щети по отношение на привличането, задържането и мотивацията на служителите си.

„Ясно е, че Covid-19 промени нещата необратимо и аз твърдо вярвам, че подобни промени представляват огромна възможност за мнозина“, смята Джудит Вийзе, директор Човешки ресурси и член на Управителния съвет на Siemens AG.

„В Siemens установихме дистанционната работа като постоянна опция за над 140 000 от нашите служители по целия свят. По този начин им се доверяваме да изберат работното място, където могат да бъдат най-продуктивни, и разбираме, че са важни резултатите, а не присъствието в офиса“, посочва тя.

ОФИСЪТ Е МЪРТЪВ, ДА ЖИВЕЕ ОФИСА!

Въпреки това вероятно за много организации офисът ще продължи да играе важна роля като социален център за сътрудничество в рамките на хибридната работна среда, изисквайки от работодателите и фасилити мениджърите да преосмислят как да дефинират и обособят физическото пространство.

Технологиите могат да играят ключова роля в тази трансформация, като подобряват изживяването на служителите и ги свързват чрез общи платформи; например, като им позволяват да резервират офис пространства като екип с цел по-добро сътрудничество. Иновациите като безконтактни технологии също дават възможност на работодателите да предоставят безопасни физически пространства, където служителите могат да се срещат лично, да общуват и да работят заедно.

Определянето на бъдещето на труда трябва да бъде процес на сътрудничество, до голяма степен ръководен от променящите се желания и изисквания на работната сила. Тъй като редица предприятия намаляват физическия си отпечатък, потенциално възниква въпросът как работодателите могат да продължат да отговарят на всички изисквания и приоритети.

Бизнесите ще трябва да предоставят различни видове пространства за различните нужди на служителите, което налага препроектиране на офис пространството. Технологията играе важна роля; събирането и анализирането на данни за видовете пространства, които служителите използват най-много, позволява на бизнеса да разбере по-добре как и кога техните хора използват работната среда.

Този ​​базиран на данни подход за адаптиране на офисите ще гарантира, че правилните пространства са на разположение на служителите в точното време, повишавайки производителността, използването на помещението и цялостното благосъстояние.

Дигиталните решения могат не само да играят роля в информирането на работодателите и офис мениджърите относно приоритетите, когато става въпрос за преструктуриране на работната среда; те също имат потенциала да овластяват служителите и да подобрят изживяването им, свързвайки виртуалното и физическото и едновременно служейки на индивида и на колектива.

Тъй като служителите дават приоритет на гъвкавостта, благосъстоянието и екологичните показатели, от съществено значение е те да имат на разположение инструментите, за да впрегнат напълно потенциала на хибридната работа за постигане на тези елементи и максимизиране на стойността на времето, прекарано в офиса.

НОВИ ИНСТРУМЕНТИ

„Приложенията за работно място ще играят основна роля в бъдещето на работата, позволявайки взаимодействаме между хора, услуги и инфраструктура в реално време“, казва Стефан Шваб, главен изпълнителен директор на Comfy/Enlighted: „От резервирането на помещение и бюро до локализирането на колеги в офиса, новите дигитални инструменти са от съществено значение за бъдещето на работата”.

Представените данни също ще дадат на бизнесите необходимата информация, за да се адаптират към променящите се модели на поведение и да гарантират, че дизайнът на работните им места продължава да предлага безопасни, здравословни и продуктивни пространства.

Така например интелигентното приложение за дигитално работно място Comfy на Siemens позволява безопасно връщане към работното място в офиса и едновременно с това полага основата за динамичен и ориентиран към бъдещето начин на работа. Комбинирайки широк спектър от информация за местоположение, използване на помещенията и интелигентни данни от сградата, приложението осъществява връзка между физическата и дигиталната работна среда.

Comfy позволява да се резервират стаи, да използват карти за навигация, да се локализират колеги, да се регулира температурата и осветлението на работното място за повече личен комфорт, да се проследява в реално време заетостта на работните места, помещенията и офисите и много други функции. Повече от 130 000 служители на Siemens в 700 локации на компанията имат достъп до приложението. 

Автор: Румяна Парушева, ръководител Комуникации и мениджър Устойчивост