В служба на бъдещето

Автор: Румяна Парушева, ръководител Комуникации и мениджър Устойчивост

Новата рамкова концепция на Siemens – DEGREE, обединява дългогодишни традиции и нови амбициозни цели на компанията в сферата на устойчивостта

Живеем в интересни времена. Всеки ден светът се сблъсква с нови кризи и предизвикателства, които бележат живота на милиарди хора по цял свят. Независимо дали живеем в огромен мегаполис в САЩ или в отдалечено селце в Камерун, в индустриално-развит регион на Китай или в селска общност в Южна Америка – ежедневието (и бъдещето ни) е подвластно на т.нар. глобални мегатенденции, които изискват дългосрочни решения.

Пет мегатенденции

Измененията в климата

 

Горските пожари и наводнения от безпрецедентен мащаб през последните години ясно показват колко спешно трябва да предприемем мерки по отношение на климатичните промени. Не можем да имаме икономически растеж за сметка на нашата планета, на природните ресурси, на бъдещите поколения. Вместо това имаме нужда от устойчив растеж: трябва да създаваме повече с по-малко ресурси.

 

Глобализацията

 

Намираме се в нова фаза на глобализацията, със силен фокус върху локализацията. Резултатът е т.нар. глокализация. В миналото целта на компаниите беше да имат възможно най-големи фабрики в местата с най-ниски разходи. Това разбиране се променя, тъй като кризите от последните години, включително коронавирусната пандемия, драматично разкриха уязвимостта на веригите за доставки и накараха много компании да преосмислят подхода си в полза на местните икономики, общности и пазари.

 

Дигитализацията

 

Пандемията доведе до рязко ускоряване на цифровизацията. Глобалната икономика ще претърпи сериозни трансформации през следващото десетилетие. Границите ще се размият, ще бъдат създадени нови бизнес модели и значението на работата с партньори и в цели екосистеми ще нарасне. Единствените победители от тази  трансформация ще бъдат онези, които преоткрият своите компании, своите бизнес модели и своите индустрии по един устойчив и ориентиран към бъдещето начин.

 

Демографските промени

 

Демографските промени са фактор, с който всички трябва да се съобразяваме. В повечето развити държави раждаемостта намалява, но продължителността на живота продължава да расте. Ето защо глобалното население също ще нараства. По данни на ООН се очаква световното население да се увеличи с два милиарда души до 9,7 милиарда през 2050 г.

 

Урбанизацията

 

Междувременно все повече хора търсят работа и възможности в градовете. Тенденцията на урбанизация продължава неотменно в световен мащаб и носи със себе си нови предизвикателства – особено по отношение на инфраструктурата и здравеопазването.

 

Отговорите на тези предизвикателства са важни за качеството на живот на хората днес и на бъдещите поколения. И все пак най-сериозният и спешен риск, пред което сме изправени като обитатели на тази планета, е ограничаването на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий, съгласно Парижкото споразумение. Конференцията на ООН по изменението на климата COP26 излезе с поредица от мерки по този въпрос, но ако те не бъдат подкрепени от практически и систематични действия, планетата ни е обречена.

Няма да можем да се справим с тези нови предизвикателства със старо мислене, стари технологии, стари нагласи. Това, от което светът се нуждае сега, е нов, цялостен подход към устойчивостта, който да обединява усилията на правителства, международни организации, компании, браншови обединения, личности.

Siemens има завиден опит във всичките три измерения на ESG: околна среда, социална политика и управление. През 2015 г. ние бяхме една от първите индустриални компании, които поеха ангажимент да постигнат въглеродна неутралност до 2030 г. Оттогава вече сме намалили повече от наполовина емисиите си на CO2. Същевременно само през миналата година клиентите ни спестиха 150 милиона тона CO2, използвайки нашите продукти. От социална гледна точка през същата година инвестирахме повече от 250 милиона евро в образование и обучение на нашите служители. Компанията има ясни и прозрачни процедури и в сферата на управлението.

 

Устойчивостта като бизнес двигател

 

От десетилетия Siemens използва устойчивостта като двигател на растежа, трансформира веригите за доставки и защитава служителите си, като същевременно създава нови възможности в един бързо променящ се свят. Ние не само предоставяме на нашите клиенти технологични решения за по-интелигентно и по-зелено бъдеще, но им показваме как да направят по-плавен и рентабилен прехода към това бъдеще.

 

Нека вземем за пример автомобилната индустрия, където си сътрудничим с Mercedes-Benz за напредъка на дигитализацията в производството. Нашето партньорство ще помогне на автомобилния гигант да изгради гъвкави, CO2-неутрални фабрики, като същевременно ще даде възможност за преквалификация на техните работници. Друг пример е нашето решение за микромрежи на Азорския архипелаг, което позволява делът на възобновяемите източници да се увеличи до 60%, като същевременно намалява значително емисиите на CO2. Или да вземем нашите влакове Mireo Plus Battery, които постигат до 25% икономия на енергия по време на работа в сравнение с предишните модели и освен това 95% от компонентите им могат да бъдат рециклирани в края на жизнения цикъл. И този списък може да бъде продължен с още много, много проекти по цял свят.

DEGREE – 360-градусова рамка, което създава стойност за всички заинтересовани страни

Всяка стъпка е от значение, когато се стремим да отговорим на нуждите на непрекъснато развиващото се бъдеще. Ето защо Siemens издига нашия ESG ангажимент на следващото ниво с нова рамкова концепция за устойчивост, наречена DEGREE (Decarbonization, Ethics, Governance, Resource efficiency, Equity and Employability). Тя представлява 360-градусов подход спрямо всички заинтересовани страни – нашите клиенти, доставчици, инвеститори, служители, обществата, на които служим, и не на последно място, нашата планета.

 

Какво включва DEGREE?

 

Всяка буква в DEGREE представлява област, в която се ангажираме да си поставим и преследваме ясни, измерими цели. Това са: Декарбонизация, Етика, Управление, Ефективност на ресурсите, Справедливост и Пригодност за заетост.

  • Декарбонизация/ Decarbonization: Ние не само се стремим да станем въглеродно неутрални в собствените си операции до 2030 г., но също така разширяваме ангажимента си към всички свързани с нас източници на емисии – от веригата за доставки до фазата на използване на нашите продукти от клиентите.
  • Етика/Ethics: Ангажираме се да насърчаваме култура на доверие. Нашите ценности и етични стандарти са заложени в т.нар. Насоки за бизнес поведение. Съответствието остава основен приоритет за нас. Същевременно като лидер в индустрията в областта на киберсигурността, Siemens е сред съоснователите на инициативата Charter of Trust за защита на данните и насърчаване на киберсигурността в един надежден дигитален свят. В допълнение подкрепяме Глобалния договор на ООН и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека.
  • Управление/Governance: Има ясни доказателства, че силното управление корелира с по-добър, по-устойчив бизнес. Доброто управление е вградено в нашите най-съвременни системи за управление – и ние го разширяваме и при базата ни от доставчици, която включва около 65 000 компании. Ангажиментът към Кодекса на Siemens за поведение на доставчиците със заложените в него ESG критерии е в основата за нашата верига за доставки.
  • Ефективност на ресурсите/Resource Efficiency: Тук фокусът е върху насърчаване на рециклирането и кръговата икономика. С нашата програма за екологична ефективност поставихме стандарт в проектирането на екологично съвместими продукти. Технологии като Digital Twin предлагат устойчиви възможности във фазата на проектиране на продукта. А до 2030 г. 100% от всички релевантни продуктови семейства ще бъдат включени в рамките на т.нар. концепция за екодизайн.
  • Равнопоставеност/ Equity: Справедливото третиране и уважение са ядрото на нашата ценностна система. Стремим се да бъдем предпочитан работодател и да насърчаваме разнообразието, приобщаването и развитието на хората и общностите. До 2025 г. 30% от висшето ръководство трябва да бъдат жени.

Ние бяхме един от първите големи компания в индустрията, които се ангажираха с въвеждането на възможности за дистанционен труд в рамките на 2-3 дни седмично в условията на Новото нормално, насърчавайки култура, основана на доверие и овластяване. А чрез нашите акционерни планове служителите ни участват масово в успеха на Siemens и като акционери.

  • Пригодност за заетост/ Employability: В постоянно променяща се среда е от решаващо значение да останем устойчиви и адекватни като бизнеси и като личности. В Siemens непрекъснато инвестираме в повишаване на квалификацията и преквалификация на нашите служители, подкрепяме желанието им да експериментират и да се учат и им помагаме да развият мислене за личностно израстване. Специално създаденият портал My Learning World предоставя достъп до множество курсове, обучение, тренинги, които позволяват на служителите ни да надграждат своите знания и умения в комфортна за тях дигитална среда.

Всички тези аспекти на устойчивостта имат дългогодишни практически проявления в Siemens, които сега допълваме с нови дългосрочни, практически и измерими цели. С DEGREE предприемаме следващата стъпка, водени от убеждението, че всяка крачка напред днес е в полза на нещо по-голямо утре.